toolbar powered by Conduit

Contributii angajator 2007 - tabel >>

        contributii angajator

        contributii angajator 2012 

        contributii angajator 2011

        contributii angajator 2010

        contributii angajator 2009

        contributii angajator 2008

 Contributii angajator 2007    

Repertoarul contributiilor pe care angajatorii le datoreaza statului in anul 2007; este precizat temeiul legal.
Pentru exhaustivitate sunt indicate si contributiile datorate statului in anul 2007 de catre asigurati.

Nr.
crt.

Denumirea contributiei

Cota in 2007

Temei legal

1.

Contributia datorata de angajatori pentru concedii si indemnizatii, conform O.U.G. nr. 158/2005;

0,85% la fondul de salarii

Art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91 din 22 noiembrie 2006, publicata în Monitorul Oficial nr. 958 din 28 noiembrie 2006.

2.

Contributia de asigurari sociale pentru conditii normale de munca, conform Legii nr. 19/2000;

29% la fondul de salarii

Art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.

3.

Contributia de asigurari sociale pentru conditii deosebite de munca, conform Legii nr. 19/2000;

34% la fondul de salarii

Art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.

4.

Contributia de asigurari sociale pentru conditii speciale de munca, conform Legii nr. 19/2000;

39% la fondul de salarii

Art. 22 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.

5.

Contributia individuala de asigurari sociale indiferent de conditiile de munca, conform Legii nr. 19/2000;

9,5% la venitul salarial

Art. 22 alin. (2) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.

6.

Contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Legii nr. 76/2002;

2% la fondul de salarii

Art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.

7.

Contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj conform Legii nr. 76/2002;

1% la venitul salarial

Art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.

8.

Contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru somaj;

3,25% asupra venitului asigurat

Art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.

9.

Contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, conform Legii nr. 200/2006;

0,25% la fondul de salarii

Art. 23 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.

10.

Contributia datorata de angajator pentru accidente de munca si boli profesionale în functie de clasa de risc, conform Legii nr. 346/2002;

0,4% - 3,6% la fondul de salarii

procente risc 2007 caen

Art. 24 din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.

11.

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de angajati, conform Legii nr. 95/2006;

6,5% la venitul salarial impozabil

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 803 din 25 septembrie 2006.

12.

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de angajatori, conform Legii nr. 95/2006;

6% la fondul de salarii

Art. 258 alin. (1) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88 din 20 noiembrie 2006, publicata în Monitorul Oficial nr. 941 din 21 noiembrie 2006.

13.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia sa îsi asigure sanatatea, conform Legii nr. 95/2006;

6,5% la venitul impozabil realizat

Art. 259 alin. (4) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006.

14.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de lucratorii migranti care îsi pastreaza domiciliul sau resedinta în România, conform Legii nr. 95/2006

6,5% la veniturile obtinute în strainatate

Art. 259 alin. (5) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006.

15.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care se asigura facultativ, conform Legii nr. 95/2006

13,5% la valoarea a doua salarii minime.

Art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006.

16.

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care au obligatia sa se asigure si care nu se încadreaza în categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, conform Legii nr. 95/2006;

6,5% la salariul de baza minim brut pe tara.

Art. 259 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006.

 

 

 sus ñ