Ordine emise de ANPC

2015

        OANPC 594 2015

2010


O
rdin nr. 72 din 11/03/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor,
publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 164 din 15/03/2010,

intra in  vigoare 14.04.2010

 

modificat 21.01.2015 prin OANPC 594/15.12.2014

 

 

Având în vedere:
   - Referatul nr. 1/229 din 2 martie 2010 întocmit de Directia generală supraveghere piață,
   - art. 1 alin. (1), art. 8 si art. 66 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
    în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

    presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

   Art. 1. - (1) Pentru corecta informare a consumatorilor si pentru a le da acestora posibilitatea să afle informatii referitoare la modul în care pot face sesizări sau reclamatii cu privire la produsele si/sau serviciile ce le sunt puse la dispozitie, operatorii economici au obligatia să afiseze numărul de telefon denumit TELEFONUL CONSUMATORULUI: 0800 080 999 - linie telefonică cu apelare gratuită din reteaua ROMTELECOM -, adresa si numerele de telefon/fax cu tarif normal si adresele de e-mail ale comisariatelor judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv ale Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti, în a cărui rază teritorială se află operatorul economic, precum si adresa site-ului Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro
   (2) Adresele, numerele de telefon/fax si adresele de e-mail ale comisariatelor judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv adresa, numărul de telefon/fax si adresa de e-mail ale Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
   (3) Afișarea informatiilor prevăzute la alin. (1) va fi realizată prin grija operatorului economic, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, si se face în câmpul vizual al consumatorului, la loc vizibil, lângă casa de marcat ori lângă orarul de functionare, în spatiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului, inclusiv a serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion.


   Art. 2. - Toti operatorii economici care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi on-line si/sau publicitate la produse si/sau servicii, la serviciile turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce (comert electronic), sunt obligati să prezinte pe prima pagină a site-ului (home page) un link vizibil către adresa oficială de web a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (
www.anpc.gov.ro), denumit PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.


   Art. 3. - Indicarea unor numere telefonice, cu sau fără taxă, pentru apelarea de către consumatori a unor servicii de consiliere a consumatorilor oferite de către operatorii economici sau de alte autorităti publice nu exclude informarea prevăzută de prezentul ordin.


   Art. 4. - Reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor vor urmări ca informatiile oferite consumatorilor în baza altor dispozitii similare prezentului ordin să fie corectate, actualizate si, după caz, completate în termen de 45 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.


   Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


   Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 433/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2009.

 

2009

ordin 433 2009 ANPC

măsuri de informare a consumatorilor
intra in  vigoare 29.07.2009

abrogat 14.04.2010 prin art.6 OANPC 72/11.03.2010

 

Alte texte legale

        legislatie din Romania 

        ordonante de urgenta 

        legi din Romania 

        hotarari de Guvern 

       ordine ale Ministerului de Finante

        ordine ale ANAF

        ordine ale Ministerului Muncii

       ordine ale CNAS

       ordine ale ANPC