angajament modificari intervenite deducere personala

 

 

ANGAJAMENT

referitor la comunicarea imediata

a modificarilor intervenite ulterior

stabilirii deducerii personale suplimentare


Subsemnatul/subsemnata ..................................................................................................................., domiciliat/a in judetul .........................................................................................................................,

localitatea/municipiul ........................................................................................................................., strada ................................................................................... nr........ bloc........ sc ........ et ...... ap ......, posesor/posesoare al/a buletinului de identitate / cartii de identitate seria ......., nr. ..........., CNP ........................................... eliberat/a de institutia......................................................................, la data de ..................,

ma angajez

să anunț angajatorul imediat ce intervine orice modificare în situația comunicată în vederea stabilirii deducerilor personale pentru persoanele aflate în întreținerea mea.

 

Subsemnatul imi iau prezentul angajament pe proprie raspundere. Prezentul angajament are drept scop satisfacerea cerintelor legale expuse in Codul Fiscal Titlul III. Art.32 si este opozabila legal subsemnatului. 

 

Locul angajamentului ..................................................               Numele si prenumele

Data angajamentului  .... .... ....................  .... .... .... ....                                             ___   __ 

                                          Z   Z     luna            A   A  A  A                (semnatura declarant/a)

 

Referitor la datele cu caracter personal si operatii cu acestea:

Subsemnatul sunt de acord cu culegerea de date personale subsecventa prezentului angajament, cu introducerea, stocarea, prelucrarea, editarea si transmiterea datelor mele personale pe hartie si in sisteme electronice si de teleprelucrare a datelor si renunt la dreptul meu de a face opozitie in orice mod, fiind constient/constienta ca exercitarea acestui drept in acest caz contravine scopului prezentului angajament.

 

Locul angajamentului ..................................................               Numele si prenumele

Data angajamentului  .... .... ....................  .... .... .... ....                                             ___   __ 

                                          Z   Z     luna            A   A  A  A                (semnatura declarant/a)

 

Referitor la informarea privind legislatia aplicabila:

Subsemnatul declar, sustin si semnez ca am luat la cunostinta integral de prevederile legislatiei in vigoare privind acordarea deducerii personale suplimentare continute in esenta in Codul Fiscal Titlul III. impozitul pe venit si Norme de Aplicare cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Locul angajamentului ..................................................               Numele si prenumele

Data angajamentului  .... .... ....................  .... .... .... ....                                             ___   __ 

                                          Z   Z     luna            A   A  A  A                (semnatura declarant/a)

 

Nota: angajamentul nu este valabil fara 3 (trei) semnaturi ale declarantului/declarantei.

 

.....................................................................................................

 

Nota:
Pentru acest angajament, prevazut de Normele de Aplicare ale Codului Fiscal nu exista formular tipizat.

.....................................................................................................

declaratie acord persoana in intretinere

.....................................................................................................

deducere personala ordin 1016/2005 MF

.....................................................................................................

declaratie copil in intretinere

.....................................................................................................

 

precizari Cod Fiscal si Norme de Aplicare