toolbar powered by Conduit

OUG 38 2009 activitati economice

Emergency Ordnance 38/2009 - Noterlass 38/2009

keylinks: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, pot funcționa în baza certificatului de înregistrare, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență


Ordonanță de urgență nr. 38 din 22/04/2009 pentru modificarea art. 39 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familial, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 269 din 24/04/2009, Intrare in vigoare: 24.04.2009

 

    Având în vedere prevederile art. 39 alin. (2)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, prin care s-a stabilit că persoanele fizice și asociațiile familiale autorizate și înregistrate în registrul comerțului în temeiul unor acte normative anterioare ordonanței de urgență menționate pot funcționa în baza certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal un an de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, că până la împlinirea termenului de un an, 25 aprilie 2009, aceste persoane trebuie să opteze pentru desfășurarea activității în una dintre formele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și că persoanele care nu și-au exercitat dreptul de opțiune în acest termen își încetează activitatea și vor fi radiate din registrul comerțului, din oficiu, fără nicio altă formalitate,

    având în vedere faptul că până la data de 17 martie 2009, dintr-un total de 307.505 (100%) comercianți care intrau sub incidența ordonanței de urgență mai sus menționată și ar fi trebuit să își exercite dreptul de opțiune, au formulat cerere în acest sens un număr de 78.092 comercianți (25,40%) și că prin punerea în aplicare a măsurii radierii acestor comercianți din registrul comerțului impactul asupra mediului de afaceri va fi major, subzistând necesitatea de a veni în sprijinul mediului de afaceri, luând în considerare condițiile actuale ale crizei economico-financiare, se impune cu necesitate și în regim de urgență modificarea alin. (2) și (3) ale art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008.

    Având în vedere că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare și de urgență, a căror reglementare nu poate fi amânată,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Articol unic. - Alineatele (2) și (3) ale articolului 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "(2) Persoanele fizice și asociațiile familiale autorizate și înregistrate în registrul comerțului în temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonanțe de urgență pot funcționa în baza certificatului de înregistrare, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

    (3) Până la împlinirea termenului de 2 ani, persoanele prevăzute la alin. (2) vor opta pentru desfășurarea activității în una dintre formele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Dispozițiile cap. II se aplică în mod corespunzător."

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û