ordin 1432 2009 MMFES

Order 1432/2009 MMFES - Befehl 1432/2009 MMFES

keylinks: valoarea sumei lunare indexate ce se acordă sub formă de tichete de creșă,  este de 360 lei

Ordin nr. 1432 din 15/07/2009 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II 2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 21/07/2009

 

    În temeiul:

   - Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare;

   - Hotărârii Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă;

   - art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Pentru semestrul II 2009, începând cu luna august, valoarea sumei lunare indexate ce se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 și 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 360 lei.

 

   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MMFES Û