toolbar powered by Conduit
 

 

 

 

TARIFUL DE RISC
pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, incepand cu 01.01.2009
si pana la 31.12.2012

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┐
│Nr. │                   Activitatea din economia naţională                    │   Cod    │    CR     │Tarif de risc│
│crt.│                                                                         │   CAEN   │           │   (%BC*)    │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ NC │                                   CAEN                                  │    CC    │    CR     │     TR      │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│  1.│Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a        │   0111   │   3.50    │    0.242    │
│    │plantelor producătoare de seminţe oleaginoase                            │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│  2.│Cultivarea orezului                                                      │   0112   │   4.00    │    0.260    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│  3.│Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor    │   0113   │   3.50    │    0.242    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│  4.│Cultivarea trestiei de zahăr                                             │   0114   │   3.75    │    0.251    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│  5.│Cultivarea tutunului                                                     │   0115   │   3.75    │    0.251    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│  6.│Cultivarea plantelor pentru fibre textile                                │   0116   │   3.75    │    0.251    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│  7.│Cultivarea altor plante din culturi nepermanente                         │   0119   │   3.50    │    0.242    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│  8.│Cultivarea strugurilor                                                   │   0121   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│  9.│Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale                           │   0122   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 10.│Cultivarea fructelor citrice                                             │   0123   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 11.│Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase                            │   0124   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 12.│Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a │   0125   │   2.75    │    0.214    │
│    │altor pomi fructiferi                                                    │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 13.│Cultivarea fructelor oleaginoase                                         │   0126   │   3.50    │    0.242    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 14.│Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor                        │   0127   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 15.│Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a           │   0128   │   3.25    │    0.233    │
│    │plantelor de uz farmaceutic                                              │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 16.│Cultivarea altor plante permanente                                       │   0129   │   4.50    │    0.279    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 17.│Cultivarea plantelor pentru înmulţire                                    │   0130   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 18.│Creşterea bovinelor de lapte                                             │   0141   │   4.50    │    0.279    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 19.│Creşterea altor bovine                                                   │   0142   │   4.50    │    0.279    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 20.│Creşterea cailor şi a altor cabaline                                     │   0143   │   3.25    │    0.233    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 21.│Creşterea cămilelor şi a camelidelor                                     │   0144   │   2.25    │    0.196    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 22.│Creşterea ovinelor şi a caprinelor                                       │   0145   │   3.25    │    0.233    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 23.│Creşterea porcinelor                                                     │   0146   │   5.00    │    0.297    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 24.│Creşterea păsărilor                                                      │   0147   │   3.00    │    0.224    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 25.│Creşterea altor animale                                                  │   0149   │   3.00    │    0.224    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 26.│Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea       │   0150   │   4.25    │    0.270    │
│    │animalelor)                                                              │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 27.│Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală                           │   0161   │   5.75    │    0.325    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 28.│Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor                         │   0162   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 29.│Activităţi după recoltare                                                │   0163   │   4.25    │    0.270    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 30.│Pregătirea seminţelor                                                    │   0164   │   4.00    │    0.260    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 31.│Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii   │   0170   │   11.00   │    0.518    │
│    │anexe vânătorii                                                          │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 32.│Silvicultură şi alte activităţi forestiere                               │   0210   │   4.25    │    0.270    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 33.│Exploatare forestieră                                                    │   0220   │   4.75    │    0.288    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 34.│Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană           │   0230   │   3.50    │    0.242    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 35.│Activităţi de servicii anexe silviculturii                               │   0240   │   5.00    │    0.297    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 36.│Pescuitul maritim                                                        │   0311   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 37.│Pescuitul în ape dulci                                                   │   0312   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 38.│Acvacultura maritimă                                                     │   0321   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 39.│Acvacultura în ape dulci                                                 │   0322   │   2.00    │    0.187    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 40.│Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg)                          │   0510   │   14.25   │    0.638    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 41.│Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg)                           │   0520   │   10.00   │    0.481    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 42.│Extracţia petrolului brut                                                │   0610   │   4.50    │    0.279    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 43.│Extracţia gazelor naturale                                               │   0620   │   4.50    │    0.279    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 44.│Extracţia minereurilor feroase                                           │   0710   │   11.50   │    0.536    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 45.│Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu                                │   0721   │   5.75    │    0.325    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 46.│Extracţia altor minereuri metalifere neferoase                           │   0729   │   12.75   │    0.582    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 47.│Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia │   0811   │   11.50   │    0.536    │
│    │pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei                      │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 48.│Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului      │   0812   │   6.25    │    0.343    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 49.│Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor      │   0891   │   8.25    │    0.417    │
│    │naturale                                                                 │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 50.│Extracţia turbei                                                         │   0892   │   3.75    │    0.251    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 51.│Extracţia sării                                                          │   0893   │   4.25    │    0.270    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 52.│Alte activităţi extractive n.c.a.                                        │   0899   │   12.25   │    0.564    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 53.│Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor       │   0910   │   8.75    │    0.435    │
│    │naturale                                                                 │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 54.│Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor                │   0990   │   5.00    │    0.297    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 55.│Prelucrarea şi conservarea cărnii                                        │   1011   │   5.00    │    0.297    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 56.│Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre                              │   1012   │   2.25    │    0.196    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 57.│Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)           │   1013   │   5.25    │    0.306    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 58.│Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a moluştelor        │   1020   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 59.│Prelucrarea şi conservarea cartofilor                                    │   1031   │   3.75    │    0.251    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 60.│Fabricarea sucurilor de fructe şi legume                                 │   1032   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 61.│Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.                 │   1039   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 62.│Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor                                      │   1041   │   3.25    │    0.233    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 63.│Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare            │   1042   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 64.│Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor                         │   1051   │   5.00    │    0.297    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 65.│Fabricarea îngheţatei                                                    │   1052   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 66.│Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon  │   1061   │   5.75    │    0.325    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 67.│Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon                         │   1062   │   3.00    │    0.224    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 68.│Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de  │   1071   │   3.00    │    0.224    │
│    │patiserie                                                                │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 69.│Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a     │   1072   │   4.00    │    0.260    │
│    │produselor conservate de patiserie                                       │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 70.│Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse      │   1073   │   6.75    │    0.362    │
│    │făinoase similare                                                        │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 71.│Fabricarea zahărului                                                     │   1081   │   5.75    │    0.325    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 72.│Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase  │   1082   │   2.25    │    0.196    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 73.│Prelucrarea ceaiului şi cafelei                                          │   1083   │   2.25    │    0.196    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 74.│Fabricarea condimentelor şi ingredientelor                               │   1084   │   5.75    │    0.325    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 75.│Fabricarea de mâncăruri preparate                                        │   1085   │   3.75    │    0.251    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 76.│Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice  │   1086   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 77.│Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.                               │   1089   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 78.│Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă                 │   1091   │   3.00    │    0.224    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 79.│Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie              │   1092   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 80.│Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice                    │   1101   │   2.25    │    0.196    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 81.│Fabricarea vinurilor din struguri                                        │   1102   │   2.75    │    0.214    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 82.│Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe                         │   1103   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 83.│Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare           │   1104   │   4.25    │    0.270    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 84.│Fabricarea berii                                                         │   1105   │   6.25    │    0.343    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 85.│Fabricarea malţului                                                      │   1106   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 86.│Producerea de băuturi răcoritoare nealcoolice; producerea de ape         │   1107   │   2.00    │    0.187    │
│    │minerale şi alte ape îmbuteliate                                         │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 87.│Fabricarea produselor din tutun                                          │   1200   │   3.50    │    0.242    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 88.│Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile                          │   1310   │   8.00    │    0.408    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 89.│Producţia de ţesături                                                    │   1320   │   9.00    │    0.444    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 90.│Finisarea materialelor textile                                           │   1330   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 91.│Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare                       │   1391   │   2.75    │    0.214    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 92.│Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia            │   1392   │   4.25    │    0.270    │
│    │îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)                                      │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 93.│Fabricarea de covoare şi mochete                                         │   1393   │   11.50   │    0.536    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 94.│Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase                          │   1394   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 95.│Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia      │   1395   │   4.25    │    0.270    │
│    │confecţiilor de îmbrăcăminte                                             │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 96.│Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile                │   1396   │   4.00    │    0.260    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 97.│Fabricarea altor articole textile n.c.a.                                 │   1399   │   4.25    │    0.270    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 98.│Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele                         │   1411   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ 99.│Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru                      │   1412   │   2.25    │    0.196    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│100.│Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)    │   1413   │   2.25    │    0.196    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│101.│Fabricarea de articole de lenjerie de corp                               │   1414   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│102.│Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.            │   1419   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│103.│Fabricarea articolelor din blană                                         │   1420   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│104.│Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de   │   1431   │   1.50    │    0.168    │
│    │galanterie                                                               │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│105.│Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte │   1439   │   3.25    │    0.233    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│106.│Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor        │   1511   │   9.50    │    0.463    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│107.│Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de      │   1512   │   4.75    │    0.288    │
│    │harnaşament                                                              │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│108.│Fabricarea încălţămintei                                                 │   1520   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│109.│Tăierea şi rindeluirea lemnului                                          │   1610   │   7.00    │    0.371    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│110.│Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn                           │   1621   │   9.00    │    0.444    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│111.│Fabricarea parchetului asamblat în panouri                               │   1622   │   4.25    │    0.270    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│112.│Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii  │   1623   │   4.25    │    0.270    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│113.│Fabricarea ambalajelor din lemn                                          │   1624   │   5.75    │    0.325    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│114.│Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută,     │   1629   │   6.00    │    0.334    │
│    │paie şi din alte materiale vegetale împletite                            │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│115.│Fabricarea celulozei                                                     │   1711   │   11.50   │    0.536    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│116.│Fabricarea hârtiei şi cartonului                                         │   1712   │   6.50    │    0.352    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│117.│Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi  │   1721   │   7.25    │    0.380    │
│    │carton                                                                   │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│118.│Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar din hârtie sau carton │   1722   │   5.75    │    0.325    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│119.│Fabricarea articolelor de papetărie                                      │   1723   │   4.25    │    0.270    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│120.│Fabricarea tapetului                                                     │   1724   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│121.│Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.                    │   1729   │   6.25    │    0.343    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│122.│Tipărirea ziarelor                                                       │   1811   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│123.│Alte activităţi de tipărire n.c.a.                                       │   1812   │   6.50    │    0.352    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│124.│Servicii pregătitoare pentru pretipărire                                 │   1813   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│125.│Legătorie şi servicii conexe                                             │   1814   │   3.00    │    0.224    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│126.│Reproducerea înregistrărilor                                             │   1820   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│127.│Fabricarea produselor de cocserie                                        │   1910   │   5.50    │    0.316    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│128.│Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului                 │   1920   │   10.25   │    0.490    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│129.│Fabricarea gazelor industriale                                           │   2011   │   5.50    │    0.316    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│130.│Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor                                 │   2012   │   9.25    │    0.454    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│131.│Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază                      │   2013   │   9.25    │    0.454    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│132.│Fabricarea altor produse chimice organice de bază                        │   2014   │   4.00    │    0.260    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│133.│Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase                        │   2015   │   8.50    │    0.426    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│134.│Fabricarea materialelor plastice în forme primare                        │   2016   │   5.50    │    0.316    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│135.│Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare                         │   2017   │   4.50    │    0.279    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│136.│Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice                   │   2020   │   9.25    │    0.454    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│137.│Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor   │   2030   │   7.00    │    0.371    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│138.│Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere     │   2041   │   4.75    │    0.288    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│139.│Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)           │   2042   │   4.50    │    0.279    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│140.│Fabricarea explozivilor                                                  │   2051   │   13.25   │    0.601    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│141.│Fabricarea cleiurilor                                                    │   2052   │   3.50    │    0.242    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│142.│Fabricarea uleiurilor esenţiale                                          │   2053   │   5.50    │    0.316    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│143.│Fabricarea altor produse chimice n.c.a.                                  │   2059   │   4.00    │    0.260    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│144.│Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale                             │   2060   │   4.50    │    0.279    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│145.│Fabricarea produselor farmaceutice de bază                               │   2110   │   5.00    │    0.297    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│146.│Fabricarea preparatelor farmaceutice                                     │   2120   │   8.50    │    0.426    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│147.│Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea     │   2111   │   4.25    │    0.270    │
│    │anvelopelor                                                              │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│148.│Fabricarea altor produse din cauciuc                                     │   2219   │   4.50    │    0.279    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│149.│Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material      │   2221   │   3.75    │    0.251    │
│    │plastic                                                                  │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│150.│Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic                   │   2222   │   4.00    │    0.260    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│151.│Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii           │   2223   │   4.00    │    0.260    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│152.│Fabricarea altor produse din material plastic                            │   2229   │   4.75    │    0.288    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│153.│Fabricarea sticlei plate                                                 │   2311   │   7.50    │    0.389    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│154.│Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate                                   │   2312   │   9.50    │    0.463    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│155.│Fabricarea articolelor din sticlă                                        │   2313   │   9.50    │    0.463    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│156.│Fabricarea fibrelor din sticlă                                           │   2314   │   8.25    │    0.417    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│157.│Fabricarea de sticlărie tehnică                                          │   2319   │   8.50    │    0.426    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│158.│Fabricarea de produse refractare                                         │   2320   │   5.25    │    0.306    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│159.│Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică                              │   2331   │   9.00    │    0.444    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│160.│Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din│   2332   │   7.25    │    0.380    │
│    │argilă arsă                                                              │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│161.│Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental      │   2341   │   5.50    │    0.316    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│162.│Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică                              │   2342   │   10.00   │    0.481    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│163.│Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică                │   2343   │   10.50   │    0.500    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│164.│Fabricarea altor produse tehnice din ceramică                            │   2344   │   3.50    │    0.242    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│165.│Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.                                 │   2349   │   8.50    │    0.426    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│166.│Fabricarea cimentului                                                    │   2351   │   7.00    │    0.371    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│167.│Fabricarea varului şi ipsosului                                          │   2352   │   10.00   │    0.481    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│168.│Fabricarea produselor din beton pentru construcţii                       │   2361   │   6.50    │    0.352    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│169.│Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii                       │   2362   │   3.25    │    0.233    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│170.│Fabricarea betonului                                                     │   2363   │   4.25    │    0.270    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│171.│Fabricarea mortarului                                                    │   2364   │   3.25    │    0.233    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│172.│Fabricarea produselor din azbociment                                     │   2365   │   10.50   │    0.500    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│173.│Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos                     │   2369   │   5.25    │    0.306    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│174.│Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei                                  │   2370   │   3.75    │    0.251    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│175.│Fabricarea produselor abrazive                                           │   2391   │   5.50    │    0.316    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│176.│Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.                  │   2399   │   7.75    │    0.398    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│177.│Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje           │   2410   │   9.50    │    0.463    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│178.│Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea  │   2420   │   12.25   │    0.564    │
│    │din oţel                                                                 │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│179.│Tragere la rece a barelor                                                │   2431   │   8.75    │    0.435    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│180.│Laminare la rece a benzilor înguste                                      │   2432   │   5.00    │    0.297    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│181.│Producţia de profile obţinute la rece                                    │   2433   │   8.75    │    0.435    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│182.│Trefilarea firelor la rece                                               │   2434   │   9.25    │    0.454    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│183.│Producţia metalelor preţioase                                            │   2441   │   10.00   │    0.481    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│184.│Metalurgia aluminiului                                                   │   2442   │   13.75   │    0.619    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│185.│Producţia plumbului, zincului şi cositorului                             │   2443   │   12.00   │    0.555    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│186.│Metalurgia cuprului                                                      │   2444   │   12.25   │    0.564    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│187.│Producţia altor metale neferoase                                         │   2445   │   10.00   │    0.481    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│188.│Prelucrarea combustibililor nucleari                                     │   2446   │   5.75    │    0.325    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│189.│Turnarea fontei                                                          │   2451   │   12.75   │    0.582    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│190.│Turnarea oţelului                                                        │   2452   │   14.50   │    0.647    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│191.│Turnarea metalelor neferoase uşoare                                      │   2453   │   6.75    │    0.362    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│192.│Turnarea altor metale neferoase                                          │   2454   │   12.00   │    0.555    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│193.│Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor  │   2511   │   7.50    │    0.389    │
│    │metalice                                                                 │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│194.│Fabricarea de uşi şi ferestre din metal                                  │   2512   │   5.75    │    0.325    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│195.│Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală              │   2521   │   3.75    │    0.251    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│196.│Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice                 │   2529   │   6.25    │    0.343    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│197.│Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru          │   2530   │   8.00    │    0.408    │
│    │încălzire centrală)                                                      │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│198.│Fabricarea armamentului şi muniţiei                                      │   2540   │   6.25    │    0.343    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│199.│Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică;         │   2550   │   7.00    │    0.371    │
│    │metalurgia pulberilor                                                    │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│200.│Tratarea şi acoperirea metalelor                                         │   2561   │   4.75    │    0.288    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│201.│Operaţiuni de mecanică generală                                          │   2562   │   8.50    │    0.426    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│202.│Fabricarea produselor de tăiat                                           │   2571   │   4.50    │    0.279    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│203.│Fabricarea articolelor de feronerie                                      │   2572   │   10.00   │    0.481    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│204.│Fabricarea uneltelor                                                     │   2573   │   5.75    │    0.325    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│205.│Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel   │   2591   │   8.50    │    0.426    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│206.│Fabricarea ambalajelor uşoare din metal                                  │   2592   │   6.75    │    0.362    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│207.│Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri│   2593   │   4.25    │    0.270    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│208.│Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de │   2594   │   4.00    │    0.260    │

│    │nituri şi şaibe                                                          │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│209.│Fabricarea altor articole din metal n.c.a.                               │   2599   │   4.50    │    0.279    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│210.│Fabricarea subansamblurilor electronice (module)                         │   2611   │   2.50    │    0.205    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│211.│Fabricarea altor componente electronice                                  │   2612   │   1.75    │    0.178    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│212.│Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice                │   2620   │   5.75    │    0.325    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│213.│Fabricarea echipamentelor de comunicaţii                                 │   2630   │   2.00    │    0.187    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│214.│Fabricarea produselor electronice de larg consum                         │   2640   │   1.50    │    0.168    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│215.│Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare,      │   2651   │   2.25    │    0.196    │

│    │control, navigaţie                                                       │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│216.│Producţia de ceasuri                                                     │   2652   │   1.00    │    0.150    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│217.│Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi        │   2660   │   1.75    │    0.178    │

│    │electroterapie                                                           │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│218.│Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice              │   2670   │   1.75    │    0.178    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│219.│Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor      │   2680   │   1.00    │    0.150    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│220.│Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice    │   2711   │   6.00    │    0.334    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│221.│Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii        │   2712   │   5.00    │    0.297    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│222.│Fabricarea de acumulatori şi baterii                                     │   2720   │   3.25    │    0.233    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│223.│Fabricarea de cabluri cu fibră optică                                    │   2731   │   4.25    │    0.270    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│224.│Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice                │   2732   │   4.50    │    0.279    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│225.│Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice  │   2733   │   6.00    │    0.334    │

│    │şi electronice                                                           │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│226.│Fabricarea de echipamente electrice de iluminat                          │   2740   │   2.75    │    0.214    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│227.│Fabricarea de aparate electrocasnice                                     │   2751   │   5.50    │    0.316    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│228.│Fabricarea de echipamente casnice neelectrice                            │   2752   │   3.00    │    0.224    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│229.│Fabricarea altor echipamente electrice                                   │   2790   │   4.75    │    0.288    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│230.│Fabricarea de mototoare şi turbine (cu excepţia celor pentru             │   2811   │   7.50    │    0.389    │

│    │avioane, autovehicule şi motociclete)                                    │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│231.│Fabricarea de motoare hidraulice                                         │   2812   │   5.50    │    0.316    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│232.│Fabricarea de pompe şi compresoare                                       │   2813   │   5.50    │    0.316    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│233.│Fabricarea de articole de robinetărie                                    │   2814   │   5.50    │    0.316    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│234.│Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor  │   2815   │   6.25    │    0.343    │

│    │mecanice de transmisie                                                   │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│235.│Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor                       │   2821   │   4.75    │    0.288    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│236.│Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat                        │   2822   │   4.75    │    0.288    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│237.│Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea     │   2823   │   1.75    │    0.178    │

│    │calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)                          │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│238.│Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric                 │   2824   │   3.50    │    0.242    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│239.│Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a       │   2825   │   5.75    │    0.325    │

│    │echipamentelor de uz casnic                                              │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│240.│Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală                 │   2829   │   3.50    │    0.242    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│241.│Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări      │   2830   │   9.75    │    0.472    │

│    │forestiere                                                               │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│242.│Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea           │   2841   │   8.50    │    0.426    │

│    │metalului                                                                │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│243.│Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.                                    │   2849   │   9.00    │    0.444    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│244.│Fabricarea utilajelor pentru metalurgie                                  │   2891   │   8.50    │    0.426    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│245.│Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii                    │   2892   │   10.25   │    0.490    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│246.│Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,          │   2893   │   9.00    │    0.444    │

│    │băuturilor şi tutunului                                                  │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│247.│Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a     │   2894   │   4.50    │    0.279    │

│    │pielăriei                                                                │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│248.│Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului             │   2895   │   3.00    │    0.224    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│249.│Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a           │   2896   │   5.00    │    0.297    │

│    │cauciucului                                                              │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│250.│Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.                      │   2899   │   3.00    │    0.224    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│251.│Fabricarea autovehiculelor de transport rutier                           │   2910   │   10.75   │    0.509    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│252.│Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi     │   2920   │   5.50    │    0.316    │

│    │semiremorci                                                              │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│253.│Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru                │   2931   │   2.75    │    0.214    │

│    │autovehicule şi motoare de autovehicule                                  │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│254.│Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru        │   2932   │   6.50    │    0.352    │

│    │motoare de autovehicule                                                  │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│255.│Construcţia de nave şi structuri plutitoare                              │   3011   │   7.00    │    0.371    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│256.│Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement                      │   3012   │   5.75    │    0.325    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│257.│Fabricarea materialului rulant                                           │   3020   │   5.25    │    0.306    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│258.│Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale                                  │   3030   │   6.25    │    0.343    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│259.│Fabricarea vehiculelor militare de luptă                                 │   3040   │   6.25    │    0.343    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│260.│Fabricarea de motociclete                                                │   3091   │   1.00    │    0.150    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│261.│Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi                   │   3092   │   3.75    │    0.251    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│262.│Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.                            │   3099   │   3.00    │    0.224    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│263.│Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine                          │   3101   │   3.75    │    0.251    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│264.│Fabricarea de mobilă pentru bucătării                                    │   3102   │   4.25    │    0.270    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│265.│Fabricarea de saltele şi somiere                                         │   3103   │   5.00    │    0.297    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│266.│Fabricarea de mobilă n.c.a.                                              │   3109   │   5.75    │    0.325    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│267.│Baterea monedelor                                                        │   3211   │   1.75    │    0.178    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│268.│Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre     │   3212   │   1.50    │    0.168    │

│    │preţioase                                                                │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│269.│Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare                 │   3213   │   1.50    │    0.168    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│270.│Fabricarea instrumentelor muzicale                                       │   3220   │   8.25    │    0.417    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│271.│Fabricarea articolelor pentru sport                                      │   3230   │   2.75    │    0.214    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│272.│Fabricarea jocurilor şi jucăriilor                                       │   3240   │   1.75    │    0.178    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│273.│Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale               │   3250   │   2.50    │    0.205    │

│    │stomatologice                                                            │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│274.│Fabricarea măturilor şi periilor                                         │   3291   │   2.00    │    0.187    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│275.│Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.                           │   3299   │   1.75    │    0.178    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│276.│Repararea articolelor fabricate din metal                                │   3311   │   6.00    │    0.334    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│277.│Repararea maşinilor                                                      │   3312   │   7.50    │    0.389    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│278.│Repararea echipamentelor electronice şi optice                           │   3313   │   2.50    │    0.205    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│279.│Repararea echipamentelor electrice                                       │   3314   │   5.00    │    0.297    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│280.│Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor                            │   3315   │   7.75    │    0.398    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│281.│Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale                │   3316   │   5.50    │    0.316    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│282.│Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.          │   3317   │   6.25    │    0.343    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│283.│Repararea altor echipamente                                              │   3319   │   6.50    │    0.352    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│284.│Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale                       │   3320   │   6.50    │    0.352    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│285.│Producţia de energie electrică                                           │   3511   │   7.00    │    0.371    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│286.│Transportul energiei electrice                                           │   3512   │   3.75    │    0.251    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│287.│Distribuţia energiei electrice                                           │   3513   │   5.00    │    0.297    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│288.│Comercializarea energiei electrice                                       │   3514   │   5.00    │    0.297    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│289.│Producţia gazelor                                                        │   3521   │   2.50    │    0.205    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│290.│Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte                        │   3522   │   4.00    │    0.260    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│291.│Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte                    │   3523   │   4.00    │    0.260    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│292.│Furnizarea de abur şi aer condiţionat                                    │   3530   │   5.25    │    0.306    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│293.│Captarea, tratarea şi distribuţia apei                                   │   3600   │   4.50    │    0.279    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│294.│Colectarea şi epurarea apelor uzate                                      │   3700   │   12.25   │    0.564    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│295.│Colectarea deşeurilor nepericuloase                                      │   3811   │   4.00    │    0.260    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│296.│Colectarea deşeurilor periculoase                                        │   3812   │   7.00    │    0.371    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│297.│Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase                          │   3821   │   6.50    │    0.352    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│298.│Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase                            │   3822   │   7.50    │    0.389    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│299.│Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase          │   3831   │   6.00    │    0.334    │

│    │din uz pentru recuperarea materialelor                                   │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│300.│Recuperarea materialelor reciclabile sortate                             │   3832   │   5.50    │    0.316    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│301.│Activităţi şi servicii de decontaminare                                  │   3900   │   3.25    │    0.233    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│302.│Dezvoltare (promovare) imobiliară                                        │   4110   │   1.00    │    0.150    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│303.│Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale     │   4120   │   4.50    │    0.279    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│304.│Lucrări de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor                   │   4211   │   3.50    │    0.242    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│305.│Lucrări de construcţii ale căilor ferate de suprafaţă şi subterane       │   4212   │   4.50    │    0.279    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│306.│Construcţia de poduri şi tuneluri                                        │   4213   │   5.00    │    0.297    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│307.│Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide           │   4221   │   5.25    │    0.306    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│308.│Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru electricitate    │   4222   │   5.00    │    0.297    │

│    │şi telecomunicaţii                                                       │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│309.│Construcţii hidrotehnice                                                 │   4291   │   6.00    │    0.334    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│310.│Lucrări de construcţii ale altor proiecte inginereşti n.c.a.             │   4299   │   4.50    │    0.279    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│311.│Lucrări de demolare a construcţiilor                                     │   4311   │   9.50    │    0.463    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│312.│Lucrări de pregătire a terenului                                         │   4312   │   9.50    │    0.463    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│313.│Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii                            │   4313   │   3.75    │    0.251    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│314.│Lucrări de instalaţii electrice                                          │   4321   │   4.00    │    0.260    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│315.│Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat       │   4322   │   4.50    │    0.279    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│316.│Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii                            │   4329   │   4.75    │    0.288    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│317.│Lucrări de ipsoserie                                                     │   4331   │   3.00    │    0.224    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│318.│Lucrări de tâmplărie şi dulgherie                                        │   4332   │   4.50    │    0.279    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│319.│Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor                              │   4333   │   1.75    │    0.178    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│320.│Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri                   │   4334   │   3.00    │    0.224    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│321.│Alte lucrări de finisare                                                 │   4339   │   3.25    │    0.233    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│322.│Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii                 │   4391   │   4.00    │    0.260    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│323.│Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.                              │   4399   │   4.75    │    0.288    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│324.│Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)              │   4511   │   1.75    │    0.178    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│325.│Comerţ cu alte autovehicule                                              │   4519   │   1.75    │    0.178    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│326.│Întreţinerea şi repararea autovehiculelor                                │   4520   │   3.00    │    0.224    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│327.│Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule             │   4531   │   2.25    │    0.196    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│328.│Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule            │   4532   │   2.25    │    0.196    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│329.│Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente, întreţinerea şi      │   4540   │   1.00    │    0.150    │

│    │repararea motocicletelor                                                 │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│330.│Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii,         │   4611   │   1.50    │    0.168    │

│    │materii prime textile şi cu semifabricate                                │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│331.│Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi           │   4612   │   2.00    │    0.187    │

│    │produse chimice pentru industrie                                         │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│332.│Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de              │   4613   │   4.00    │    0.260    │

│    │construcţii                                                              │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│333.│Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale nave şi      │   4614   │   1.00    │    0.150    │

│    │avioane                                                                  │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│334.│Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie     │   4615   │   1.00    │    0.150    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│335.│Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte   │   4616   │   1.00    │    0.150    │

│    │şi articole din piele                                                    │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│336.│Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun         │   4617   │   2.00    │    0.187    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│337.│Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu           │   4618   │   1.75    │    0.178    │

│    │caracter specific, n.c.a.                                                │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│338.│Intermedieri în comerţul cu produse diverse                              │   4619   │   1.50    │    0.168    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│339.│Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului     │   4621   │   2.50    │    0.205    │

│    │neprelucrat                                                              │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│340.│Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor                           │   4622   │   1.00    │    0.150    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│341.│Comerţ cu ridicata al animalelor vii                                     │   4623   │   2.00    │    0.187    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│342.│Comerţ cu ridicata la blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate │   4624   │   2.50    │    0.205    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│343.│Comerţ cu ridicata al fructelor şi al legumelor                          │   4631   │   1.25    │    0.159    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│344.│Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne                     │   4632   │   1.25    │    0.159    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│345.│Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi          │   4633   │   5.50    │    0.316    │

│    │grăsimilor comestibile                                                   │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│346.│Comerţ cu ridicata al băuturilor                                         │   4634   │   1.50    │    0.168    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│347.│Comerţ cu ridicata al produselor din tutun                               │   4635   │   1.75    │    0.178    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│348.│Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase      │   4636   │   1.00    │    0.150    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│349.│Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente                   │   4637   │   1.00    │    0.150    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│350.│Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte,        │   4638   │   1.25    │    0.159    │

│    │crustacee şi moluşte                                                     │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│351.│Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi       │   4639   │   2.25    │    0.196    │

│    │tutun                                                                    │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│352.│Comerţ cu ridicata al produselor textile                                 │   4641   │   1.00    │    0.150    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│353.│Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei                     │   4642   │   1.00    │    0.150    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│354.│Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al         │   4643   │   2.25    │    0.196    │

│    │aparatelor de radio şi televizoarelor                                    │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│355.│Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse      │   4644   │   1.00    │    0.150    │

│    │de întreţinere                                                           │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│356.│Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie              │   4645   │   1.50    │    0.168    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│357.│Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice                            │   4646   │   1.25    │    0.159    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│358.│Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al articolelor de iluminat  │   4647   │   2.25    │    0.196    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│359.│Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor                         │   4648   │   1.50    │    0.168    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│360.│Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc                     │   4649   │   1.25    │    0.159    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│361.│Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi      │   4651   │   1.00    │    0.150    │

│    │software-ului                                                            │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│362.│Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de        │   4652   │   2.00    │    0.187    │

│    │telecomunicaţii                                                          │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│363.│Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi              │   4661   │   1.00    │    0.150    │

│    │furniturilor                                                             │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│364.│Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte                                   │   4662   │   1.00    │    0.150    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│365.│Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii  │   4663   │   2.25    │    0.196    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│366.│Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor │   4664   │   1.00    │    0.150    │

│    │de cusut şi de tricotat                                                  │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│367.│Comerţ cu ridicata al mobilei de birou                                   │   4665   │   1.00    │    0.150    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│368.│Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou               │   4666   │   1.00    │    0.150    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│369.│Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente                        │   4669   │   4.25    │    0.270    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│370.│Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al    │   4671   │   1.25    │    0.159    │

│    │produselor derivate                                                      │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│371.│Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice                 │   4672   │   2.25    │    0.196    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│372.│Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de          │   4673   │   2.25    │    0.196    │

│    │construcţie şi echipamentelor sanitare                                   │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│373.│Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru  │   4674   │   1.75    │    0.178    │

│    │instalaţii sanitare şi de încălzire                                      │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│374.│Comerţ cu ridicata al produselor chimice                                 │   4675   │   1.75    │    0.178    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│375.│Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare                         │   4676   │   2.50    │    0.205    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│376.│Comert cu ridicata al deşeurilor şi resturilor                           │   4677   │   2.00    │    0.187    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│377.│Comerţ cu ridicata nespecializat                                         │   4690   │   2.50    │    0.205    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│378.│Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare               │   4711   │   1.50    │    0.168    │

│    │predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun                     │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│379.│Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare               │   4719   │   1.25    │    0.159    │

│    │predominantă de produse nealimentare                                     │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│380.│Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în              │   4721   │   1.50    │    0.168    │

│    │magazine specializate                                                    │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│381.│Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în             │   4722   │   1.50    │    0.168    │

│    │magazine specializate                                                    │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│382.│Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în          │   4723   │   1.00    │    0.150    │

│    │magazine specializate                                                    │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│383.│Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor     │   4724   │   2.00    │    0.187    │

│    │zaharoase, în magazine specializate                                      │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│384.│Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate              │   4725   │   1.50    │    0.168    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│385.│Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine                 │   4726   │   1.00    │    0.150    │

│    │specializate                                                             │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│386.│Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine             │   4729   │   1.00    │    0.150    │

│    │specializate                                                             │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│387.│Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în             │   4730   │   1.75    │    0.178    │

│    │magazine specializate                                                    │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│388.│Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi         │   4741   │   1.00    │    0.150    │

│    │software-ului, în magazine specializate                                  │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│389.│Comerţ cu amănuntul al echipamentelor pentru telecomunicaţii în          │   4742   │   1.00    │    0.150    │

│    │magazine specializate                                                    │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│390.│Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine           │   4743   │   2.50    │    0.205    │

│    │specializate                                                             │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│391.│Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate              │   4751   │   1.00    │    0.150    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│392.│Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din       │   4752   │   1.25    │    0.159    │

│    │sticlă şi al celor pentru vopsit, în magazine specializate               │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤

│393.│Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor     │   4753   │   1.00    │    0.150    │

│    │acoperitoare de podea, în magazine specializate                          │          │           │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│394.│Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în      │   4754   │   2.50    │    0.205    │
│    │magazine specializate                                                    │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│395.│Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al         │   4759   │   1.75    │    0.178    │
│    │articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate                │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│396.│Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate                │   4761   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│397.│Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în          │   4762   │   1.75    │    0.178    │
│    │magazine specializate                                                    │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│398.│Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără      │   4763   │   2.50    │    0.205    │
│    │înregistrări audio/video, în magazine specializate                       │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│399.│Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine              │   4764   │   1.00    │    0.150    │
│    │specializate                                                             │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│400.│Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine              │   4765   │   1.00    │    0.150    │
│    │specializate                                                             │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│401.│Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate           │   4771   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│402.│Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în        │   4772   │   3.25    │    0.233    │
│    │magazine specializate                                                    │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│403.│Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine              │   4773   │   1.00    │    0.150    │
│    │specializate                                                             │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│404.│Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în            │   4774   │   1.00    │    0.150    │
│    │magazine specializate                                                    │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│405.│Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în         │   4775   │   1.50    │    0.168    │
│    │magazine specializate                                                    │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│406.│Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu      │   4776   │   1.00    │    0.150    │
│    │amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în      │          │           │             │
│    │magazine specializate                                                    │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│407.│Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine           │   4777   │   1.00    │    0.150    │
│    │specializate                                                             │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│408.│Comerţ cu anănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate        │   4778   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│409.│Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine         │   4779   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│410.│Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi              │   4781   │   1.00    │    0.150    │
│    │produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe         │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│411.│Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei,       │   4782   │   1.00    │    0.150    │
│    │efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe                               │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│412.│Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor           │   4789   │   1.00    │    0.150    │
│    │produse                                                                  │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│413.│Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin         │   4791   │   1.25    │    0.159    │
│    │internet                                                                 │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│414.│Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,          │   4799   │   1.25    │    0.159    │
│    │chioşcurilor şi pieţelor                                                 │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│415.│Trasporturi interurbane de călători pe calea ferată                      │   4910   │   7.00    │    0.371    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│416.│Transporturi de marfă pe calea ferată                                    │   4920   │   7.00    │    0.371    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│417.│Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători              │   4931   │   5.75    │    0.325    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│418.│Transporturi cu taxiuri                                                  │   4932   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│419.│Alte transporturi terestre de călători n.c.a.                            │   4939   │   5.75    │    0.325    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│420.│Transporturi rutiere de mărfuri                                          │   4941   │   4.25    │    0.270    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│421.│Servicii de mutare                                                       │   4942   │   4.25    │    0.270    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│422.│Transporturi prin conducte                                               │   4950   │   4.25    │    0.270    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│423.│Transporturi maritime şi costiere de pasageri                            │   5010   │   5.75    │    0.325    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│424.│Transporturi maritime şi costiere de marfă                               │   5020   │   5.75    │    0.325    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│425.│Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare                     │   5030   │   3.00    │    0.224    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│426.│Transportul de marfă pe căi navigabile interioare                        │   5040   │   3.00    │    0.224    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│427.│Transporturi aeriere de pasageri                                         │   5110   │   4.50    │    0.279    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│428.│Transporturi aeriene de marfă                                            │   5121   │   4.50    │    0.279    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│429.│Depozitări                                                               │   5210   │   8.00    │    0.408    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│430.│Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre                │   5221   │   5.00    │    0.297    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│431.│Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă                      │   5222   │   4.75    │    0.288    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│432.│Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene                     │   5223   │   3.50    │    0.242    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│433.│Manipulări                                                               │   5224   │   10.75   │    0.509    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│434.│Alte activităţi anexe transporturilor                                    │   5229   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│435.│Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal │   5310   │   3.50    │    0.242    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│436.│Alte activităţi poştale şi de curier                                     │   5320   │   2.25    │    0.196    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│437.│Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare                           │   5510   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│438.│Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată         │   5520   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│439.│Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere                              │   5530   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│440.│Alte servicii de cazare                                                  │   5590   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│441.│Restaurante                                                              │   5610   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│442.│Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente                   │   5621   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│443.│Alte servicii de alimentaţie n.c.a.                                      │   5629   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│444.│Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor                        │   5630   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│445.│Activităţi de editare a cărţilor                                         │   5811   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│446.│Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare │   5812   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│447.│Activităţi de editare a ziarelor                                         │   5813   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│448.│Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor                       │   5814   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│449.│Alte activităţi de editare                                               │   5819   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│450.│Activităţi de editare a jocurilor de calculator                          │   5821   │   2.00    │    0.187    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│451.│Activităţi de editare a altor produse software                           │   5829   │   2.00    │    0.187    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│452.│Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de         │   5911   │   2.50    │    0.205    │
│    │televiziune                                                              │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│453.│Activităţi postproducţie cinematografică, video şi de programe de        │   5912   │   5.50    │    0.316    │
│    │televiziune                                                              │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│454.│Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a         │   5913   │   1.00    │    0.150    │
│    │programelor de televiziune                                               │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│455.│Proiecţia de filme cinematografice                                       │   5914   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│456.│Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de         │   5920   │   1.75    │    0.178    │
│    │editare muzicală                                                         │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│457.│Activităţi de difuzare a programelor de radio                            │   6010   │   2.00    │    0.187    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│458.│Activităţi de difuzare a programelor de televiziune                      │   6020   │   2.00    │    0.187    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│459.│Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu                       │   6110   │   3.25    │    0.233    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│460.│Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin      │   6120   │   3.25    │    0.233    │
│    │satelit)                                                                 │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│461.│Activităţi de telecomunicaţii prin satelit                               │   6130   │   3.25    │    0.233    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│462.│Alte activităţi de telecomunicaţii                                       │   6190   │   3.25    │    0.233    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│463.│Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client) │   6201   │   2.00    │    0.187    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│464.│Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei                      │   6202   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│465.│Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de       │   6203   │   1.50    │    0.168    │
│    │calcul                                                                   │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│466.│Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei               │   6209   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│467.│Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe    │   6311   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│468.│Activităţi ale portalurilor web                                          │   6312   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│469.│Activităţi ale agenţiilor de ştiri                                       │   6391   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│470.│Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.                        │   6399   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│471.│Activităţi ale băncii centrale (naţionale)                               │   6411   │   3.75    │    0.251    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│472.│Alte activităţi de intermedieri monetare                                 │   6419   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│473.│Activităţi ale holdingurilor                                             │   6420   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│474.│Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare                     │   6430   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│475.│Leasing financiar                                                        │   6491   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│476.│Alte activităţi de creditare                                             │   6492   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│477.│Alte intermedieri financiare n.c.a.                                      │   6499   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│478.│Activităţi de asigurări de viaţă                                         │   6511   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│479.│Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)            │   6512   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│480.│Activităţi de reasigurare                                                │   6520   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│481.│Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul      │   6530   │   1.00    │    0.150    │
│    │public de asigurări sociale)                                             │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│482.│Administrarea pieţelor financiare                                        │   6611   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│483.│Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare                    │   6612   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│484.│Activităţi auxiliare intermediare financiare, exclusiv activităţi de     │   6619   │   1.00    │    0.150    │
│    │asigurare şi fonduri de pensii                                           │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│485.│Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor            │   6621   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│486.│Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări                      │   6622   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│487.│Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii              │   6629   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│488.│Activităţi de administrare a fondurilor                                  │   6630   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│489.│Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii                      │   6810   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│490.│Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate│   6820   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│491.│Agenţii imobiliare                                                       │   6831   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│492.│Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract                │   6832   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│493.│Activităţi juridice                                                      │   6910   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│494.│Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul  │   6920   │   1.00    │    0.150    │
│    │fiscal                                                                   │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│495.│Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative      │   7010   │   1.00    │    0.150    │
│    │centralizate                                                             │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│496.│Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al           │   7021   │   3.00    │    0.224    │
│    │comunicării                                                              │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│497.│Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management                   │   7022   │   2.75    │    0.214    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│498.│Activităţi de arhitectură                                                │   7111   │   2.25    │    0.196    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│499.│Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea         │   7112   │   2.25    │    0.196    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│500.│Activităţi de testări şi analize tehnice                                 │   7120   │   3.25    │    0.233    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│501.│Cercetare-dezvoltare în biotehnologie                                    │   7211   │   4.25    │    0.270    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│502.│Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie               │   7219   │   4.25    │    0.270    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│503.│Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste                      │   7220   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│504.│Activităţi ale agenţiilor de publicitate                                 │   7311   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│505.│Servicii de reprezentare media                                           │   7312   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│506.│Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice          │   7320   │   3.75    │    0.251    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│507.│Activităţi de design specializat                                         │   7410   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│508.│Activităţi fotografice                                                   │   7420   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│509.│Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)                     │   7430   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│510.│Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, n.c.a.             │   7490   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│511.│Activităţi veterinare                                                    │   7500   │   6.00    │    0.334    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│512.│Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule       │   7711   │   1.00    │    0.150    │
│    │rutiere uşoare                                                           │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│513.│Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele        │   7712   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│514.│Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi           │   7721   │   1.00    │    0.150    │
│    │echipament sportiv                                                       │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│515.│Închirierea de casete video şi discuri                                   │   7722   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│516.│Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi          │   7729   │   1.00    │    0.150    │
│    │gospodăreşti n.c.a.                                                      │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│517.│Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole    │   7731   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│518.│Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru      │   7732   │   1.00    │    0.150    │
│    │construcţii                                                              │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│519.│Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou    │   7733   │   1.00    │    0.150    │
│    │(inclusiv calculatoare)                                                  │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│520.│Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă   │   7734   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│521.│Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian   │   7735   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│522.│Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi       │   7739   │   1.00    │    0.150    │
│    │bunuri tangibile n.c.a.                                                  │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│523.│Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)                      │   7740   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│524.│Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă                   │   7810   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│525.│Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului             │   7820   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│526.│Servicii de furnizare şi management al forţei de muncă                   │   7830   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│527.│Activităţi ale agenţiilor turistice                                      │   7911   │   2.25    │    0.196    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│528.│Activităţi ale turoperatorilor                                           │   7912   │   2.25    │    0.196    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│529.│Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turistică                      │   7990   │   2.25    │    0.196    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│530.│Activităţi de protecţie şi gardă                                         │   8010   │   2.25    │    0.196    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│531.│Activităţi de servicii privind sistemele de securizare                   │   8020   │   3.75    │    0.251    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│532.│Activităţi de investigaţii                                               │   8030   │   2.25    │    0.196    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│533.│Activităţi de servicii-suport combinate                                  │   8110   │   2.75    │    0.214    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│534.│Activităţi generale de curăţenie a clădirilor                            │   8121   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│535.│Activităţi specializate de curăţenie                                     │   8122   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│536.│Alte activităţi de curăţenie                                             │   8129   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│537.│Activităţi de întreţinere peisagistică                                   │   8130   │   4.00    │    0.260    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│538.│Activităţi combinate de secretariat                                      │   8211   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│539.│Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi│   8219   │   2.75    │    0.214    │
│    │specializate de secretariat                                              │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│540.│Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)        │   8220   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│541.│Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor       │   8230   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│542.│Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de    │   8291   │   1.25    │    0.159    │
│    │raportare a creditului                                                   │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│543.│Activităţi de ambalare                                                   │   8292   │   4.50    │    0.279    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│544.│Alte activităţi de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.           │   8299   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│545.│Servicii de administrare publică generală                                │   8411   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│546.│Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în      │   8412   │   2.75    │    0.214    │
│    │domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor      │          │           │             │
│    │activităţi sociale, exclusiv protecţia socială                           │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│547.│Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice                  │   8413   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│548.│Activităţi de afaceri externe                                            │   8421   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│549.│Activităţi de justiţie                                                   │   8423   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│550.│Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă                      │   8424   │   4.75    │    0.288    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│551.│Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora     │   8425   │   2.25    │    0.196    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│552.│Activităţi de protecţie socială obligatorie                              │   8430   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│553.│Învăţământ preşcolar                                                     │   8510   │   2.75    │    0.214    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│554.│Învăţământ primar                                                        │   8520   │   2.75    │    0.214    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│555.│Învăţământ secundar general                                              │   8531   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│556.│Învăţământ secundar, tehnic sau profesional                              │   8532   │   5.00    │    0.297    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│557.│Învăţământ superior nonuniversitar                                       │   8541   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│558.│Învăţământ superior universitar                                          │   8542   │   2.50    │    0.205    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│559.│Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional                           │   8551   │   3.75    │    0.251    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│560.│Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans,    │   8552   │   2.50    │    0.205    │
│    │arte plastice etc.)                                                      │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│561.│Şcoli de conducere (pilotaj)                                             │   8553   │   2.75    │    0.214    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│562.│Alte forme de învăţământ n.c.a.                                          │   8559   │   4.50    │    0.279    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│563.│Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ                          │   8560   │   3.00    │    0.224    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│564.│Activităţi de asistenţă spitalicească                                    │   8610   │   4.50    │    0.279    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│565.│Activităţi de asistenţă medicală generală                                │   8621   │   4.75    │    0.288    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│566.│Activităţi de asistenţă medicală specializată                            │   8622   │   4.75    │    0.288    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│567.│Activităţi de asistenţă stomatologică                                    │   8623   │   2.75    │    0.214    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│568.│Alte activităţi referitoare la sănătatea umană                           │   8690   │   5.25    │    0.306    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│569.│Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală                           │   8710   │   5.25    │    0.306    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│570.│Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare,      │   8720   │   5.00    │    0.297    │
│    │exclusiv spitale                                                         │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│571.│Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane     │   8730   │   4.75    │    0.288    │
│    │aflate în incapacitate de a se îngriji singure                           │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│572.│Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare, n.c.a.                  │   8790   │   3.25    │    0.233    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│573.│Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru   │   8810   │   1.00    │    0.150    │
│    │persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure                  │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│574.│Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii                             │   8891   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│575.│Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.                │   8899   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│576.│Activităţi de interpretare artistică (spectacole)                        │   9001   │   4.75    │    0.288    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│577.│Activităţi-suport pentru interpretarea artistică (spectacole)            │   9002   │   3.25    │    0.233    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│578.│Activităţi de creaţie artistică                                          │   9003   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│579.│Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol                          │   9004   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│580.│Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor                                │   9101   │   5.75    │    0.325    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│581.│Activităţi ale muzeelor                                                  │   9102   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│582.│Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de    │   9103   │   1.00    │    0.150    │
│    │interes turistic                                                         │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│583.│Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor       │   9104   │   1.75    │    0.178    │
│    │naturale                                                                 │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│584.│Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri                                 │   9200   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│585.│Activităţi ale bazelor sportive                                          │   9311   │   5.50    │    0.316    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│586.│Activităţi ale cluburilor sportive                                       │   9312   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│587.│Activităţi ale centrelor de fitness                                      │   9313   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│588.│Alte activităţi sportive                                                 │   9319   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│589.│Bâlciuri şi parcuri de distracţii                                        │   9321   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│590.│Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.                         │   9329   │   2.75    │    0.214    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│591.│Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale                     │   9411   │   5.00    │    0.297    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│592.│Activităţi ale organizaţiilor profesionale                               │   9412   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│593.│Activităţi ale sindicatelor salariaţilor                                 │   9420   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│594.│Activităţi ale organizaţiilor religioase                                 │   9491   │   1.75    │    0.178    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│595.│Activităţi ale organizaţiilor politice                                   │   9492   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│596.│Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.                                  │   9499   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│597.│Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice                 │   9511   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│598.│Repararea echipamentelor de comunicaţii                                  │   9512   │   1.50    │    0.168    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│599.│Repararea aparatelor electronice de uz casnic                            │   9521   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│600.│Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor           │   9522   │   2.00    │    0.187    │
│    │pentru casă şi grădină                                                   │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│601.│Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele                       │   9523   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│602.│Repararea mobilei şi a furniturilor casnice                              │   9524   │   4.00    │    0.260    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│603.│Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor                                   │   9525   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│604.│Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.               │   9529   │   2.75    │    0.214    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│605.│Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din   │   9601   │   1.75    │    0.178    │
│    │blană                                                                    │          │           │             │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│606.│Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare                              │   9602   │   1.25    │    0.159    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│607.│Activităţi de pompe funebre şi similare                                  │   9603   │   5.75    │    0.325    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│608.│Activităţi de întreţinere corporală                                      │   9604   │   1.00    │    0.150    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│609.│Alte activităţi de servicii n.c.a.                                       │   9609   │   2.75    │    0.214    │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┘

 

 sus ń