declaratie gestionar

vezi si decizie inventar >>

vezi si proces verbal inventar >>

vezi si lista inventar >>

 

S.C. ______________________________________________________

CUI _________________________
Unitatea/Structura functionala
_______________________________


DECLARATIE DE INVENTAR


Subsemnatul (a) ……………………………, in calitate de gestionar raspunzator de gestiunea ……..…………..…. numit prin decizia nr …….…………………………., declar pe propria raspundere urmatoarele:


1. Toate valorile materiale si banesti aflate in gestiunea subsemnatului se gasesc in incaperile (locurile)……………………………………………..si in alte locuri de depozitare ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


2. Posed (nu posed) in afara valorilor materiale ale unitatii patrimoniale si alte materiale apartinand tertilor, primite cu sau fara documente

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

3. Am (nu am) cunostinta de existenta unor plusuri/minusuri in valoare (cantitate) de ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

4. Am (nu am) valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au intocmit documentele aferente in cantitate/valoare de

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 
5. Am (nu am) eliberat valori materiale sau banesti fara documente legale

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


6. Detin (nu detin) numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in gestiune
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


7. Am (nu am) documente de primire care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………8. Detin (nu detin) numerar din vanzarea marfurilor aflate in gestiune, in suma totala de …………………………..lei.

9. Ultimele documente de intrare sunt:
Tip document ……………………..nr………………….din………………………..
Tip document ……………………..nr………………….din………………………..

10. Ultimele documente de iesire sunt:
Tip document ……………………..nr………………….din………………………..
Tip document ……………………..nr………………….din………………………..


11. Ultimul Proces verbal de inventariere pentru aceasta gestiune a fost incheiat la data de ………………………………………….. pentru perioada ……………………………………………….


12. Alte mentiuni

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


                                                            Gestionar,

 Loc ..................                               Nume si prenume ..........................  

 Data .................                               Semnatura ..................................