cecul

norma tehnica 3 2009 
Normă tehnică nr. 3 din 13/02/2009 pentru modificarea Normei tehnice a Băncii Naţionale a României nr. 4/2008 privind cecul, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 25/02/2009,Intrare in vigoare: 25.02.2009

OUG 38 2008   modificare lege cec   

norma tehnica 4 2008 
Normă tehnică nr. 4 din 05/06/2008 privind cecul, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 03/07/2008, Intrare in vigoare: 03.07.2008

 

 

 

 

Normă tehnică nr. 4 din 05/06/2008 privind cecul,

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 03/07/2008, Intrare in vigoare: 03/07/2008

 

   Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,

    în temeiul art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului şi al art. 48 din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare, 

    Banca Naţională a României emite prezenta normă tehnică. 

   ARTICOLUL 1
 

    Cecul este un instrument de plată care trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice stipulate de prezenta normă tehnică. 

   ARTICOLUL 2
 

   (1) Hârtia pe care se tipăreşte cecul trebuie să respecte următoarele specificaţii tehnice:

   a) gramaj: 95,0 g/m2 +/-5%, conform ISO 536;

   b) grosime: minimum 105 microni, conform ISO 534;

   c) rugozitate Bendtsen, pe ambele feţe: cuprinsă între 90 şi 150 µm, conform ISO 8791-2;

   d) rezistenţă la rupere (tracţiune), conform ISO 1924-2:

    d1) pe direcţie longitudinală: minimum 70 N;

    d2) pe direcţie transversală: minimum 30 N;

   e) rezistenţa internă la rupere (sfâşiere): minimum 700 mN, în ambele direcţii, conform ISO 1974;

   f) capacitatea de absorbţie a apei: 15-35 g/m2;

   g) strălucirea (gradul de alb): 80%, conform ISO 2470;

   h) opacitatea: minimum 85%, conform ISO 2471;

   i) impurităţi admise:

    i1) maximum 250 de puncte pe m2 pentru puncte cu dimensiuni de maximum 0,1 mm;

    i2) maximum 25 de puncte pe m2 pentru puncte cu dimensiuni cuprinse între 0,1 şi 0,2 mm;

   j) proprietăţi de scriere: hârtia folosită trebuie să facă posibilă scrierea cu cerneală sau pastă de pix de culoare albastră ori neagră care nu se şterge;

   k) alte condiţii: hârtia utilizată trebuie să fie netedă şi fără îndoituri.

   (2) Pentru a preveni falsificarea cecurilor, instituţiile de credit au obligaţia să respecte următoarele cerinţe minime de securizare pentru formularele de cecuri necompletate pe care le furnizează clienţilor lor, în vederea utilizării de către aceştia:

   a) fiecărui formular de cec trebuie să i se atribuie de către instituţiile de credit emitente o combinaţie unică de caractere alfabetice şi numerice reprezentând referinţa cecului.

    Referinţa va fi compusă din serie şi număr, după cum urmează:

    a1 - seria va fi compusă din 7 caractere alfanumerice, respectiv:

   (i) primele 4 caractere alfabetice din codul BIC al instituţiei de credit care eliberează cecul;

   (ii) un caracter numeric care codifică tipul instrumentului, respectiv 1;

   (iii) două caractere alfabetice - majuscule;

    a2 - numărul cecului va fi compus din 7 caractere numerice.

    Între seria şi numărul cecului va exista un spaţiu pentru delimitare.

    Baza de date privind referinţele înscrise în cecuri va fi administrată de Banca Naţională a României.

   b) Utilizarea ca suport de imprimare a unei hârtii care să încorporeze, în timpul procesului de fabricare, cel puţin următoarele elemente de securitate, care nu pot fi reproduse sau imitate cu rezultate satisfăcătoare folosind materiale, metode şi echipamente convenţionale şi care vor fi cunoscute de către toate instituţiile de credit emitente sau utilizatoare de cecuri: filigran continuu dublu-ton încorporat în masa hârtiei - al cărui model de desen să fie înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România şi care să fie folosit exclusiv de către producătorul de cecuri - vizibil cu ochiul liber la examinarea contra luminii, fără ajutorul niciunui instrument sau echipament de verificare, ca element de securitate de tip deschis; melanj de fibre de securitate, cu distribuţie aleatorie în masa hârtiei, format din 3 tipuri diferite de fibre: unele vizibile numai cu ochiul liber, unele invizibile cu ochiul liber, dar vizibile la examinarea sub "lumina" UV, şi unele vizibile atât cu ochiul liber, cât şi la examinarea sub "lumina" UV, ca element de securitate deschis şi semideschis; absenţa fluorescenţei în masă, la examinarea sub "lumina" UV; tratarea chimică a hârtiei pentru a asigura evidenţierea oricărei încercări de alterare a menţiunilor realizate pe aceasta ulterior completării, folosind solvenţi sau alte substanţe chimice specifice, ca elemente de securitate de tip închis.

   c) Aplicarea pe suportul de imprimare a unor elemente de securitate de tip deschis sau semideschis: prin intermediul designului, incluzând următoarele elemente grafice de securitate realizate vectorial: ghilose, raster personalizat mono- sau multicolor, microtext în undă, relief cu modularea grosimii de linie deformat variabil în culori spot, precum şi combinaţii ale acestora; prin folosirea la imprimarea cecului a cel puţin două cerneluri de securitate cu proprietăţi speciale.

   (3) Niciunul dintre elementele de securitate incluse de instituţiile de credit emitente (din cele menţionate mai sus sau suplimentare) nu trebuie să afecteze în vreun fel prelucrarea prin mijloace electronice a datelor înscrise ulterior pe cec.

   (4) Elementele de securitate de tip deschis, semideschis sau închis, incluse de fiecare instituţie de credit emitentă în propriile modele de cec, trebuie să fie cunoscute de toate instituţiile de credit din România unde cecurile pot fi prezentate la plată.

   (5) Instituţiile de credit emitente vor urmări ca încorporarea elementelor de securitate în formularul de cec să nu îngreuneze citirea informaţiilor conţinute, ulterior completării sale. Nu este permisă imprimarea pe verso a cecurilor. 

   ARTICOLUL 3
  Dimensiunile cecului

 

   (1) Cecul trebuie să aibă dimensiunile următoare: lungime - 190 mm, înălţime - 95 mm.

   (2) Abaterile în plus sau în minus nu pot depăşi 1 mm. 

   ARTICOLUL 4
  Marginile de referinţă

 

   (1) Toate dimensiunile orizontale sunt măsurate de la marginea din dreapta a feţei cecului. Toate dimensiunile verticale sunt măsurate de la marginea de jos a feţei cecului cunoscută sub denumirea de margine inferioară.

   (2) Este obligatorie păstrarea marginilor de referinţă astfel încât acestea să fie utilizate la alinierea documentului în mecanismele automate.

   (3) În cazul în care instituţiile de credit furnizează clienţilor lor carnete de cecuri, acestea trebuie să fie legate la stânga documentului. Numărul de file dintr-un carnet este opţional pentru fiecare instituţie de credit.

   (4) Fila de cec va avea 3 elemente de referinţă, denumite ancore, al căror scop este de a determina poziţionarea şi delimitarea, în cadrul suprafeţei cecului, a ariilor cu informaţii care pot fi citite şi prelucrate cu mijloace electronice. Ancorele vor avea forma unui colţar (o linie verticală şi o linie orizontală unite în extremitatea lor) sau de "T". Aceste linii vor avea următoarele dimensiuni minime:

   a) linia verticală: 5 mm lungime, 1 mm grosime;

   b) linia orizontală: 5 mm lungime, 1 mm grosime.

    Poziţionarea ancorelor faţă de marginile de referinţă este următoarea:

   (i) colţar dreapta sus: 4 mm de la marginea din dreapta, 91 mm de la marginea inferioară;

   (ii) colţar stânga ("L" răsturnat): 188 mm de la marginea din dreapta, 5 mm de la marginea inferioară (colţul din stânga jos al zonei 7 "IBAN posesor");

   (iii) ancora centrală (în formă de "T" răsturnat): 97 mm de la marginea din dreapta, 53 mm de la marginea inferioară (în spaţiul dintre câmpurile rezervate pentru "plătibil la" şi "denumire trăgător"). 

   ARTICOLUL 5
  Carnetele de cecuri

 

   (1) Cecurile emise de instituţiile de credit în carnete pot prezenta o matcă (cotor) ce va fi adăugată la marginea din stânga a formularului de cec, fără să îl afecteze în vreun fel şi având aceeaşi lăţime (înălţime) cu cecul.

   (2) Matca (cotorul) cecului poate fi separată de cec fie printr-o linie discontinuă tipărită, fie prin perforaţii care trebuie să asigure o detaşare precisă a cecurilor din carnet. În acest scop se vor utiliza perforaţii cu 6-9 tăieturi la fiecare 25 mm şi cu zone de reţinere de aproximativ 1 mm.

   (3) Perforaţiile de separare sunt permise numai la marginea din stânga a feţei cecului. Linia perforaţiilor sau linia discontinuă tipărită va corespunde marginii din stânga a cecului.

   (4) Cecurile prezentate unei instituţii de credit nu trebuie să prezinte tăieturi sau alte perforaţii, cu excepţia celor de separare, prevăzute mai sus. 

   ARTICOLUL 6
  Banda albă

 

   (1) Fiecare cec are rezervată o bandă pe care se pot înscrie informaţii codificate necesare procesării automate a cecului, care constituie linia codurilor.

   (2) Banda albă va fi amplasată în colţul din dreapta jos al cecului, va începe de la 85 mm de la marginea din dreapta a cecului şi va avea înălţimea de 16 mm.

   (3) Banda albă este delimitată de restul cecului printr-o linie continuă. Banda albă nu are alte linii de demarcaţie. 

   ARTICOLUL 7
  Linia codurilor

 

    În scopul uşurării procesării cecului, instituţiile de credit vor putea stabili de comun acord un standard privind linia codurilor. 

   ARTICOLUL 8
  Desenul şi redactarea cecului


   (1) Faţa cecului este alcătuită din zone ale căror amplasări, conţinut şi dimensiuni vor fi realizate în conformitate cu regulile enunţate mai jos şi cu anexele nr. 1 şi 2.

   (2) În mod convenţional, în anexa nr. 1, faţa cecului a fost împărţită în zone delimitate prin linii groase, în scopul facilitării prezentării; liniile groase care delimitează zonele nu fac parte componentă din formularele de cec.

   (3) ZONA 1 - alocată pentru elementele de identificare a instituţiei de credit trase - este întotdeauna plasată în partea superioară a cecului şi cuprinde:

   a) în partea stângă sus - denumirea şi/sau sigla instituţiei de credit trase, tipărite obligatoriu cu caractere de minimum 3 mm înălţime;

   b) în partea dreaptă sus - adresa sediului instituţiei de credit trase;

   c) în partea stângă jos - rubrica "Plătiţi în schimbul acestui CEC", sub denumirea şi/sau sigla instituţiei de credit trase; cuvântul "CEC" fiind tipărit cu majuscule, îngroşat, cu caractere de minimum 3 mm înălţime.

   (4) ZONA 1A este alocată pentru pretipărirea referinţei cecului, cu caractere tip OCR- B1 de 3 mm înălţime (conform ISO 1073-2:1976); rubrica trebuie să înceapă la 125 mm de la marginea din dreapta şi 79 mm de la marginea de jos a cecului; lungimea rubricii nu va putea depăşi 60 mm.

   (5) ZONA 1B este alocată barării cecului - începe la 65 mm de la marginea din dreapta şi la 77 mm de la marginea de jos a cecului; lungimea spaţiului de barare nu va putea depăşi 20 mm.

   a) Pentru cecul simplu, dacă se doreşte bararea acestuia, barele vor trebui amplasate doar în zona 1B pentru a nu afecta celelalte menţiuni de pe cec.

   b) Pentru cecul barat, două linii paralele oblice, înclinate spre dreapta, pretipărite, vor fi plasate în zona 1B, distanţa dintre bare fiind cuprinsă între 10 şi 15 mm, iar spaţiul dintre ele va fi imprimat în culori de slabă intensitate.

   (6) ZONA 2 - alocată pentru date privind conţinutul propriu-zis al cecului - este întotdeauna plasată sub zona 1 şi cuprinde următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) rubrica "emis în localitatea", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 30 mm, necesar completării denumirii localităţii unde a fost emis cecul; urmat de rubrica "la data";

   b) începând de la 127 mm de la marginea din dreapta şi 70 mm de la marginea de jos a cecului, va fi delimitat cu linii continue un spaţiu format din 8 casete semideschise de 4 mm lungime fiecare şi de maximum 5 mm înălţime (aşa cum apar în anexa nr. 1, pentru înscrierea datei de emitere a cecului în formatul zi-lună-an (ZZ/LL/AAAA); fundalul cecului în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate, cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual: nuanţa pală de roz); acest spaţiu va fi urmat de rubrica "suma de";

   c) începând de la 81 mm de la marginea din dreapta şi 70 mm de la marginea de jos a cecului, va fi delimitat cu linii continue un spaţiu format din 13 casete închise (aşa cum apar în anexa nr. 1) de 4,5 mm lungime şi 5 mm înălţime fiecare, pentru înscrierea sumei cecului; în caseta 11 se va pretipări caracterul '','' îngroşat şi de 2 mm înălţime, fundalul cecului în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate, cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual: nuanţa pală de roz); acest spaţiu va fi urmat de rubrica "moneda";

   d) începând de la 12 mm de la marginea din dreapta şi 70 mm de la marginea de jos a cecului, va fi delimitat cu linii continue un spaţiu format dintr-un dreptunghi de 8 mm lungime şi 5 mm înălţime pentru înscrierea monedei; fundalul cecului în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate, cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual: nuanţa pală de roz); în locul acestui spaţiu, instituţiile de credit pot pretipări însemnul monetar aferent monedei în care vor fi emise cecurile respective;

   e) rubrica "suma în litere" va fi amplasată imediat sub rubrica "emis în localitatea" şi va fi urmată de un spaţiu format dintr-un dreptunghi delimitat cu linie continuă, care va începe de la 178 mm de la marginea din dreapta şi 62 mm de la marginea de jos a cecului şi va avea o lungime de 174 mm şi 5 mm înălţime. În situaţia în care cecul este emis în altă monedă, în conformitate cu pct. 184 din Normele-cadru nr. 7/1994 privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994, iar trăgătorul dispune ca plata să fie efectuată în RON, această menţiune se va face în acest spaţiu prin includerea sintagmei "în RON"; fundalul cecului în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate, cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual: nuanţa pală de roz);

   f) rubrica "stipulat", amplasată imediat sub rubrica "suma în litere", va fi urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 25 mm lungime, necesar completării menţiunilor facultative ale cecului; acest spaţiu va fi urmat de rubrica "plătibil la", apoi de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 45 mm;

   g) rubrica "lui/la ordinul", amplasată imediat sub rubrica "stipulat", va fi urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 75 mm;

   h) rubrica "Denumire trăgător", amplasată în continuarea spaţiului marcat prin linie punctată aferent rubricii "lui/la ordinul", urmată de un spaţiu dreptunghiular care începe de la 79 mm de la marginea din dreapta şi 52 mm de la marginea inferioară a cecului şi va avea lungimea de 76 mm şi înălţimea de 9 mm, destinat înscrierii denumirii trăgătorului, având fundalul imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate, cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual: nuanţa pală de roz). Denumirea trăgătorului este înscrisă în momentul în care trăgătorul primeşte formularele de cec de la banca al cărei client este. În cazul în care denumirea trăgătorului nu se pretipăreşte, acest spaţiu trebuie marcat prin 2 rânduri a câte 18 căsuţe de 4,2 mm lungime şi 4,5 mm înălţime fiecare, delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii, astfel încât să poată fi înscrisă denumirea trăgătorului;

   i) rubrica "Cod trăgător", amplasată imediat sub rubrica "lui/la ordinul", urmată, pe acelaşi rând, începând de la 178 mm de la marginea din dreapta şi 45 mm de la marginea de jos a cecului, de un spaţiu marcat printr-o linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi de 60 mm lungime şi 5 mm înălţime. În acest spaţiu se înscriu datele de identificare ale trăgătorului, respectiv:

   1. pentru persoane juridice rezidente: codul unic de identificare fiscală al trăgătorului;

   2. pentru persoane juridice nerezidente: informaţia solicitată de banca trasă la deschiderea contului curent;

   3. pentru persoanele fizice rezidente: codul numeric personal al trăgătorului;

   4. pentru persoane fizice nerezidente: informaţia solicitată de banca trasă la deschiderea contului curent.

    Aceste date de identificare ale trăgătorului sunt înscrise în momentul în care trăgătorul primeşte formularele de cec de la banca al cărei client este.

    În cazul în care aceste date de identificare nu se pretipăresc, acest spaţiu trebuie marcat prin 13 căsuţe de 4,5 mm lungime şi 5 mm înălţime fiecare, delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii.

    Fundalul cecului în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate, cu un grad de acoperire de maximum 15%, (efect vizual: nuanţa pală de roz);

   j) rubrica "IBAN trăgător", urmată de un spaţiu pentru înscrierea codului IBAN al trăgătorului, delimitat printr-un dreptunghi de 100 mm lungime şi 5 mm înălţime; dreptunghiul va începe de la 104 mm de la marginea din dreapta a cecului şi 45 mm de la marginea de jos.

    Fundalul cecului în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate, cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual: nuanţa pală de roz).

    Codul IBAN al trăgătorului este înscris în momentul în care trăgătorul primeşte formularele de cec de la banca al cărei client este.

    În cazul în care denumirea trăgătorului nu se pretipăreşte, acest spaţiu trebuie marcat prin două rânduri a câte 18 căsuţe de 4,2 mm lungime şi 4,5 mm înălţime fiecare, delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii, astfel încât să poată fi înscrisă denumirea trăgătorului.

   (7) ZONA 3 - alocată pentru giruri - este plasată sub zona 2 şi cuprinde următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) rubrica "1) Girat de", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 33 mm lungime, necesar completării numelui primului girant, va fi urmată de rubrica "2) Girat de", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 33 mm lungime, necesar completării numelui celui de-al doilea girant;

   b) rubrica "către", amplasată imediat sub rubrica "1) Girat de", va fi urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 37 mm lungime, necesar completării numelui primului giratar, apoi de rubrica "către", amplasată sub rubrica "2) Girat de", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 37 mm lungime, necesar completării numelui celui de-al doilea giratar;

   c) rubrica "la data", amplasată imediat sub prima rubrică "către", va fi urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 35 mm lungime, necesar completării datei la care are loc prima operaţiune de girare, apoi de rubrica "la data", amplasată sub a doua rubrică "către", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 35 mm lungime, necesar completării datei la care are loc a doua operaţiune de girare;

   d) câte un spaţiu marcat printr-o linie continuă de maximum 35 mm lungime, sub care se află rubrica "Semnătură girant", va fi amplasat sub rubricile aferente primului girant, respectiv celui de-al doilea girant;

   e) toate aceste rubrici şi spaţii vor fi încadrate într-un dreptunghi marcat cu linie continuă, care va începe de la 187 mm de la marginea din dreapta şi 13 mm de la marginea de jos a cecului, va avea o lungime de 100 mm şi o înălţime de 30 mm.

   (8) ZONA 4 - alocată pentru aplicarea ştampilei "CERTIFICAT" pe cec sau pentru avalizarea cecului - este plasată sub zona 2 în centru-dreapta; spaţiul aferent acestor rubrici va fi delimitat printr-un dreptunghi de 32 mm lăţime şi 24 mm înălţime, colţul din stânga jos al dreptunghiului fiind la 85 mm de marginea din dreapta şi la 19 mm de marginea de jos a cecului.

   (9) ZONA 5 - alocată pentru semnătura trăgătorului - este plasată în dreapta sub zona 2.

    Începând de la 52 mm de la marginea din dreapta şi 23 mm de la marginea de jos a cecului va fi amplasat un dreptunghi de 48 mm lăţime şi 20 mm înălţime, delimitat prin linie continuă, sub care se află rubrica cu litere italice de 2 mm înălţime "Semnătura trăgătorului". Fundalul cecului în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate, cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual: nuanţa pală de roz); semnătura olografă a trăgătorului nu va putea depăşi spaţiul delimitat de acest dreptunghi şi nu se va suprapune cu informaţiile privind moneda de plată.

   (10) ZONA 6 - Alte menţiuni

   a) Deasupra liniei care separă banda albă de restul formularului de cec va fi pretipărită menţiunea "În această porţiune nu se scrie".

   b) Această menţiune este încadrată de două săgeţi cu vârful orientat în jos.

   (11) ZONA 7 - alocată pentru elementele de identificare a contului ultimului posesor al cecului - este plasată în stânga, sub zona 3, şi cuprinde următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) imediat sub zona 3 va fi amplasat un spaţiu destinat înscrierii codului IBAN al ultimului posesor al cecului, marcat prin 6 casete de dimensiuni egale, lungime 16 mm şi înălţime 5 mm, delimitate de câte un chenar dreptunghiular, fiecare casetă fiind divizată vertical în interior prin 3 linii întrerupte amplasate la 4 mm de marginile casetei şi unele faţă de altele; prima casetă va începe de la 187 mm de la marginea din dreapta a cecului şi 6 mm de la marginea de jos;spaţiul lăsat liber între casete este de maximum 1 mm; fundalul cecului în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate, cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual: nuanţa pală de roz);

   b) rubrica "IBAN posesor" va fi amplasată imediat sub spaţiul de la lit. a).

   (12) ZONA 8 - reprezintă banda albă. În această zonă, ale cărei dimensiuni au fost descrise la art. 6, nu vor fi făcute niciun fel de menţiuni, cu excepţia liniei codurilor, iar fundalul cecului nu va avea în această zonă niciun fel de imprimări.

   (13) Toate liniile utilizate pentru demarcarea unor spaţii în zonele 1-7 menţionate în acest articol vor fi imprimate în culoare roşu, grad de acoperire 50-75% (efect vizual - roz accentuat) şi nu vor depăşi grosimea de jumătate de milimetru.

   (14) Cu excepţia zonei de bandă albă şi a zonelor precizate a fi imprimate cu nuanţe slabe cu grad de acoperire de maximum 15%, fundalul cecului va putea fi imprimat în funcţie de solicitarea instituţiilor de credit în culori de slabă intensitate (nuanţe pale) - verde, roşu, galben, orange, albastru, cu un grad de acoperire de maximum 15%.

   (15) Pentru a permite preluarea automată a datelor, spaţiile aferente sumei în cifre şi codului de identificare trăgător descris la alin. (6) lit. i) de mai sus trebuie completate numai cu informaţiile necesare, înscrierea făcându-se în casetele respective. Casetele rămase libere după înscrierea respectivelor informaţii vor fi lăsate necompletate, nebarate şi fără alte însemne.

   (16) Informaţiile prevăzute la alin. (6) lit. h) - denumire trăgător, lit. i) - date de identificare trăgător şi lit. j) - codul IBAN al trăgătorului vor fi pretipărite, opţional, de către banca trăgătorului, cu caractere OCR - B1 de 3 mm înălţime (ISO 1073-2:1976). 

   ARTICOLUL 9
  Preimprimarea simbolului bănesc

 

    Orice instituţie de credit poate pretipări simbolul monedei în care este denominată plata, în spaţiul alocat în acest scop în zona 2, conform art. 8. 

   ARTICOLUL 10
  Cecul certificat


   (1) Cecul certificat respectă toate condiţiile cecului obişnuit.

   (2) Ştampila cu menţiunea "CERTIFICAT" se aplică de instituţia de credit trasă în zona 4.

   (3) Aplicarea ştampilei se va face fără a se depăşi spaţiul alocat în acest scop, demarcat printr-un dreptunghi, conform art. 8 alin. (8). 

   ARTICOLUL 11
  Cecul barat

 

   (1) Cecul barat (anexa nr. 3) respectă toate condiţiile cecului obişnuit.

   (2) Bararea constă în două linii paralele, oblice, înclinate spre dreapta, imprimate mai îngroşat decât orice alte linii de pe cec, plasate diagonal în zona 1B, conform art. 8 alin. (5).

   (3) Distanţa dintre bare trebuie să fie cuprinsă între 10 şi 15 mm, iar spaţiul dintre ele va fi imprimat în culori de slabă intensitate.

   (4) Bararea nu trebuie să se extindă în alt spaţiu decât cel aferent zonei 1B şi nu trebuie să afecteze rubricile din zonele 1 şi 1A. 

   ARTICOLUL 12
  Cecul barat special

 

    Cecul barat special respectă toate condiţiile cecului cu barare generală, având înscrise între cele două linii paralele denumirea sau iniţialele instituţiei de credit care urmează să încaseze plata. 

   ARTICOLUL 13
  Cecul circular


   (1) Cecul circular respectă toate condiţiile cuprinse la art. 2-5, referitoare la cecul obişnuit (anexa nr. 4).

   (2) Faţa (recto) cecului circular este alcătuită din zone ale căror amplasări, conţinut şi dimensiuni vor fi realizate în conformitate cu regulile enunţate mai jos şi cu anexele nr. 4, 4a) şi 4b).

   (3) În mod convenţional, în anexa nr. 4a), faţa (recto) cecului circular a fost împărţită în 7 zone delimitate prin linii groase, în scopul facilitării prezentării; liniile groase care delimitează zonele nu fac parte componentă din formularele de cec.

   (4) ZONA 1 - alocată pentru elementele de identificare a instituţiei de credit trase - este întotdeauna plasată în partea superioară a cecului circular şi cuprinde:

   a) denumirea şi/sau sigla instituţiei de credit trase, tipărite obligatoriu cu caractere îngroşate, de minimum 3 mm înălţime; partea dreaptă - adresa sediului instituţiei de credit trase;

   b) referinţa cecului, pretipărită în centrul cecului circular, sub denumirea şi/sau sigla instituţiei de credit trase.

   (5) ZONA 2 - alocată pentru date privind conţinutul propriu-zis al cecului circular - este întotdeauna plasată în colţul din stânga sus, sub zona 1, şi cuprinde următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) rubrica privind promisiunea necondiţionată a instituţiei de credit de a plăti la vedere o sumă de bani, exprimată prin formula "La vedere ne obligăm să plătim, pentru valoarea primită anterior în schimbul acestui CEC CIRCULAR"; cuvintele "CEC CIRCULAR" trebuie tipărite îngroşat, cu majuscule de minimum 2,5 mm înălţime;

   b) rubrica "stipulat", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, de minimum 75 mm lungime, necesar completării menţiunilor facultative ale cecului circular;

   c) rubrica "lui", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, de minimum 50 mm lungime, necesar completării numelui sau denumirii beneficiarului plăţii, este tipărită sub rubrica "stipulat" şi este urmată de rubrica "sau la ordinul său".

   (6) ZONA 3 - alocată pentru elementele de identificare a instituţiei de credit unde plata trebuie făcută - este plasată sub zona 2 şi cuprinde următoarele rubrici pretipărite:

   a) spaţiu special marcat printr-un dreptunghi tipărit în contrast slab, de minimum 25 mm lungime şi minimum 45 mm înălţime, în a cărui parte superioară se află rubrica "Plătibil la"; denumirile instituţiilor de credit plătitoare şi adresele acestora sunt pretipărite în interior; în partea inferioară, între paranteze, se află rubrica "(denumirea şi adresele unităţilor bancare plătitoare)";

   b) spaţiu marcat special printr-un dreptunghi tipărit în contrast slab, de minimum 30 mm lungime şi minimum 25 mm înălţime, pentru pregătirea denumirii instituţiei de credit emitente; acest spaţiu este situat în dreapta spaţiului destinat locului plăţii şi se completează atunci când cecul circular se supune prevederilor art. 82 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare;

   (7) ZONA 4 este alocată pentru date privind elementele de identificare a cecului circular.

   a) Zona 4 este întotdeauna plasată în colţul din dreapta sus a cecului, sub zona 1.

   b) Această zonă cuprinde rubrica "emis la", urmată atât de un spaţiu marcat prin linie punctată, de minimum 35 mm lungime, necesar completării localităţii unde a fost emis cecul circular, cât şi de un spaţiu marcat special [anexa nr. 4b)], necesar completării zilei, lunii şi anului emiterii; sub aceste spaţii sunt tipărite, între paranteze, indicaţiile: "(localitatea)" şi "(data)".

   (8) ZONA 5 - alocată pentru elementele de identificare a sumei - este întotdeauna plasată sub zona 4 şi cuprinde următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) rubrica "suma de", urmată, pe acelaşi rând, de un dreptunghi cu lungimea de minimum 10 mm şi înălţimea de minimum 5 mm, destinat înscrierii monedei, şi de un marcaj special necesar completării sumei în cifre; pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separatoare de cifre zecimale; suma trebuie aliniată la dreapta, iar spaţiile rămase necompletate se completează de trăgător cu asteriscuri în vederea evitării fraudelor. Sub aceste spaţii sunt tipărite indicaţiile: "moneda" şi respectiv "(în cifre)"; dimensiunile acestor spaţii speciale sunt cele cuprinse în anexa nr. 4b);

   b) amplasarea în partea dreaptă a feţei cecului circular, sub spaţiul pentru completarea sumei în cifre, a spaţiului destinat completării sumei în litere, delimitat prin două dreptunghiuri imprimate în contrast slab; lungimea fiecărui dreptunghi este de minimum 80 mm, iar înălţimea este de minimum 4 mm, având un spaţiu de minimum 2,5 mm între ele; în spaţiul dintre cele două dreptunghiuri se tipăreşte rubrica "(în litere)".

   (9) ZONA 6 este alocată pentru elementele de identificare a trăgătorului.

   a) Zona 6 este întotdeauna plasată sub zona 5 şi cuprinde un spaţiu marcat prin linie continuă, de minimum 40 mm lungime, sub care se află rubrica "Semnătura reprezentantului legal al societăţii bancare sau societăţii de credit trăgătoare"; în dreapta acestui spaţiu se află rubrica "L.S."; aceste spaţii trebuie să fie libere de orice tipărituri care ar putea influenţa claritatea semnăturii sau a ştampilei.

   b) Deasupra liniei care separă banda albă de restul formularului de cec este tipărită menţiunea "Vă rugăm ca această porţiune să nu fie scrisă sau ştampilată"; această menţiune este încadrată de două săgeţi cu vârful orientat în jos.

   (10) ZONA 7 este reprezentată de banda albă.

   a) Banda albă este amplasată în partea inferioară a cecului, pe toată lungimea cecului circular, pe o lăţime de 16 mm de la marginea de jos a cecului circular.

   b) În această bandă vor fi tipărite următoarele spaţii speciale în vederea completării cu informaţii referitoare la numărul contului ultimului posesor, instituţia de credit unde acesta are deschis contul şi codul acesteia; aceste spaţii vor fi completate de clientul beneficiar, ultimul posesor al cecului circular, în cazul în care plata se va primi într-un cont bancar.

   c) În partea stângă a benzii albe a cecului circular se găsesc următoarele rubrici şi spaţii care vor fi completate de ultimul posesor: rubrica "Cont nr.", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată cu o lungime de minimum 40 mm, necesar completării numărului contului bancar al beneficiarului, ultimul posesor al cecului circular; rubrica "Deschis la", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată cu o lungime de minimum 30 mm, necesar completării denumirii instituţiei de credit unde ultimul posesor îşi are deschis contul; rubrica "Cod", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată cu o lungime de minimum 40 mm, necesar completării codului instituţiei de credit unde ultimul posesor îşi are deschis contul.

   (11) Spatele (verso) cecului circular este alcătuit, în mod obligatoriu, din două zone identice ca dimensiuni şi conţinut, precum şi de zona alocată benzii albe, ale căror amplasări, conţinut şi dimensiuni vor fi realizate în conformitate cu regulile enunţate mai jos şi cu anexa nr. 4c).

   (12) ZONELE 1 şi 2 ale spatelui (verso) cecului circular sunt delimitate între ele de linii continue de 0,5 mm şi cuprind următoarele rubrici şi spaţii de completat, aliniate la stânga zonelor:

   a) rubrica "GIRANT", tipărită cu majuscule, îngroşat, urmată de un spaţiu marcat prin doua linii punctate de minimum 30 mm şi, respectiv, de minimum 50 mm lungime, destinat completării numelui sau denumirii girantului;

   b) rubrica "Girat către", urmată de un spaţiu marcat prin două linii punctate de minimum 30 mm şi, respectiv, de minimum 50 mm lungime, destinat completării numelui sau denumirii giratarului;

   c) rubrica "data", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de minimum 30 mm lungime, destinat completării zilei, lunii şi anului efectuării operaţiunii de girare;

   d) spaţiu marcat prin linie continuă, de minimum 30 mm lungime, sub care se află rubrica "Semnătură girant"; în dreapta acestui spaţiu se află rubrica "L.S.".

   (13) ZONA 3: este alocată înscrierii de către instituţia de credit trasă şi beneficiarul cecului circular a informaţiilor şi datelor privind plata şi, respectiv, încasarea cecului, precum şi a modalităţii prin care aceste operaţiuni au fost efectuate (încasare în numerar sau în cont).

   (14) ZONA 4: este alocată benzii albe, în partea inferioară a cecului, pe toată lungimea cecului, pe o lăţime de 16 mm de la marginea de jos a cecului circular. 

   ARTICOLUL 14
  Cecul de călătorie


   (1) Faţa (recto) cecului de călătorie cuprinde următoarele rubrici şi spaţii de completat (anexa nr. 5):

   a) suma în litere - partea superioară a cecului de călătorie, pretipărită;

   b) referinţa cecului, pretipărită;

   c) denumirea şi/sau sigla şi adresa sediului instituţiei de credit trase, pretipărite;

   d) suma în cifre - pretipărite de 3 ori: în colţul din dreapta sus, în colţul din stânga sus şi la alegerea trăgătorului;

   e) promisiunea necondiţionată a trăgătorului de a plăti, exprimată prin menţiunea "TRĂGĂTORUL PLĂTEŞTE ACEST CEC DE CĂLĂTORIE LUI:", tipărită cu majuscule, urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, de minimum 50 mm lungime, necesar completării numelui sau denumirii beneficiarului plăţii, şi urmată de menţiunea "SAU LA ORDINUL SĂU, SUMA INDICATĂ, ÎN CONFORMITATE CU REGULILE ENUNŢATE PE VERSO", tipărită cu majuscule;

   f) denumirea şi/sau sigla trăgătorului şi titlul de "CEC DE CĂLĂTORIE", poziţionate opţional;

   g) două spaţii pentru semnăturile posesorului, marcate prin două linii continue de minimum 35 mm şi, respectiv, minimum 50 mm lungime, sub care se află rubricile "semnătura posesorului" şi, respectiv, "CONTRASEMNAŢI ÎN PREZENŢA BENEFICIARULUI", poziţionate în partea stângă şi, respectiv, în partea dreaptă a cecului de călătorie;

   h) un spaţiu marcat printr-o linie continuă de minimum 35 mm lungime, sub care se află rubrica "Semnătura trăgătorului";

   i) spaţiu marcat special printr-un dreptunghi tipărit în contrast slab, de minimum 50 mm lungime şi minimum 11 mm lăţime, în a cărui parte superioară se află rubrica "Plătibil la"; denumirea instituţiei de credit plătitoare şi adresa acesteia sunt pretipărite în interior, în momentul în care trăgătorul primeşte carnetul de cecuri de la instituţia de credit al cărei client este; în partea inferioară, între paranteze, se află rubrica "(denumirea şi adresa unităţii bancare plătitoare)";

   j) rubrica "Emis la" în partea dreaptă a cecului de călătorie, urmată de un spaţiu marcat prin linie continuă de minimum 35 mm lungime, necesar completării locului emiterii, şi de un alt spaţiu marcat special pentru completarea zilei, lunii şi anului emiterii; sub aceste spaţii se tipăresc rubricile "(localitatea)" şi, respectiv, "(data)".

   (2) Spatele (verso) cecului de călătorie (anexa nr. 6) conţine:

   a) rubrica "Când posesorul contrasemnează cecul de călătorie în prezenţa beneficiarului, trăgătorul va plăti:", urmată de un spaţiu marcat prin linie continuă, de minimum 55 mm lungime, necesar completării sumei în litere; sub această linie se află rubrica "(suma în litere)", poziţionată pe latura mică a spatelui (verso) cecului de călătorie;

   b) rubrica "Denumirea şi/sau sigla trăgătorului" în mijlocul spatelui (verso) cecului de călătorie;

   c) rubrica "SUMA", sub care se află rubrica "(în cifre)", în partea stângă a cecului, poziţionate opţional.

   (3) Cecul de călătorie respectă condiţiile prevăzute în art. 8 privind banda albă şi în art. 11 privind menţiunea "Vă rugăm ca această porţiune să nu fie scrisă sau ştampilată", încadrată de săgeţi orientate în jos. 

   ARTICOLUL 15
  Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

   (1) Nicio menţiune nu se va afla la o distanţă mai mică de 3 mm faţă de oricare dintre marginile cecurilor.

   (2) Prezenta normă tehnică nu se aplică cecurilor cu destinaţie specială, cum ar fi cecurile pentru plata alocaţiei de stat pentru copii.

   (3) Până la data de 31 august 2008 inclusiv, Banca Naţională a României şi instituţiile de credit vor putea elibera clienţilor lor atât formulare prevăzute de prezenta normă tehnică, cât şi formulare prevăzute de Normele tehnice nr. 9/1994 privind cecul.

   (4) Începând cu data de 1 septembrie 2008, Banca Naţională a României şi instituţiile de credit vor elibera clienţilor lor numai formulare de cec conforme cu prezenta normă tehnică.

   (5) Informaţiile conţinute în exemplele de formulare de cec nr. 1-4 au caracter ilustrativ.

   (6) Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 4a), 4b), 4c), 5 şi 6*) fac parte integrantă din prezenta normă tehnică.

    ___________

    Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 4a), 4b), 4c), 5 şi 6 sunt reproduse în facsimil. 

 

   ANEXA Nr. 1
la norma tehnică 

    ZONELE CECULUI

  

   ANEXA Nr. 2
la norma tehnică 

    DIMENSIUNILE ZONELOR CECULUI

  

   ANEXA Nr. 3
la norma tehnică 

    CEC BARAT

  

   ANEXA Nr. 4
la norma tehnică 

    CEC CIRCULAR (recto)

  

   ANEXA Nr. 4a)
la norma tehnică 

    CEC CIRCULAR (recto)

  

   ANEXA Nr. 4b)
la norma tehnică 

   

  

   ANEXA Nr. 4c)
la norma tehnică 

    CEC CIRCULAR (verso)

  

   ANEXA Nr. 5
la norma tehnică 

    CEC DE CĂLĂTORIE (recto)

  

   ANEXA Nr. 6
la norma tehnică 

    CEC DE CĂLĂTORIE (verso)

  

    EXEMPLUL 1 

    EXEMPLU DE CEC PRELUAT DE CLIENT DE LA INSTITUŢIA DE CREDIT

  

    EXEMPLUL 2 

    EXEMPLU DE CEC REMIS BENEFICIARULUI DE CĂTRE TRĂGĂTOR

  

    EXEMPLUL 3 

    EXEMPLU DE CEC PREZENTAT DE ULTIMUL POSESOR INSTITUŢIEI DE CREDIT

 

  

    EXEMPLUL 4 

    EXEMPLU DE CEC GIRAT PREZENTAT DE ULTIMUL POSESOR INSTITUŢIEI DE CREDIT

 

Normă tehnică nr. 3 din 13/02/2009 pentru modificarea Normei tehnice a Băncii Naţionale a României nr. 4/2008 privind cecul, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 25/02/2009,Intrare in vigoare: 25/02/2009

 

 Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    în temeiul art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului şi al art. 48 din Legea nr. 312/2004,


    Banca Naţională a României emite prezenta normă tehnică.

 

   Art. I. - Norma tehnică a Băncii Naţionale a României nr. 4/2008 privind cecul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

   1. La articolul 8 alineatul (6), litera h) va avea următorul cuprins:

    "h) rubrica «Denumire trăgător», amplasată în continuarea spaţiului marcat prin linie punctată aferent rubricii «lui/la ordinul», urmată de un spaţiu dreptunghiular care începe de la 79,5 mm de la marginea din dreapta şi 51,5 mm de la marginea inferioară a cecului şi va avea lungimea de 75,5 mm şi înălţimea de 9 mm, destinat înscrierii denumirii trăgătorului, având fundalul imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate, cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual - nuanţă pală de roz). Denumirea trăgătorului este înscrisă în momentul în care trăgătorul primeşte formularele de cec de la banca al cărei client este. În cazul în care denumirea trăgătorului nu se pretipăreşte, acest spaţiu trebuie marcat prin două rânduri a câte 18 căsuţe de dimensiuni egale, delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii, astfel încât să poată fi înscrisă denumirea trăgătorului;".

   2. La articolul 8 alineatul (6) litera j), paragraful 4 va avea următorul cuprins:

    "În cazul în care codul IBAN trăgător nu se pretipăreşte, acest spaţiu va fi marcat de 6 dreptunghiuri de 15,8 mm lungime şi 5 mm înălţime, împărţite în câte 4 căsuţe fiecare."

   3. La articolul 8 alineatul (7), litera e) va avea următorul cuprins:

    "e) toate aceste rubrici şi spaţii vor fi încadrate într-un dreptunghi marcat cu linie continuă, care va începe de la 187 mm de la marginea din dreapta şi 12,5 mm de la marginea de jos a cecului, va avea o lungime de 100 mm şi o înălţime de 30,5 mm."

   4. La articolul 8, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

    "(8) ZONA 4 - alocată pentru aplicarea ştampilei «CERTIFICAT» pe cec sau pentru avalizarea cecului - este plasată în zona 2 în centru-dreapta; spaţiul aferent acestor rubrici va fi delimitat printr-un dreptunghi de 31,5 mm lăţime şi 24 mm înălţime, colţul din stânga jos al dreptunghiului fiind la 85 mm de marginea din dreapta şi la 19 mm de marginea de jos a cecului."

   5. La articolul 8, alineatul (9) va avea următorul cuprins:

    "(9) ZONA 5 - alocată pentru semnătura trăgătorului - este plasată în dreapta sub zona 2.

    Începând de la 51,5 mm de la marginea din dreapta şi 23 mm de la marginea de jos a cecului va fi amplasat un dreptunghi de 47,5 mm lăţime şi 20 mm înălţime, delimitat prin linie continuă, sub care se află rubrica cu litere italice de 2 mm înălţime «Semnătură trăgător». Fundalul cecului în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate, cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual - nuanţă pală de roz); semnătura olografă a trăgătorului nu va putea depăşi spaţiul delimitat de acest dreptunghi şi nu se va suprapune cu informaţiile privind moneda de plată."

   6. La articolul 8 alineatul (11), litera a) va avea următorul cuprins:

    "a) imediat sub zona 3 va fi amplasat un spaţiu destinat înscrierii codului IBAN al ultimului posesor al cecului, marcat prin 6 casete de dimensiuni egale, lungime 15,8 mm şi înălţime 5 mm, delimitate de câte un chenar dreptunghiular, fiecare casetă fiind divizată vertical în interior prin 3 linii întrerupte amplasate la 4 mm de marginile casetei şi unele faţă de altele; prima casetă va începe de la 187 mm de la marginea din dreapta a cecului şi 6 mm de la marginea de jos; spaţiul lăsat liber între casete este de maximum un mm; fundalul cecului în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate, cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual - nuanţă pală de roz);".

   7. La articolul 15, alineatul (5) se abrogă.

   8. Anexele nr. 1 şi 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta normă tehnică.

   Art. II. - Cecurile tipărite, până la data intrării în vigoare a prezentei norme tehnice, în conformitate cu prevederile Normei tehnice a Băncii Naţionale a României nr. 4/2008 privind cecul, vor putea fi utilizate până la epuizarea acestora.

   Art. III. - Norma tehnică a Băncii Naţionale a României nr. 4/2008 privind cecul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iulie 2008, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  

   ANEXA Nr. 1*)
(Anexa nr. 1 la norma tehnică) 

    ZONELE CECULUI

 

   Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. 

   
http://legenet.net/?page=/ln2images/2009n3a_325774

  

   ANEXA Nr. 2*)
  (Anexa nr. 2 la norma tehnică) 

    DIMENSIUNILE ZONELOR CECULUI

 

 

    Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. 

   
http://legenet.net/?page=/ln2images/2009n3b_325774