Ordine emise de MF

2014

        OMF 663 2014  pensii Romania/Canada
 

2013

        OMF 1013 2013
sistemul de raportare contabila la 30.06.2013

2011

        OMF 34 2011 declaratia 010
declaratia 010 cu impozit venit micro; intra in vigoare 10.01.2011

2010

        OMF 4504 2010    
deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

        OMF 2870 2010 bilant 31.12.2010

ordin 1879 2010   
raportarea contabila la 30.06.20
10;  intra in vigoare 01.07.2010 

ordin 1878 2010   
întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;  intra in vigoare 06.07.2010 

ordin 1803 2010    
formular 205; intra in vigoare 12.05.2010

ordin 1059 2010    
formular 010; intra in vigoare 14.05.2010

ordin 0263 2010    
deconturi TVA negative

ordin 0202 2010    
autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice

ordin 0200 2010    
indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

ordin 0183 2010    
constituirea Comisiei fiscale centrale

ordin 0110 2010    
stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului

ordin 0099 2010    
Norme metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen

2009

ordin 3421 2009   
prorogarea termenului prevăzut de OMFP 2235/2009

ordin 3419 2009   
completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de TVA

ordin 3418 2009   
modificarea Normelor de aplicare a scutirilor de TVA pentru traficul internaţional de bunuri

ordin 3055 2009   
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;  intra in vigoare 01.01.2010 

ordin 2943 2009   
aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii [..] cazierul fiscal

ordin 2861 2009   
organizarea şi efectuarea inventarierii

ordin 2860 2009   
modificarea OMF 2281/2009

ordin 2425 2009   
taxa pentru eliberarea licentei de depozit

ordin 2408 2009   
formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezorerie

ordin 2405 2009   
autorizarea jocurilor de noroc

ordin 2402 2009   
administrarea contribuabililor mijlocii

ordin 2401 2009   
administrarea contribuabililor mijlocii

ordin 2400 2009   
administrarea marilor contribuabili

ordin 2344 2009   
administrarea contribuabililor mijlocii

ordin 2343 2009   
administrarea contribuabililor mijlocii

ordin 2342 2009   
administrarea marilor contribuabili

ordin 2321 2009   
procedura amanarii la plata

ordin 2224 2009   
modificarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată 

ordin 2168 2009   
prorogare termen 01.07.2009

ordin 2123 2009   
raportarea contabila la 30.06.2009
;  intra in vigoare 26.06.2009 

ordin 297 2009   
indicele de inflatie;  intra in vigoare 02.03.2009 

2008

ordin 3512 2008   
documentele financiar-contabile, abroga ordin 1850 2004 MF;  intra in vigoare 01.01.2009 

ordin 2396 2008   
abroga ordin 199 2003 MF;  intra in vigoare 20.08.2008 

ordin 1958 2008   
sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008
;  intra in vigoare 03.07.2008 ;
abrogat de  ordin 2123 2009 MF

ordin 1372 2008   
organizarea evidentei TVA
 ; abroga ordin 2217 2006 MF;  intra in vigoare 13.05.2008 

ordin 1311 2008   
procedura de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata; abroga ordin 2089 2006 MF ; intra in vigoare 02.05.2008

ordin 552 2008   
declarati
a 390 VIES; intra in vigoare 15.04.2008  

ordin 125 2008   
declaratii fiscale cod bare; intra in vigoare 30.01.2008
  

 

Ordine emise de Ministerul de Finante al Romaniei - 2007 si anteriori - selectie -

Ordin 0084  operatiuni leasing aflate in derulare

Ordin 0155  masuri de simplificare pentru lucrari de constructii-montaj

Ordin 0179  pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale

Ordin 0262  aprobarea  formularelor de inregistrare fiscala declaratii 010 020 030 040

Ordin 0273  aprobarea modelului si continutului formularului 300 declaratia 300

Ordin 0293  tva bonuri fiscale

Ordin 0330  impozit pe venit transfer imobiliare

Ordin 0498  Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2007 a agentilor economici

Ordin 0500  certificat de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata

Ordin 0532  produse accizabile in regim suspensiv verificare coduri acciza SEED

Ordin 0537  livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri declaratia 390 VIES declaratia 390

                                                modificat de ordin MF 552/2008

Ordin 0564  veniturile din economii persoane fizice rezidente declaratia 400 declaratia 400

Ordin 0702  declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor declaratia 392 declaratia 392

Ordin 1016  deducere personala

Ordin 0951  completare ordin 0585/2005 MF

Ordin 0585  formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

Ordin 1648  completare ordin plata cont unic

Ordin 1798  formularistica evitarea dublei impuneri

Ordin 1823  masuri de simplificare in domeniul TVA, intra in vigoare 14.11.2007

Ordin 1847  nomenclator activitati independente

Ordin 2089  procedura de indreptare a erorilor; abrogat de ordin 1311 2008 MF

Ordin 2198  modelul si continutul fisei fiscale 2007

Ordin 2293  modelul si continutul fisei fiscale 2008

Ordin 2226  utilizarea unor formulare financiar-contabile

Ordin 1753  norme inventar  -   abrogat de ordin MF 2861/2009

Ordine care intra in vigoare in 2008

Ordin 2374  modificarea OMF 1725/2005, intra in vigoare 14.01.2008

Ordin 2374 Anexa  anexa la Ordin 2374 modificarea OMF 1725/2005, intra in vigoare 14.01.2008

Ordin 2421  modificarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de TVA, intra in vigoare 01.01.2008

 

Alte texte legale

        legislatie din Romania 

        ordonante de urgenta 

        legi din Romania 

        hotarari de Guvern 

       ordine ale Ministerului de Finante

        ordine ale ANAF

        ordine ale Ministerului Muncii

       ordine ale CNAS

       ordine ale ANPC