OUG 29 2009

Emergency Ordnance 29/2009 - Noterlass 29/2009

keylinks: Accize și alte taxe speciale

Ordonanță de urgență nr. 29 din 25/03/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 27/03/2009, Intrare in vigoare: 01.04.2009
 

 În vederea susținerii politicii fiscal-bugetare și ținând cont de dificultățile înregistrate pe piața financiară internațională, cu efecte negative asupra pieței interne,

    pentru menținerea unui echilibru între nivelul veniturilor și al cheltuielilor, care să asigure stabilirea unui deficit al bugetului general consolidat corelat cu obiectivele macroeconomice,

    pentru respectarea angajamentelor asumate de România prin Programul de convergență 2008-2011, referitor la consolidarea bazei veniturilor bugetare,

    pentru asigurarea unui mediu concurențial corect operatorilor economici cu produse supuse accizelor din grupa băuturilor alcoolice și pentru diminuarea fenomenului de evaziune fiscală în acest domeniu, se impune adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ.

    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

   Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

   1. La titlul VII "Accize și alte taxe speciale", în anexa nr. 1, coloanele 6 și 7 se modifică și se înlocuiesc cu coloanele 3, 4 și 5 din tabelul de mai jos:

   

   2. La titlul VII "Accize și alte taxe speciale", în anexa nr. 1, primul asterisc de la nota de subsol se abrogă.

 

   Art. II. - Structura accizei totale pentru nivelul accizei la țigarete de 57 euro/1.000 țigarete, prevăzută la nr. crt. 6 al tabelului de la art. I pct. 1, valabil de la 1 aprilie 2009 până la 31 august 2009 inclusiv, este de 35,06 euro/1.000 țigarete + 23% din prețul maxim de vânzare cu amănuntul declarat.

 

   Art. III. - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û

 
 
 
 

 

┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┐
│    │                                            │                   │Acciza (echivalent euro/U.M.)│                      │
│Nr. │Denumirea produsului sau a grupei de produse│       U.M.        │            2009             │        Acciza        │
│crt.│                                            │                   ├──────────────┬──────────────┤(echivalent euro/U.M.)│
│    │                                            │                   │  1 aprilie   │ 1 septembrie │         2010         │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 0  │                     1                      │         2         │      3       │      4       │          5           │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 1  │Bere,                                       │hl/1 grad Plato1)  │     0,748    │     0,748    │         0,748        │
│    │din care:                                   │                   │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│1.1.│Bere produsă de producătorii                │                   │      0,43    │      0,43    │          0,43        │
│    │independenți cu o capacitate de             │                   │              │              │                      │
│    │producție anuală ce nu depășește            │                   │              │              │                      │
│    │200 mii hl                                  │                   │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 2  │Vinuri                                      │hl de produs       │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│2.1.│Vinuri liniștite                            │                   │      0,00    │      0,00    │          0,00        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│2.2.│Vinuri spumoase                             │                   │     34,05    │     34,05    │         34,05        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 3  │Băuturi fermentate, altele decât bere și    │hl de produs       │              │              │                      │
│    │vinuri                                      │                   │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │3.1. liniștite                              │                   │      0,00    │      0,00    │          0,00        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │3.2. spumoase                               │                   │     45,00    │     45,00    │         45,00        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 4  │Produse intermediare                        │hl de produs       │     65,00    │     65,00    │         65,00        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 5  │Alcool etilic                               │hl de alcool pur2) │    750,00    │    750,00    │        750,00        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │5.1. Produs de micile distilerii cu o       │                   │    475,00    │    475,00    │        475,00        │
│    │capacitate care nu depășește 10             │                   │              │              │                      │
│    │hl de alcool pur/an                         │                   │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │Tutun prelucrat                             │                   │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 6  │Țigarete**                                  │1.000 țigarete     │     57,00    │     64,00    │         74,00        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 7  │Țigări și țigări de foi                     │1.000 bucăți       │     57,00    │     64,00    │         64,00        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 8  │Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării  │kg                 │     73,00    │     81,00    │         81,00        │
│    │în țigarete                                 │                   │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 9  │Alte tutunuri de fumat                      │kg                 │     73,00    │     81,00    │         81,00        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │Produse energetice                          │                   │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 10 │Benzină cu plumb                            │tonă               │    547,00    │    547,00    │        547,00        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │                                            │1.000 litri        │    421,19    │    421,19    │        421,19        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 11 │Benzină fără plumb                          │tonă               │    436,00    │    436,00    │        452,00        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │                                            │1.000 litri        │    335,72    │    335,72    │        348,04        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 12 │Motorină                                    │tonă               │    336,00    │    336,00    │        347,00        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │                                            │1.000 litri        │   283,920    │   283,920    │       293,215        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 13 │Păcură                                      │1.000 kg           │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │13.1. utilizată în scop comercial           │                   │     14,40    │     14,40    │         15,00        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │13.2. utilizată în scop necomercial         │                   │     15,00    │     15,00    │         15,00        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 14 │Gaz petrolier lichefiat                     │1.000 kg           │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │14.1. utilizat drept combustibil pentru     │                   │    128,26    │    128,26    │        128,26        │
│    │motor                                       │                   │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │14.2. utilizat drept combustibil pentru     │                   │    113,50    │    113,50    │        113,50        │
│    │încălzire                                   │                   │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │14.3. utilizat în consum casnic3)           │                   │      0,00    │      0,00    │          0,00        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 15 │Gaz natural                                 │GJ                 │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │15.1. utilizat drept combustibil pentru     │                   │      2,60    │      2,60    │          2,60        │
│    │motor                                       │                   │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │15.2. utilizat drept combustibil pentru     │                   │              │              │                      │
│    │încălzire                                   │                   │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │15.2.1. în scop comercial                   │                   │      0,17    │      0,17    │          0,17        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │15.2.2. în scop necomercial                 │                   │      0,27    │      0,27    │          0,32        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 16 │Petrol lampant (kerosen)4)                  │                   │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │16.1. utilizat drept combustibil pentru     │tonă               │    469,89    │    469,89    │        469,89        │
│    │motor                                       │                   │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │                                            │1.000 litri        │    375,91    │    375,91    │        375,91        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │16.2. utilizat drept combustibil pentru     │tonă               │    469,89    │    469,89    │        469,89        │
│    │încălzire                                   │                   │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │                                            │1.000 litri        │    375,91    │    375,91    │        375,91        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 17 │Cărbune și cocs                             │GJ                 │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │17.1. utilizat în scopuri comerciale        │                   │      0,15    │      0,15    │          0,15        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │17.2. utilizat în scopuri necomerciale      │                   │      0,30    │      0,30    │          0,30        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 18 │Electricitate                               │MWh                │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │18.1. Electricitate utilizată în scop       │                   │      0,42    │      0,42    │          0,50        │
│    │comercial                                   │                   │              │              │                      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│    │18.2. Electricitate utilizată în scop       │                   │      0,84    │      0,84    │          1,00        │
│    │necomercial                                 │                   │              │              │                      │
└────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────┘
 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û