tichete cresa - prevederi legale

link cdep

2013

Ordinul MMFPSPV 882/14.05.2013 - valoare suma lunara indexata care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2013 –  420 lei
 

2012

Ordinul nr. 821/2012 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I 2012, publicat in
M.O., Partea I, Nr.
357/25.05.2012.
 

Art. 1. - Pentru semestrul I al anului 2012, incepand cu luna mai, valoarea sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 400 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

2010

Ordinul nr. 566/2010 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II 2010, publicat in
M.O., Partea I, Nr. 516, din 23 iulie 2010.

Art. 1. Pentru semestrul II 2010, incepand cu luna august, valoarea sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou
si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificarile ulterioare, este de 370 lei.
Art. 2. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ordonanță de urgență nr. 58 din 26/06/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 28/06/2010, Intrare in vigoare: 28.06.2010
38. La articolul 94, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) și (6), cu următorul cuprins:
   
"(4) Prevederile art. 49 alin. (21), art. 50 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) se vor aplica în mod corespunzător începând cu 1 iulie 2010.
   
(5) Prevederile art. 55 alin. (3) lit. h) se aplică începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010. Veniturile reprezentând:
   
- tichetele de creșă, acordate potrivit legii;
[...]
   
devin impozabile începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010.

Ordin nr. 0062 din 20/01/2010 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de creșă pentru semestrul I 2010, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 25/01/2010, Intrare in vigoare: 01.02.2010
Art.1. Pentru semestrul I 2010, începând cu luna februarie, valoarea ... este de 370 lei

2009

ordin 1432 2009 MMSF  tichete de creșă