tichete masa - prevederi legale

link cdep

2013

Ordinul MMFPSPV 882/14.05.2013 - valoare nominala indexata a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013 – 9,35 lei
 

2012

 

Ordin nr. 2722 din 25/10/2012 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2012, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 736 din 31/10/2012, Intrare in vigoare: 31.10.2012

 

 Art. 1. - Pentru semestrul II al anului 2012, începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă [...] este de 9 lei

 

Ordin nr. 820 din 15/05/2012 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2012, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 357 din 25/05/2012, Intrare in vigoare: 25.05.2012

 

 Art. 1. - Pentru semestrul I al anului 2012, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă [...] este de 9 lei

 

2011

 

Ordin nr. 959 din 08/02/2011 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2011, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 11/02/2011, Intrare in vigoare: 11.02.2011

 

 Art. 1. - Pentru semestrul I al anului 2011, începând cu luna martie, valoarea nominală a unui tichet de masă [...] este de 9 lei

 

2010

 

Ordin nr. 1112 din 13/08/2010 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2010, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 23/08/2010, Intrare in vigoare: 23.08.2010

 

 Art. 1. - Pentru semestrul II al anului 2010, începând cu luna septembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a și alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, aprobată prin Legea nr. 187/2006, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007, se menține la nivelul ultimei valori nominale indexate de 8,72 lei.
   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ordonanță de urgență nr. 58 din 26/06/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 28/06/2010, Intrare in vigoare: 28.06.2010
Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență:
[...]
b) se abrogă prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile privind scutirea de la plata contribuțiilor sociale obligatorii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare.

2009

ordin 1444 2009 MMFPS
Ordin nr. 1444 din 31/07/2009
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 547 din 06/08/2009, Intrare in vigoare: 01.09.2009
Art.1. Pentru semestrul II 2009, începând cu luna septembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 8,72 lei

ordin 161 2009 MMFPS
Ordin nr. 161 din 12/02/2009
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 95 din 17/02/2009, Intrare in vigoare: 17.02.2009
Art.1. Pentru semestrul I 2009, începând cu luna martie, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 8,48 lei

2008

OUG 226 2008 >>   

Ordonanță de urgență nr. 226 din 18/06/2008 prin art.8: institutiile publice centrale si locale [...] nu acorda tichete de masa in anul 2009 personalului din cadrul acestora.
Intrare in vigoare: 31.12.2008

OUG 79 2008 >>

Ordonanță de urgență nr. 79 din 18/06/2008 abroga OUG 79/2001
Intrare in vigoare: 23.06.2008

ordin 464 2008 MMFES

 

Ordin nr. 464 din 18/07/2008 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2008, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 562 din 25/07/2008, Intrare in vigoare: 25.07.2008

 

 În temeiul:

   - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007;

   - Ordonanței de urgență a Guvernulu nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, aprobată prin Legea nr. 187/2006;

   - art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999;

   - art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,

 

    ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Pentru semestrul II 2008, începând cu luna septembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a și alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, aprobată prin Legea nr. 187/2006, și ale prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007, este de 8,31 lei.

 

   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

2007

OUG 5 2007

 

Ordonanță de urgență nr. 5 din 14/02/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 129 din 22/02/2007, Intrare in vigoare: 22/02/2007

 

    Având în vedere că ne confruntăm cu o situație fără precedent, generată de faptul că inflația la mărfurile alimentare a scăzut într-un ritm accelerat în semestrul al II-lea al anului 2006 față de semestrul I al aceluiași an, indicii prețurilor de consum la mărfurile alimentare înregistrând reduceri semnificative, factori în raport cu care se calculează valoarea nominală a unui tichet de masă,

    ținând cont că, în aceste condiții, valoarea nominală a unui tichet de masă ce ar urma să intre în vigoare la 1 martie 2007 ar fi mai mică decât cea valabilă în prezent și aflată în circulație, fapt ce ar putea genera atât instabilitate pe piața forței de muncă, cât și tensiuni sociale,

    având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

   Articol unic. - După alineatul (2) al articolului 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

    "(3) În cazul în care din aplicarea prevederilor alin. (2) rezultă o valoare nominală indexată a unui tichet de masă mai mică decât ultima valoare nominală indexată, pentru perioadele următoare valoarea nominală a tichetului de masă rămâne nemodificată."

 

lege 142 1998 tichete de masa