Proces verbal predare-primire fisa fiscala 210

Fisa fiscala isi inceteaza existenta cu 01 ianuarie 2012.

Bancile precum si orice alti solicitanti sunt rugate sa NU mai solicite eliberarea unui astfel de formular pentru anul 2012 si toti anii care ii urmeaza anului 2012.

 

Societatea Comerciala .........................................................................
Cod Fiscal – CIF ....................................................................................
Numar inregistrare Registrul Comertului..............................................
Adresa sediu social ..............................................................................

 

 

Proces verbal de predare-primire a fisei fiscale
incheiat intre

...................................................................................................,

reprezentant al administratiei Societatii Comerciale

...................................................................................................,

si

...................................................................................................,

angajat al Societatii Comerciale in anul 20_ _

 

Incheiat astazi, _________________, la ________________, intre subsemnatii __________________________, reprezentant administratie Societatea Comerciala _________________________________ (denumita in cele ce urmeaza Societate Comerciala) si ___________________________________ , angajat al Societatii Comerciale in anul 20_ _ (denumit in cele ce urmeaza angajat si angajat 20_ _) cu ocazia predarii fisei fiscale 210 pentru anul 20_ _, conform prevederilor legale.

 

Nota: Prezentul proces verbal a fost incheiat in 2(doua) exemplare originale egal valabile – 1 (unul) pentru arhiva Societatii Comerciale si 1 (unul) pentru angajat, continand 1 (una) pagina cu 2 (doua) paragrafe in limba romana cu grafie latina.

 

AM PREDAT,                                 AM PRIMIT 1 (un) exemplar fisa fiscala

                                                     210 pentru anul 20_ _ si 1(un) exemplar proces verbal,

 

L.S. _________________              __________________________________

Nume si prenume                       Nume, prenume, CNP Angajat 20_ _

Reprezentant                                                        

Societate Comerciala

 

 

Notificare

Subsemnatul,.....................................................angajat al SC .................................................. in anul 20_ _ am luat la cunostinta ca operatorul de date personale pentru fisele fiscale este Ministerul Finantelor Publice A.N.A.F., inregistrat ca operator de date cu caracter personal sub numarul 1067 – asa cum este inscris pe fisa fiscala 210, si nu angajatorul (Societatea Comerciala). Ca atare, orice intampinare referitoare la inregistrarea, stocarea, prelucarea, transmiterea si orice alte operatii cu datele mele cu caracter personal o voi adresa Ministerul Finantelor Publice A.N.A.F. si nu angajatorului.

 

                    Am luat la cunostinta __________________________________
                                                            Nume, prenume, CNP Angajat 20_ _

Nota: Valid numai cu 2(doua) semnaturi angajat si 1(una) angajator.

fisa fiscala 210

declaratia 210