Lista de inventariere

Unitatea         Lista de inventariere     Gestiunea              Pagina    
Magazia                   Data……………..………..…       Loc de depozitare        
        CANTITATI       PRE-        DEPRECIEREA   Observatii
    Codul sau        Stocuri     Diferente   TUL Valoare      
Nr. Denumirea bunurilor  numarul de U.M. Faptice Scriptice Plus Minus UNI-     Valoarea Motivul  
crt. inventariate inventar TAR Scrip- Fap-  
                  tice tice      
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                         
                         
    Comisia de inventariere Gestionar responsabil    Contabilitate Administrator
Numele si prenumele                        
Semnatura                        

 

 

 

 

 

 

Unitatea ............................................................................. LISTA DE INVENTARIERE Gestiunea................................................................... Pagina ..........
Magazia............................................................................. Data ................. Loc de depozitare......................................................
Nr. crt. Denumirea bunurilor inventariate Cod U/M Cantitatea Preţ unitar de înregistrare în contabilitate Valoarea contabilă Valoarea de inventar Deprecierea
Valoarea Motivul
(cod)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1               0  
2               0  
3               0  
4               0  
5               0  
6               0  
7               0  
8               0  
9               0  
10               0  
11               0  
12               0  
13               0  
14               0  
15               0  
16               0  
17               0  
18               0  
19               0  
20               0  
21               0  
22               0  
23               0  
24               0  
25               0  
26               0  
27               0  
28               0  
  Total pagină X X   X     0  
  Comisia de inventariere Gestionar Gestionar*) Contabilitate
Numele şi prenumele          
Semnătura