extras de cont confirmare sold

 

EXTRAS DE CONT
 

Catre : …………………………………………………………….. (client / furnizor)

Nr……………………/………………………………………………..

Conform dispozitiilor in vigoare, va instiintam ca, in evidentele noastre contabile, la data de ................................ , unitatea Dvs. figureaza cu urmatoarele sume de plata (de incasat): …………………………………………............ lei

Documentul

(felul, numarul si data)

Explicatii

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In termen de 5 (cinci) zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru suma acceptata, iar in cazul constatarii de diferente sa redactati si sa anexati nota explicativa cuprinzand obiectiile Dvs. Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

Conducatorul unitatii,                                                Conducatorul compartimentului financiar,

 


Raspuns:

 

SC …………………………………………………………….

Nr …………………………/………………………………...

 

Catre : …………………………………………………….

 

Confirmam prezentul extras de cont pentru suma de .................................................. lei, pentru achitarea careia (se va completa dupa caz):

a) am depus la banca ordinul de plata nr. ............ din ...................

b) am depus la Oficiul Postal nr. ............. mandatul postal nr. ........... din ..............

c) urmeaza sa efectuam plata intr-un termen de ........................ .

Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse in nota explicativa anexata.

Conducatorul unitatii,                                         Conducatorul compartimentului financiar,