decizie serii facturi

 

 

S.C........................................................................

Nr. ord. Reg Com/An: ..................................... 

CIF: RO................................... 
Adresa sediu social: ........................................

Capital social: .......................................... RON

 

 

 

 

Decizie interna Nr ......................... din data ................................

 

In baza puterilor conferite de legislatia in vigoare si a actului constitutiv al societatii, subsemnatul ............................................... administrator al societatii ..................................

 

DECID

 

 

§ 1. Facturile pentru anul .................. se inseriaza cu seria    ...................

§ 2. Numerele ce urmeaza seriei facturilor vor incepe cu 1(unu), .......1 fiind seria
primei facturi emise, pana la .......

§ 3. Responsabili pentru evidența și întocmirea facturilor se numesc:

Pentru seria ............: Dl./Dna./Dra. ..............................

§ 4. Responsabilii pentru evidența și întocmirea facturilor informeaza asupra
prezentei departamentele financiar-contabilitate si desfacere-vanzari si intocmesc,
in caz de necesitate, norme de aplicare si proceduri specifice.

§ 5. Prezenta anuleaza orice dispozitii contrare preexistente.

§ 6. Prezenta intra in vigoare la data emiterii.

 

 

Bucuresti,                                        Administrator,

Data _________________              Numele si prenumele ___________________

 

Temei legal: art.5 si anexa 4 ordin 2226/2006 MF

Nota: Se aplica si altor formulare financiar-contabile care stau la baza inregistrarii de venituri, cum ar fi: monetar, chitantier si altele, dupa caz, precum si avizului de insotire a marfii.