toolbar powered by Conduit

Contributii angajator 2008 - tabel >>

        contributii angajator

        contributii angajator 2012 

        contributii angajator 2011

        contributii angajator 2010

        contributii angajator 2009

        contributii angajator 2008

modificare cote procentuale la 01 decembrie 2008

modificare salariu minim la 01 octombrie 2008

modificare software raportare asigurari sociale aferente august 2008

modificare cote procentuale la 01 iulie 2008

Program raportare incepand cu raportarea lunii iulie 2008
Anexa 1.1 incepand cu raportarea aferenta lunii iulie 2008
Anexa 1.2 incepand cu raportarea aferenta lunii iulie 2008
Anexa 1.4 incepand cu raportarea aferenta lunii iulie 2008

Repertoarul contributiilor pe care angajatorii le datoreaza statului in anul 2008; este precizat temeiul legal.
Pentru exhaustivitate sunt indicate si contributiile datorate statului in anul 2008 de catre asigurati.
referinte legale

HG 149 2008    ... Hotarare Guvern 149 din 13.02.2008 intra in vigoare 18.02.2008

HG 144 2008    ... Hotarare Guvern 144 din 13.02.2008 intra in vigoare 18.02.2008

Legea 388         ... Legea 388 din 31.12.2007 lege buget de stat 2008

Legea 387         ... Legea 387 din 31.12.2007 lege buget asigurari sociale 2008

Ordonanta 91   ... Ordonanta 91 din 26.09.2007 asigurari sociale

Ordonanta 90   ... Ordonanta 90 din 18.09.2007 asigurari sociale

Ordonanta 76   ... Ordonanta 76 din 28.06.2007 inregistrarea fiscala

Ordin 680 2007 MMSF   ... Ordin 680 din 01.08.2007 modificare norme legea 19/2000

 

salariul minim

Începând cu 1 ianuarie 2009, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună în anul 2009, reprezentând 3,529 lei/oră temei legal: HG 1051/2008

Începând cu 1 octombrie 2008 si pana la 31 decembrie 2008, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 540 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună în anul 2008, reprezentând 3,176 lei/oră temei legal: HG 1051/2008

Începând cu 1 ianuarie 2008, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 500 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună în anul 2008, reprezentând 2,941 lei/oră temei legal: HG 1507/2007

 

salariul mediu brut

Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 este de 1.550 lei.

 

link surse

Sanatate link casa de asigurari de sanatate = sanatate + concedii medicale

Pensii link casa de pensii

Inspectia Muncii link inspectia muncii

ANOFM link agentia pentru ocuparea fortei de munca

 

 


Contributii angajator 2008    

Repertoarul contributiilor pe care angajatorii le datoreaza statului in anul 2008; este precizat temeiul legal.
Pentru exhaustivitate sunt indicate si contributiile datorate statului in anul 2008 de catre asigurati.

Cotele se aplica inclusiv salariilor aferente lunii decembrie 2008

Incepand cu salariile aferente lunii ianuarie 2009 se aplica contributii angajator 2009 >>

 

Salariul brut minim in 2008

 
pana la
01 octombrie
incepand cu
01 octombrie
Temei legal
500 RON 540 RON HG 1051 2008

Nr.
crt.

Denumirea contributiei

Cota aplicata incepand cu

Temei legal

01 ianuarie 01 iulie 01 decembrie
2 0 0 8

1.

Contributia datorata de ANGAJATOR pentru concedii si indemnizatii, conform O.U.G. nr. 158/2005

 

Aplicatie: sanatate 2008

          update in 15.05.2008

0,85% la fondul de salarii

Art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91 din 22 noiembrie 2006, publicata în Monitorul Oficial nr. 958 din 28 noiembrie 2006.


Legea bugetului 2008


Legea asig soc 2008

 

ordin 701/2007 CNAS

2.

modificare la 01 decembrie 2008

Contributia de asigurari sociale datorata de ANGAJATOR pentru conditii normale de munca 

Aplicatie : cas 2008

                               update in  15.09.2008

19,5% la fondul de salarii

18% la fondul de salarii

Art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.


Legea bugetului 2008


Legea asig soc 2008

 

3.

modificare la 01 decembrie 2008

Contributia de asigurari sociale datorata de ANGAJATOR pentru conditii deosebite de munca

 

Aplicatie : cas 2008

                               update in  15.09.2008

24,5% la fondul de salarii 23% la fondul de salarii Art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.

Legea bugetului 2008

Legea asig soc 2008

4.

modificare la 01 decembrie 2008

Contributia de asigurari sociale datorata de ANGAJATOR pentru conditii speciale de munca

 

Aplicatie : cas 2008

                               update in  15.09.2008

29,5% la fondul de salarii 28% la fondul de salarii

Art. 22 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.

Legea bugetului 2008

Legea asig soc 2008

5.

Contributia individuala de asigurari sociale pentru asigurati indiferent de conditiile de munca, conform Legii nr. 19/2000

Aplicatie : cas 2008

                               update in  15.09.2008

9,5% la venitul salarial, din care 2% cota aferenta fondurilor de pensii administrate privat

Art. 22 alin. (2) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.
Legea bugetului 2008
Legea asig soc 2008

6.

modificare la 01 decembrie 2008

Contributia datorata de ANGAJATOR la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Legii nr. 76/2002

 

Aplicatie: somaj 2008

          update in 14.02.2008

1% la fondul de salarii

0,5% la fondul de salarii

Art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.
Legea bugetului 2008
Legea asig soc 2008

HG 149 2008

7.

Contributia individuala datorata de asigurati la bugetul asigurarilor pentru somaj conform Legii nr. 76/2002

 

Aplicatie: somaj 2008

          update in 14.02.2008

0,5% la fondul de salarii

Art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.
Legea bugetului 2008
Legea asig soc 2008

HG 149 2008

8.

modificare la 01 decembrie 2008

Contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru somaj

 

Aplicatie: somaj 2008

          update in 14.02.2008

1,5% asupra venitului asigurat

1% asupra venitului asigurat

Art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.
Legea bugetului 2008
Legea asig soc 2008

HG 149 2008

9.

Contributia datorata de ANGAJATOR la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, conform Legii nr. 200/2006

0,25% la fondul de salarii

Art. 23 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.
Legea bugetului 2008
Legea asig soc 2008

10.

Contributia datorata de ANGAJATOR pentru accidente de munca si boli profesionale în functie de clasa de risc, conform Legii nr. 346/2002

 

Aplicatie : cas 2008

                               update in  15.09.2008

0,4% - 2% la fondul de salarii

procente risc 2008 caen

Art. 24 din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.
Legea bugetului 2008
Legea asig soc 2008
HG 144 2008

11.

Comision Inspectia Muncii

Aplicatii :

ITM 2008 inventar

ITM 2008 lunara

0,25% - 0,75% la fondul de salarii

Declaratia inventar 
ordin 99 2006

 

Declaratia lunara   
ordin 100 2006

12.

modificare la 01 iulie 2008

raportari AUGUST 2008

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de asigurati, conform Legii nr. 95/2006

 

Aplicatie: sanatate 2008

          update in 15.05.2008

6,5% la venitul salarial impozabil

5,5% la venitul salarial impozabil

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 803 din 25 septembrie 2006.
Legea bugetului 2008
Legea asig soc 2008


ordin 617/2007 CNAS

 

ordin 811/2007 CNAS

13.

modificare la 01 decembrie 2008

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de ANGAJATOR, conform Legii nr. 95/2006

 

Aplicatie: sanatate 2008

          update in 15.05.2008

5,5% la venitul salarial impozabil

5,2% la venitul salarial impozabil

Art. 258 alin. (1) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88 din 20 noiembrie 2006, publicata în Monitorul Oficial nr. 941 din 21 noiembrie 2006.
Legea bugetului 2008
Legea asig soc 2008


ordin 617/2007 CNAS

 

ordin 811/2007 CNAS

14.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia sa isi asigure sanatatea, conform Legii nr. 95/2006

 

Aplicatie: sanatate 2008

          update in 15.05.2008

6,5% la venitul impozabil realizat

Art. 259 alin. (4) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006.


ordin 617/2007 CNAS

 

ordin 811/2007 CNAS

15.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de lucratorii migranti care îsi pastreaza domiciliul sau resedinta în România, conform Legii nr. 95/2006

 

Aplicatie: sanatate 2008

          update in 15.05.2008

6,5% la veniturile obtinute în strainatate

Art. 259 alin. (5) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006.


ordin 617/2007 CNAS

 

ordin 811/2007 CNAS

16.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care se asigura facultativ, conform Legii nr. 95/2006

 

Aplicatie: sanatate 2008

          update in 15.05.2008

13,5% la valoarea a doua salarii minime.

Art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006.


ordin 617/2007 CNAS

 

ordin 811/2007 CNAS

17.

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care au obligatia sa se asigure si care nu se încadreaza în categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, conform Legii nr. 95/2006

 

Aplicatie: sanatate 2008

          update in 15.05.2008

6,5% la salariul de baza minim brut pe tara.

Art. 259 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006.


ordin 617/2007 CNAS

 

ordin 811/2007 CNAS

 

 sus ñ