toolbar powered by Conduit

Contributii angajator 2010 - tabel >>

salariul minim

 

2010

 

Chimie-Petrochimie: Salariul minim de bază la nivelul ramurii chimie-petrochimie, începând cu 1 august 2010, este de 700 lei.

sursa: Contract nr. 369 din 05/08/2010, CCM la nivelul ramurii Chimie şi Petrochimie pentru anii 2010-2012, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 369/7 din data de 5.08.2010, MOf V nr. 8 din 24/08/2010, Intrare in vigoare: 24.08.2010

 

Metalurgie: Salariul de bază minim pentru muncitorii calificaţi este de 750 lei, de la data de 1.07.2010.

sursa: Contract nr. 314 din 16/07/2010 CCM la nivelul ramurii metalurgie feroasă, metalurgie neferoasă şi produse refractare pentru perioada 2010-2011 (înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu nr. 314/05/16.07.2010), Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 7 din 05/08/2010, Intrare in vigoare: 05.08.2010

 

Comerţ salariul de bază minim brut este 50 RON mai mare decat salariul minim prevazut in CCMUN.

sursa: Contract nr. 42 din 11/02/2010, CCM la nivelul Ramurii Comert pe anul 2010, MOf V 3 24.02.2010
 

Grupul de Operatori din Serviciile Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Salariul de bază minim brut negociat la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2010 este de 800 lei, valabil până la data de 31.12.2010.

sursa: Act nr. 678 din 06/01/2010, Act Ad.01 la CCM ramura 2009-2010

 

Gospodărie Comunală, Locativă şi Transporturi Locale Salariul de bază minim pe ramură este de 770 lei, corespunzător coeficientului 1 de ierarhizare.

sursa: Act nr. 667 din 14/12/2009, Act Ad.01 la CCM ramura 2007-2011

 

2009

Începând cu 1 ianuarie 2009, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună în anul 2010, reprezentând 3,529 lei/oră
temei legal: HG 1051/2008

 

(variabilitate ramura)
Constructii: salariul de bază minim brut este 650 RON, incepand cu 01.01.2009. sursa: Act aditional la CCMRC pe anii 2008-2010 nr.744/2010 art.50

 

Industria lemnului salariul de bază minim brut este 650 RON, incepand cu 01.07.2008 pentru personalul calificat.
sursa: CCM ramura lemn din 11.04.2008 MO V nr.10/21.05.2008

 

Transporturi salariul de bază minim brut este 700 RON, incepand cu 01.01.2008.

sursa: CCM ramura transporturi 2008-2010 nr.722/2008 art.41(3)a

 

Comert salariul de bază minim brut este 50 RON mai mare decat salariul minim prevazut in CCMUN.

 

Constructii de masini salariul de bază minim brut pentru activitati ce necesita atestare a calificarii este de 690 RON.

 

Agricultura, piscicultura si pescuit salariul de bază minim brut este 648 RON pentru personalul calificat.

 

 

 

 

(promisiuni guvern) În luna iunie 2009, Guvernul, împreună cu partenerii sociali, va analiza valoarea realizată a câştigului salarial mediu brut lunar corespunzător primelor 4 luni. În situaţia în care se constată abateri mai mari de 5% între câştigul salarial mediu brut lunar pe economie realizat faţă de cel prognozat pe întregul an, Guvernul va modifica, prin hotărâre, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, de la 1 iulie 2010, astfel încât ponderea acestuia în câştigul salarial mediu brut lunar să fie 33%.

 

salariul mediu brut

(Lege 12 buget asigurari sociale 2010 Art.16 alin(2))
Salariul mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 este de 1.836 lei.
 

 

indicatorul social de referinta

(OUG 126 2008 Art.I 6)
Valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei.
 

 

indemnizaţia de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat

(OUG 28 2009 Art.2 (1))
Pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 3 luni, angajatorul şi salariaţii sunt scutiţi de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate atât de angajatori, cât şi de salariaţii care beneficiază de indemnizaţia de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.
 

        ordin 1454/2009 MMFES

 

 

contributii angajator in alti ani

        contributii angajator 2013 

        contributii angajator 2012 

        contributii angajator 2011

        contributii angajator 2010

        contributii angajator 2009

        contributii angajator 2008

        contributii angajator 2007

        contributii angajator

 

link surse

Sanatate link casa de asigurari de sanatate

Pensii link casa de pensii

Inspectia Muncii link inspectia muncii

ANOFM link agentia pentru ocuparea fortei de munca

 

 


Contributii angajator 2010    

Repertoarul contributiilor pe care angajatorii le datoreaza statului in anul 2010 inclusiv temeiul legal.
Pentru exhaustivitate sunt indicate si contributiile datorate statului in anul 2010 de catre asigurati.
 

 

Salariul brut minim in 2010

 
incepand cu
01 ianuarie
Temei legal

600 RON
vezi variabilitate ramura

Cota aplicata in 2010 incepand cu veniturile aferente lunii care incepe cu

HG 1051 2008

curent

Denumirea contributiei

 

Aplicatie software

 

Data ultimului update link

 

01 ianuarie 2010

Temei legal

 

Lege BASS 2010

 

lege BS 2010

1.

Contributia datorata de ANGAJATOR pentru concedii si indemnizatii, conform O.U.G. nr. 158/2005

 

         sanatate 2010

 update in 28.07.2010  

0,85% la fondul de salarii

Art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91 din 22 noiembrie 2006, publicata în Monitorul Oficial nr. 958 din 28 noiembrie 2006.


legea bugetului 2009 - L 18/2009


legea bass 2009 - L 19/2009

 

ordin 701/2007 CNAS

 

ordin 491/2009 CNAS

2.

Contributia de asigurari sociale datorata de ANGAJATOR pentru conditii normale de munca 

         cas 2010

 update in 12.10.2010  

 

20,8% la fondul de salarii

Lege BASS 2010  Art.18 alin(1a)

3.

Contributia de asigurari sociale datorata de ANGAJATOR pentru conditii deosebite de munca

 

         cas 2010

 update in 12.10.2010  

 

25,8% la fondul de salarii

Lege BASS 2010  Art.18 alin(1b)

4.

Contributia de asigurari sociale datorata de ANGAJATOR pentru conditii speciale de munca

 

         cas 2010

 update in 12.10.2010  

30,8% la fondul de salarii Lege BASS 2010  Art.18 alin(1c)

5.

Contributia individuala de asigurari sociale pentru asigurati indiferent de conditiile de munca, conform Legii nr. 19/2000

         cas 2010

 update in 12.10.2010  

 

10,5% la venitul salarial,
 din care
2,5% cota aferenta fondurilor de pensii administrate privat

Lege BASS 2010  Art.18 alin(1abc)

6.

Contributia datorata de ANGAJATOR la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Legii nr. 76/2002

 

adrese email Bucuresti

         somaj 2010

        update in 21.10.2010

0,5% la fondul de salarii Lege BASS 2010  Art.19 alin(1a)

7.

Contributia individuala datorata de asigurati la bugetul asigurarilor pentru somaj conform Legii nr. 76/2002

 

adrese email Bucuresti

         somaj 2010

        update in 21.10.2010

0,5% la fondul de salarii Lege BASS 2010  Art.19 alin(1b)

8.

Contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru somaj

adrese email Bucuresti

         somaj 2010

        update in 21.10.2010

1% asupra venitului asigurat Lege BASS 2010  Art.19 alin(1c)

9.

Contributia datorata de ANGAJATOR la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, conform Legii nr. 200/2006

0,25% la fondul de salarii

Lege BASS 2010  Art.19 alin(1d)

10.

Contributia datorata de ANGAJATOR pentru accidente de munca si boli profesionale în functie de clasa de risc, conform Legii nr. 346/2002

 

         cas 2010

 update in 12.10.2010  

0,15% - 0.85% la fondul de salarii

procente risc 2009 si 2010 caen >>

 

Lege BASS 2010  Art.20

11.

Comision Inspectia Muncii

ITM inventar

ITM lunara

0,25% - 0,75% la fondul de salarii

Declaratia inventar 
ordin 99 2006

 

Declaratia lunara   
ordin 100 2006

12.

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de asigurati, conform Legii nr. 95/2006

 

         sanatate 2010

 update in 28.07.2010  

5,5% la venitul salarial impozabil

lege BS 2010

 

Art.7(2)a

13.

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de ANGAJATOR, conform Legii nr. 95/2006

 

         sanatate 2010

 update in 28.07.2010  

5,2% la venitul salarial impozabil

lege BS 2010

 

Art.7(2)b

 

14.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia sa isi asigure sanatatea, conform Legii nr. 95/2006

 

         sanatate 2010

 update in 28.07.2010  

10,7% la venitul impozabil realizat

lege BS 2010

 

Art.7(2)c

15.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de lucratorii migranti care îsi pastreaza domiciliul sau resedinta în România, conform Legii nr. 95/2006

 

         sanatate 2010

 update in 28.07.2010  

10,7%la veniturile obtinute în strainatate

lege BS 2010

 

Art.7(2)c

16.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care se asigura facultativ, conform Legii nr. 95/2006

 

         sanatate 2010

 update in 28.07.2010  

10,7% la valoarea a doua salarii minime.

lege BS 2010

 

Art.7(2)c

17.

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care au obligatia sa se asigure si care nu se încadreaza în categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, conform Legii nr. 95/2006

 

         sanatate 2010

 update in 28.07.2010  

6,5% la salariul de baza minim brut pe tara.

Art. 259 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006.


ordin 617/2007 CNAS

 

ordin 811/2007 CNAS

 

 

ordin 491/2009 CNAS

 

   sus ñ

 

Adrese email Bucuresti

Incepand cu raportarea pentru luna septembrie 2010, declaratiile de somaj se transmit la adresele

 

sector1.decl@s1.anofm.ro;

sector2.decl@s2.anofm.ro;

sector3.decl@s3.anofm.ro; 

sector4.decl@s4.anofm.ro;

sector5.decl@s5.anofm.ro;

sector6.decl@s6.anofm.ro 

(in functie de sediul social al firmei)

  

Vechea adresa de e-mail buc_decl@ajofm.anofm.ro nu mai este valabila.

 

 

 sus ñ