decizie salariu minim

 

 

S.C........................................................................

Nr. ord. Reg Com/An: ..................................... 

CIF: RO................................... 
Adresa sediu social: ........................................

Capital social: .......................................... RON

 

 

 

Decizie interna Nr ......................... din data ................................

 

Subsemnatul Administrator/Administrator Delegat/Director al S.C. …………………………………… , văzând prevederile art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; Avand in vedere HG. Nr. 1051 din 10 septembrie 2008 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată in baza puterilor conferite mie de legislatia in vigoare si de statutul/actul constitutiv al societatii/procura/contractul de mandat

DECID

§ 1. - Salariul de bază minim brut se stabileşte la 540 lei lunar, în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008; in perioada sus-mentionata, personalul S.C. ....................... va avea salariile de bază conform tabelelor anexate.

§ 2. - Departamentele Personal - Resurse Umane, Administrativ, Secretariat si Financiar-Contabil vor duce la îndeplinire prezenta decizie precum si toate consecintele ce decurg din aceasta.

§ 3. – Toate dispozitiile preexistente contrare prezentei se abroga si devin nule de drept la data emiterii prezentei.

§ 4. – Prezenta intra in vigoare la data emiterii, dar nu mai tarziu de 01 octombrie 2008.

Bucuresti,                                        Administrator/Administrator Delegat/Director,

Data _________________              Numele si prenumele ___________________

 

Nota pentru Departamentele prevazute la § 2 al prezentei :
Se depune la ITM in 5 (cinci) zile de la data emiterii prezentei

Anexe:
tabele cu salariile de baza la SC ............................

Nota: aceasta procedura (depunerea la ITM a deciziei + tabel/e) nu se mai aplica incepand cu 01.01.2011

 

decizie salariu minim 2009