declaratie-acord persoana in intretinere

 

DECLARATIE - Acord

pe propria raspundere

a persoanei aflate in intretinerea salariatului


Subsemnatul/subsemnata ..................................................................................................................., domiciliat/a in judetul .........................................................................................................................,

localitatea/municipiul .........................................................................................................................,
strada ................................................................................... nr........ bloc........ sc ........ et ...... ap ......, posesor/posesoare al/a buletinului de identitate / cartii de identitate seria ......., nr. ...........,
CNP ................................... eliberat/a de institutia......................................., la data de ..................,

 

cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale,

declar pe propria raspundere ca:

 

I. (Acord deducere personala suplimentara) Persoana care contribuie la intretinerea mea are urmatoarele date de identificare:

Numele si prenumele:_____________________________
CNP___________________________________________
Gradul de rudenie________________________________

Pentru persoana mentionata la paragraful I sunt de acord sa beneficieze de deducere personala pentru intretinerea mea, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu luna _________, anul__________


II. (Venituri realizate) Subsemnatul realizez la data prezentei declaratii un venit lunar de __________ RON, reprezentand ________________, detin o suprafata de teren agricol si silvic de__________________
mp si desfasor/nu defasor activitati de: cultivare a terenurilor cu flori, legume si zarzavat in sere, in solarii amenajate si in sistem irigat; cultivare a arbustilor si plantelor decorative, ciupercilor; exploatare a pepinierelor viticole si pomicole.

Totalul veniturilor realizate nu depaseste 250 RON in nici o luna calendaristica.


III. (Angajament notificare) Subsemnatul ma angajez sa anunt de indata persoana prevazuta la paragraful I precum si angajatorul acesteia, in cazul in care intervin schimbari in situatia venitului realizat, conform prevederilor Codului Fiscal si a Normelor de Aplicare, pe care declar, sustin si semnez ca le-am citit, le-am inteles si le aplic integral.

 

Locul declaratiei ..................................................               Numele si prenumele

Data declaratiei .... .... ....................  .... .... .... ....                                              ___   __ 

                                Z   Z     luna            A   A  A  A                (semnatura declarant/a)

 

Referitor la datele cu caracter personal si operatii cu acestea:

Subsemnatul sunt de acord cu culegerea de date personale subsecventa prezentei declaratii, cu introducerea, stocarea, prelucrarea, editarea si transmiterea datelor mele personale pe hartie si in sisteme electronice si de teleprelucrare a datelor si renunt la dreptul meu de a face opozitie in orice mod, fiind constient/constienta ca exercitarea acestui drept in acest caz contravine scopului prezentei declaratii.

 

Locul declaratiei ..................................................               Numele si prenumele

Data declaratiei .... .... ....................  .... .... .... ....                                              ___   __ 

                                Z   Z     luna            A   A  A  A                (semnatura declarant/a)

 

Referitor la informarea privind legislatia aplicabila:

Subsemnatul declar, sustin si semnez ca am luat la cunostinta integral de prevederile legislatiei in vigoare privind acordarea deducerii personale suplimentare continute in esenta in  Codul Fiscal Titlul III si Norme de Aplicare cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Locul declaratiei ..................................................               Numele si prenumele

Data declaratiei .... .... ....................  .... .... .... ....                                              ___   __ 

                                Z   Z     luna            A   A  A  A                (semnatura declarant/a)

 

Nota: declaratia-acord nu este valabila fara 3 (trei) semnaturi ale declarantului/declarantei.

 

.....................................................................................................

 

Nota:

Pentru aceasta declaratie-acord, prevazuta de Normele de Aplicare ale Codului Fiscal
nu exista formular tipizat.

.....................................................................................................

 

 

declaratie copil in intretinere

deducere personala art.56 Cod Fiscal

deducere personala ordin 1016/2005 MF

.....................................................................................................

angajament modificari intervenite deducere personala