OUG 33 2009

Emergency Ordnance 33/2009 - Noterlass 33/2009

keylinks: infracțiunea de contrabandă

aprobata prin lege 291 2009 infractiunea de contrabanda

Ordonanță de urgență nr. 33 din 01/04/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 226 din 07/04/2009, Intrare in vigoare: 07.04.2009

 

   Contrabanda cu țigări reprezintă o problemă din ce în ce mai preocupantă atât pentru autoritățile române, cât și pentru autoritățile din celelalte state membre ale Uniunii Europene. Diferențele de preț, pentru un pachet de țigări, din ce în ce mai mari între România, alte țări europene membre ale Uniunii Europene și țările europene care nu sunt membre ale Uniunii Europene reprezintă un factor care stimulează contrabanda cu țigări.

    Impactul asupra veniturilor bugetului de stat al României, în contextul calendarului de armonizare a nivelului accizelor la produsele din tutun convenit cu instituțiile comunitare, este unul din ce în ce mai semnificativ. Statul român nu poate neglija nici impactul pe care contrabanda cu țigări, atunci când intrarea pe teritoriul Uniunii Europene se face printr-un punct de frontieră al României, îl are asupra bugetelor altor state membre, precum și asupra bugetului comunitar.

    Deoarece reglementările din legislația vamală sunt insuficiente pentru combaterea actelor de sustragere de la controlul vamal a bunurilor care trebuie plasate sub regim vamal, se impune completarea cadrului legal, pentru a furniza instituțiilor statului ce au atribuții în domeniul aplicării legii instrumentele necesare.

    Cum fenomenul contrabandei înregistrează o creștere alarmantă, în special în actualele condiții economice europene și mondiale, iar România se individualizează în rândul statelor membre ale Uniunii Europene prin nesancționarea penală a contrabandei săvârșite în locurile prin care se efectuează controlul vamal, se impune reglementarea de urgență a acestei situații, prin sancționarea penală, de îndată, a celor ce sustrag controlului vamal mărfuri a căror valoare în vamă este mai mare de 20.000 lei și prin impunerea, totodată, a unui puternic caracter preventiv.

    Având în vedere că aspectele menționate anterior vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, este necesar a fi luate măsuri imediate pentru completarea cadrului legal.

    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

   Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

    "(2) Constituie, de asemenea, infracțiunea de contrabandă și se pedepsește potrivit alin. (1) introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru control vamal, prin sustragerea de la control vamal, a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei."

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û