ordin 93 2009 ANAF

Order 93/2009 ANAF - Befehl 93/2009 ANAF

keylinks: Impozitul pe veniturile din activități agricole

 

Ordin nr. 93 din 27/01/2009 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 61 din 02/02/2009, Intrare in vigoare: 02.02.2009

 

    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.114 alin. (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. I. - Poziția 33 din anexa nr. 1 "Nomenclatorul obligațiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire»" la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

   

Nr.
crt.
 Denumirea creanței fiscale  Temeiul legal             
"33. Impozitul pe veniturile din activități agricole Art. 74 alin. (4) și art. 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare"

   
 
   Art. II.
- Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

   Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.