toolbar powered by Conduit

Contributii angajator 2012 - tabel >>

salariul minim

 

2012

Începând cu data de 1 ianuarie 2012 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2012, reprezentând 4,13 lei/oră.

temei legal: HG 1225/2011 art.1

 

2011

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011 reprezentând 3,94 lei/oră.

temei legal: HG 1193/2010 art.1

 

(variabilitate ramura)
 

2011

 

Grup de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare : Salariul de bază minim brut negociat la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2011 este de 850 lei, pentru un program lunar complet de lucru, corespunzător coeficientului 1 de ierarhizare.
sursa:    Contract nr. 626 din 07/01/2011, Contract colectiv de muncă unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anul 2011, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 626/14/07.01.2011, Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 3 din 03/02/2011, Intrare in vigoare: 03.02.2011

 

Gospodărie Comunală, Locativă şi Transporturi Locale: Salariul de bază minim pe ramură este de 810 lei de la data de 01.01.2011 şi de 840 lei de la 01.03.2011, corespunzător coeficientului 1 de ierarhizare.
sursa:    ACT ADIŢIONAL Nr. 1/2010 la Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Ramurii Gospodărie
Comunală, Locativă şi Transporturi Locale pe anii 2007-2011, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 872 din data de 21.03.2007, încheiat astăzi, 25.11.2010, înregistrat la M.M.F.P.S.-S.D.S. sub nr. 615 din data
de 3.01.2011, Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 1 din 14/01/2011, Intrare in vigoare: 14.01.2011

 

 

2010

 

Agricultură, piscicultură şi pescuit: Salariul de bază minim brut negociat pentru un program complet de lucru de 170 de ore, în medie, este de 725 RON lunar.
sursa: Contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii agricultură, piscicultură şi pescuit pe anii 2010-2011, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu nr. 120/02/31.03.2010,Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 5 din 15/04/2010, Intrare in vigoare: 15.04.2010
 
 
Chimie-Petrochimie: Salariul minim de bază la nivelul ramurii chimie-petrochimie, începând cu 1 august 2010, este de 700 lei.

sursa: Contract nr. 369 din 05/08/2010, CCM la nivelul ramurii Chimie şi Petrochimie pentru anii 2010-2012, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 369/7 din data de 5.08.2010, MOf V nr. 8 din 24/08/2010, Intrare in vigoare: 24.08.2010

 

Metalurgie: Salariul de bază minim pentru muncitorii calificaţi este de 750 lei, de la data de 1.07.2010.

sursa: Contract nr. 314 din 16/07/2010 CCM la nivelul ramurii metalurgie feroasă, metalurgie neferoasă şi produse refractare pentru perioada 2010-2011 (înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu nr. 314/05/16.07.2010), Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 7 din 05/08/2010, Intrare in vigoare: 05.08.2010

 

Comerţ salariul de bază minim brut este 50 RON mai mare decat salariul minim prevazut in CCMUN.

sursa: Contract nr. 42 din 11/02/2010, CCM la nivelul Ramurii Comert pe anul 2010, MOf V 3 24.02.2010
 

Grupul de Operatori din Serviciile Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Salariul de bază minim brut negociat la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2010 este de 800 lei, valabil până la data de 31.12.2010.

sursa: Act nr. 678 din 06/01/2010, Act Ad.01 la CCM ramura 2009-2010

 

Gospodărie Comunală, Locativă şi Transporturi Locale Salariul de bază minim pe ramură este de 770 lei, corespunzător coeficientului 1 de ierarhizare.

sursa: Act nr. 667 din 14/12/2009, Act Ad.01 la CCM ramura 2007-2011

 

Constructii: salariul de bază minim brut este 650 RON, incepand cu 01.01.2009. sursa: Act aditional la CCMRC pe anii 2008-2010 nr.744/2010 art.50

 

Industria lemnului salariul de bază minim brut este 650 RON, incepand cu 01.07.2008 pentru personalul calificat.
sursa: CCM ramura lemn din 11.04.2008 MO V nr.10/21.05.2008

 

Transporturi salariul de bază minim brut este 700 RON, incepand cu 01.01.2008.

sursa: CCM ramura transporturi 2008-2010 nr.722/2008 art.41(3)a

 

Comert salariul de bază minim brut este 50 RON mai mare decat salariul minim prevazut in CCMUN.

 

Constructii de masini salariul de bază minim brut pentru activitati ce necesita atestare a calificarii este de 690 RON.

 

Agricultura, piscicultura si pescuit salariul de bază minim brut este 648 RON pentru personalul calificat.

 

 

salariul mediu brut

(lege BASS 2012  Art.18 )
Salariul mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2.117 lei.

 

 

contributii angajator in anii anteriori

        contributii angajator 2013 

        contributii angajator 2012 

        contributii angajator 2011

        contributii angajator 2010

        contributii angajator 2009

        contributii angajator 2008

        contributii angajator 2007

        contributii angajator

 

 

link surse

Sanatate link casa de asigurari de sanatate

Pensii link casa de pensii

ANOFM link agentia pentru ocuparea fortei de munca

 

 


Contributii angajator 2012    

Repertoarul contributiilor pe care angajatorii le datoreaza statului in anul 2012 inclusiv temeiul legal.
Pentru exhaustivitate sunt indicate si contributiile datorate statului in anul 2012 de catre asigurati.
 

 

Salariul brut minim in 2010

 
incepand cu
01 ianuarie
Temei legal

700 RON
vezi variabilitate ramura

Cota aplicata in 2012 incepand cu veniturile aferente lunii care incepe cu

HG 1051 2008

curent

Denumirea contributiei

 

Aplicatie software

 

Data ultimului update link

 

01 ianuarie 2012

Temei legal

 

lege BASS 2012

 

lege BS 2012

1.

Contributia datorata de ANGAJATOR pentru concedii si indemnizatii, conform O.U.G. nr. 158/2005

0,85% la fondul de salarii

Art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91 din 22 noiembrie 2006, publicata în Monitorul Oficial nr. 958 din 28 noiembrie 2006.


legea bugetului 2009 - L 18/2009


legea bass 2009 - L 19/2009

 

ordin 701/2007 CNAS

 

ordin 491/2009 CNAS

2.

Contributia de asigurari sociale datorata de ANGAJATOR pentru conditii normale de munca 

 

20,8% la fondul de salarii

lege BASS 2011  Art.19 alin(1)

3.

Contributia de asigurari sociale datorata de ANGAJATOR pentru conditii deosebite de munca

 

25,8% la fondul de salarii

lege BASS 2011  Art.19 alin(1)

4.

Contributia de asigurari sociale datorata de ANGAJATOR pentru conditii speciale de munca

30,8% la fondul de salarii lege BASS 2011  Art.19 alin(1)

5.

Contributia individuala de asigurari sociale pentru asigurati indiferent de conditiile de munca, conform Legii nr. 19/2000

 

10,5% la venitul salarial,
 din care
3,5% cota aferenta fondurilor de pensii administrate privat

lege BASS 2011  Art.19 alin(2)

6.

Contributia datorata de ANGAJATOR la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Legii nr. 76/2002

0,5% la fondul de salarii lege BASS 2011  Art.19 alin(1)

7.

Contributia individuala datorata de asigurati la bugetul asigurarilor pentru somaj conform Legii nr. 76/2002

0,5% la fondul de salarii lege BASS 2011   Art.19 alin(1)

8.

Contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru somaj

1% asupra venitului asigurat lege BASS 2011   Art.19 alin(1)

9.

Contributia datorata de ANGAJATOR la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, conform Legii nr. 200/2006

0,25% la fondul de salarii

lege BASS 2011  Art.19 alin(1)

10.

Contributia datorata de ANGAJATOR pentru accidente de munca si boli profesionale în functie de clasa de risc, conform Legii nr. 346/2002

0,15% - 0.85% la fondul de salarii

procente risc 2009 - 2012 caen >>

 

lege BASS 2011  Art.19

11.

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de asigurati, conform Legii nr. 95/2006

5,5% la venitul salarial impozabil

lege BS 2011

 

Art.8(4)c

12.

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de ANGAJATOR, conform Legii nr. 95/2006

 

5,2% la venitul salarial impozabil

lege BS 2011

 

Art.8(4)a

 

13.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia sa isi asigure sanatatea, conform Legii nr. 95/2006

10,7% la venitul impozabil realizat

lege BS 2011

 

Art.8(4)b

14.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de lucratorii migranti care îsi pastreaza domiciliul sau resedinta în România, conform Legii nr. 95/2006

10,7%la veniturile obtinute în strainatate

lege BS 2011

 

Art.8(4)b

15.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care se asigura facultativ, conform Legii nr. 95/2006  

10,7% la valoarea a doua salarii minime.

lege BS 2011

 

Art.8(4)b

16.

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care au obligatia sa se asigure si care nu se încadreaza în categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, conform Legii nr. 95/2006

6,5% la salariul de baza minim brut pe tara.

Art. 259 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006.


ordin 617/2007 CNAS

 

ordin 811/2007 CNAS

 

 

ordin 491/2009 CNAS

                           

 

 sus ñ