toolbar powered by Conduit

Contributii angajator 2009 - tabel >>

salariul minim

Începând cu 1 ianuarie 2009, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună în anul 2009, reprezentând 3,529 lei/oră
temei legal: HG 1051/2008

 

(variabilitate ramura)
Constructii: salariul de bază minim brut este 650 RON, incepand cu 01.01.2009. sursa: Act aditional la CCMRC pe anii 2008-2009 nr.744/2009 art.50

 

Industria lemnului salariul de bază minim brut este 650 RON, incepand cu 01.07.2008 pentru personalul calificat.
sursa: CCM ramura lemn din 11.04.2008 MO V nr.10/21.05.2008

 

Transporturi salariul de bază minim brut este 700 RON, incepand cu 01.01.2008.

sursa: CCM ramura transporturi 2008-2010 nr.722/2008 art.41(3)a

 

Comert salariul de bază minim brut este 50 RON mai mare decat salariul minim prevazut in CCMUN.

 

Constructii de masini salariul de bază minim brut pentru activitati ce necesita atestare a calificarii este de 690 RON.

 

Agricultura, piscicultura si pescuit salariul de bază minim brut este 648 RON pentru personalul calificat.

 

 

 

(promisiuni guvern) În luna iunie 2009, Guvernul, împreună cu partenerii sociali, va analiza valoarea realizată a câştigului salarial mediu brut lunar corespunzător primelor 4 luni. În situaţia în care se constată abateri mai mari de 5% între câştigul salarial mediu brut lunar pe economie realizat faţă de cel prognozat pe întregul an, Guvernul va modifica, prin hotărâre, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, de la 1 iulie 2009, astfel încât ponderea acestuia în câştigul salarial mediu brut lunar să fie 33%.

 

salariul mediu brut

(lege buget asigurari sociale 2009 Art.16 alin(2))
Salariul mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 este de 1.693 lei.
 

(prognoza program guvernare 28 XII 2008)
Salariul mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 este de 1.702 lei.

 

indicatorul social de referinta

(OUG 126 2008 Art.I 6)
Valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei.
 

 

indemnizaţia de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat

(OUG 28 2009 Art.2 (1))
Pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 3 luni, angajatorul şi salariaţii sunt scutiţi de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate atât de angajatori, cât şi de salariaţii care beneficiază de indemnizaţia de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.
 

ordin 1454/2009 MMFES

 

contributii angajator in alti ani

        contributii angajator 2013 

        contributii angajator 2012 

        contributii angajator 2011

        contributii angajator 2010

        contributii angajator 2009

        contributii angajator 2008

        contributii angajator 2007

        contributii angajator

 

 

link surse

Sanatate link casa de asigurari de sanatate

Pensii link casa de pensii

Inspectia Muncii link inspectia muncii

ANOFM link agentia pentru ocuparea fortei de munca

 

 


Contributii angajator 2009    

Repertoarul contributiilor pe care angajatorii le datoreaza statului in anul 2009 inclusiv temeiul legal.
Pentru exhaustivitate sunt indicate si contributiile datorate statului in anul 2009 de catre asigurati.
 

 

Salariul brut minim in 2009

 
incepand cu
01 ianuarie
Temei legal

600 RON
vezi variabilitate ramura

Cota aplicata in 2009 incepand cu

HG 1051 2008

curent

Denumirea contributiei

 

Aplicatie software

 

Data ultimului update link

 

01 ianuarie
01 februarie
Art.18 alin.(3)
Art.19 alin.(3)
Art.20 alin.(2)
legea bass 2009

Temei legal

legea bugetului 2009 - L 18/2009
intra in vigoare: 02.03.2009

legea bass 2009 - L 19/2009
intra in vigoare: 02.03.2009

1.

Contributia datorata de ANGAJATOR pentru concedii si indemnizatii, conform O.U.G. nr. 158/2005

 

sanatate 2009

          update in 04.06.2009

0,85% la fondul de salarii

Art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91 din 22 noiembrie 2006, publicata în Monitorul Oficial nr. 958 din 28 noiembrie 2006.


legea bugetului 2009 - L 18/2009


legea bass 2009 - L 19/2009

 

ordin 701/2007 CNAS

 

ordin 491/2009 CNAS

2.

Contributia de asigurari sociale datorata de ANGAJATOR pentru conditii normale de munca 

cas 2009

          update in 05.03.2009

18,5% la fondul de salarii

20,8% la fondul de salarii

Art. 2 alin. (1) lit. a) din OUG 226 din 31 decembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008

Art.18 alin.(1) lit.a
legea bass 2009 - L 19/2009

3.

Contributia de asigurari sociale datorata de ANGAJATOR pentru conditii deosebite de munca

 

cas 2009

          update in 05.03.2009

23,5% la fondul de salarii

25,8% la fondul de salarii Art. 2 alin. (1) lit. b) din OUG 226 din 31 decembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008
Art.18 alin.(1) lit.b
legea bass 2009 - L 19/2009

4.

Contributia de asigurari sociale datorata de ANGAJATOR pentru conditii speciale de munca

 

 cas 2009

          update in 05.03.2009

28,5% la fondul de salarii 30,8% la fondul de salarii

Art. 2 alin. (1) lit. c) din OUG 226 din 31 decembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008

Art.18 alin.(1) lit.c
legea bass 2009 - L 19/2009

5.

Contributia individuala de asigurari sociale pentru asigurati indiferent de conditiile de munca, conform Legii nr. 19/2000

cas 2009

          update in 05.03.2009

9,5% la venitul salarial, din care
2,5% cota aferenta fondurilor de pensii administrate privat

10,5% la venitul salarial,
 din care
2% cota aferenta fondurilor de pensii administrate privat

Art. 2 alin. (2) din OUG 226 din 31 decembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008

Art.19 alin.(3)
legea bass 2009 - L 19/2009
Art. 9. din  Ordonanţă de urgenţă nr. 4 din 11/02/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 16/02/2009, Intrare in vigoare: 16/02/2009
Art. 9. Prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2009 cota de contribuţie la fondul de pensii este de 2% din baza de calcul, stabilită potrivit legii.

6.

Contributia datorata de ANGAJATOR la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Legii nr. 76/2002

 

somaj 2009

        update in 04 sept 2009

0,5% la fondul de salarii

Art. 3 alin. (1) lit. a) din OUG 226 din 31 decembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008

Art.19 alin.(1)a 
legea bass 2009 - L 19/2009
ordin 1454/2009 MMFES

7.

Contributia individuala datorata de asigurati la bugetul asigurarilor pentru somaj conform Legii nr. 76/2002

 

somaj 2009

        update in 04 sept 2009

0,5% la fondul de salarii

Art. 3 alin. (1) lit. b) din OUG 226 din 31 decembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008

Art.19 alin.(1)b 
legea bass 2009 - L 19/2009
ordin 1454/2009 MMFES

8.

Contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru somaj

 

somaj 2009

        update in 04 sept 2009

1% asupra venitului asigurat

Art. 3 alin. (1) lit. c) din OUG 226 din 31 decembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008

Art.19 alin.(1)c
legea bass 2009 - L 19/2009
ordin 1454/2009 MMFES

9.

Contributia datorata de ANGAJATOR la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, conform Legii nr. 200/2006

0,25% la fondul de salarii

Art. 3 alin. (1) lit. d) din OUG 226 din 31 decembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008

Art.20 alin.(1)d 
legea bass 2009 - L 19/2009

10.

Contributia datorata de ANGAJATOR pentru accidente de munca si boli profesionale în functie de clasa de risc, conform Legii nr. 346/2002

 

 cas 2009

          update in 05.03.2009

0,15% - 0.85% la fondul de salarii

procente risc 2009 caen >>

 

Art. 4 alin. (1) din OUG 226 din 31 decembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008
HG 50 2009

Art.20 alin.(1) 
legea bass 2009 - L 19/2009

11.

Comision Inspectia Muncii

ITM inventar

ITM lunara

0,25% - 0,75% la fondul de salarii

Declaratia inventar 
ordin 99 2006

 

Declaratia lunara   
ordin 100 2006

12.

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de asigurati, conform Legii nr. 95/2006

 

sanatate 2009

          update in 04.06.2009

5,5% la venitul salarial impozabil Art. 1 alin. (1) lit. a) din OUG 226 din 31 decembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008

 

 

ordin 491/2009 CNAS

 

13.

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de ANGAJATOR, conform Legii nr. 95/2006

 

sanatate 2009

          update in 04.06.2009

5,2% la venitul salarial impozabil

Art. 1 alin. (1) lit. b) din OUG 226 din 31 decembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008

 

 

ordin 491/2009 CNAS

14.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia sa isi asigure sanatatea, conform Legii nr. 95/2006

 

sanatate 2009

          update in 04.06.2009

10,7% la venitul impozabil realizat

Art. 1 alin. (1) lit. c) din OUG 226 din 31 decembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008

 

 

ordin 491/2009 CNAS

15.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de lucratorii migranti care îsi pastreaza domiciliul sau resedinta în România, conform Legii nr. 95/2006

 

sanatate 2009

          update in 04.06.2009

10,7%la veniturile obtinute în strainatate

Art. 1 alin. (1) lit. c) din OUG 226 din 31 decembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008

 

 

ordin 491/2009 CNAS

16.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care se asigura facultativ, conform Legii nr. 95/2006

 

sanatate 2009

          update in 04.06.2009

10,7% la valoarea a doua salarii minime.

Art. 1 alin. (1) lit. c) din OUG 226 din 31 decembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008

 

ordin 811/2007 CNAS

 

 

ordin 491/2009 CNAS

17.

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care au obligatia sa se asigure si care nu se încadreaza în categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, conform Legii nr. 95/2006

 

sanatate 2009

          update in 04.06.2009

6,5% la salariul de baza minim brut pe tara.

Art. 259 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006.


ordin 617/2007 CNAS

 

ordin 811/2007 CNAS

 

 

ordin 491/2009 CNAS

                           

 

 sus ñ