proces verbal inventar

vezi si decizie inventar >>

 

SC ………………………………… 

CIF………………………………… 

PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INVENTARIERII

LA DATA DE ……………………

Noi,  membrii ai comisiei de inventariere, am procedat la inventarierea patrimomiului SC ……………………………..……… la data de ………………………., conform Deciziei nr. …….. /……………… emisa de administratorul societatii.

In urma inventarierii am procedat la intocmirea listelor de inventariere anexate.

In urma inventarierii s-au constatat urmatoarele:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

In urma celor constatate, facem urmatoarele propuneri:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Rezultatele inventarierii vor fi consemnate in Registrul Inventar la data de ………………… pana la data intocmirii situatiilor financiare anuale ale societatii. 

Comisia de inventariere
                1. …………………………….…..
                2. ………………………………...
                3………………………………….
                4……………………………….....

.....................................................................................................