Ordine emise de ANAF

2013

        OANAF 3884 2013 declaratia 097 tva la incasare model 2014
                                                                          in curs de publicare in 2014

        OANAF 878 2013 publicat MO 432/16.07.2013

        OANAF 65 2013 publicat MO 56/24.01.2013

 

2012

        OANAF 1529 2012 publicat MO 707/16.10.2012

        OANAF 1100 2012 publicat MO 569/10.08.2012

 

2011

        OANAF 1752 2011

        OANAF 30 2011 declaratia 301

        OANAF 13 2011 declaratia 096 TVA

 

2010

        ordin 2600/2010 ANAF

        ordin 2559/2010 ANAF

ordin 2289 2010 ANAF >>   
obligatii fiscale sub o anumita limita

ordin 2245 2010 ANAF >>   
modelul si continutul formularului 300

ordin 2238 2010 ANAF >>   
declararea impozitelor[..]cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

ordin 2142 2010 ANAF >>   
marcarea băuturilor alcoolice şi a produselor din tutun comercializate în regim duty-free

ordin 2112 2010 ANAF >>   
certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social

ordin 2104 2010 ANAF >>   
plata si distribuirea impozitului pe venit din transfer proprietati imobiliare personale

ordin 2101 2010 ANAF >>   
procedura de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari

ordin 1709 2010 ANAF >>   
model şi conţinut formulare  impozite autoimpunere sau reţinere la sursă

ordin 1490 2010 ANAF >>   
impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc  într-un cont unic

ordin 1451 2010 ANAF >>   
aprobarea (105) taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc

ordin 1430 2010 ANAF >>   
aprobarea formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

ordin 1429 2010 ANAF >>   
aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi şi a Listei contribuabililor reactivaţi

pentru cine bat clopotele (OANAF 101/2010)  >>

ordin 0077 2010 ANAF >>   
aprobarea (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"

ordin 0076 2010 ANAF >>   
aprobarea (390VIES) "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/ prestările intracomunitare"

ordin 0075 2010 ANAF >>   
aprobarea (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"

ordin 0020 2010 ANAF >>   
aprobarea listei contribuabililor reactivaţi

ordin 0014 2010 ANAF >>   
condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale

ordin 0013 2010 ANAF >>   
legitimaţiile de inspecţie fiscală

ordin 0007 2010 ANAF >>   
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de TVA

ordin 0006 2010 ANAF >>   
aprobarea  Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale

ordin 0005 2010 ANAF >>   
aprobarea  Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a TVA

ordin 0004 2010 ANAF >>   
aprobarea  Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a TVA

ordin 0003 2010 ANAF >>   
aprobarea  Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA

ordin 0002 2010 ANAF >>   
aprobarea listei contribuabililor reactivaţi

 

2009

ordin 3652 2009 ANAF >>   
accesul la aplica
ţia
EMCS-RO

ordin 2578 2009 ANAF >>   
accesul la sistemul de control al importurilor

norma tehnica ICS-RO 2009 ANAF >>   
sistemul de control al importurilor

ordin 1999 2009 ANAF >>   
norme declaraţie sumara şi document administrativ unic

ordin 1731 2009 ANAF >>   
 înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal

ordin 1722 2009 ANAF >>   
aprobarea
Regulamentului de organizare si funcţionare a ANAF

ordin 1627 2009 ANAF >>   
accesul la ECS;  intra in vigoare 08.07.2009 

ordin 1615 2009 ANAF >>   
accesul la NCTS/TIR;  intra in vigoare 01.07.2009 

ordin 1614 2009 ANAF >>   
accesul la tranzitul comunitar/comun NCTS/RO

ordin 1607 2009 ANAF >>   
modificare declaratie 101

ordin 1605 2009 ANAF >>   
Lista contribuabililor reactivaţi;  intra in vigoare 26.10.2009 

ordin 1554 2009 ANAF >>   
inregistrarea in scopuri vamale;  intra in vigoare 24.06.2009 

ordin 1539 2009 ANAF >>   
Lista contribuabililor reactivaţi

ordin 1487 2009 ANAF >>   
Lista contribuabililor reactivaţi;  intra in vigoare 09.09.2009 

ordin 1445 2009 ANAF >>   
modificare Lista contribuabili declarati inactivi

ordin 1438 2009 ANAF >>   
modele formulare colectare creante fiscale

ordin 1415 2009 ANAF >>   
modele formulare
inspecţie fiscală la persoanele fizice

ordin 1384 2009 ANAF >>   
suspendarea aplicării OPANAF 1156/2009 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală

ordin 1378 2009 ANAF >>   
procedura inregistrare operatori economici produse energetice

ordin 1366 2009 ANAF >>   
utilizarea plicurilor speciale cu confirmare de primire AR

ordin 1340 2009 ANAF >>   
formular 710 declaratie rectificativa cod 14.13.01.00/r

ordin 1308 2009 ANAF >>   
solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA

ordin 1290 2009 ANAF >>   
formulare fiscale 100 si 120;  intra in vigoare 02.07.2009 

ordin 1221 2009 ANAF >>   
procedura aprobare regim derogatoriu;  intra in vigoare 17.06.2009 

ordin 1166 2009 ANAF >>   
model formular 300;  intra in vigoare 02.06.2009 

ordin 1165 2009 ANAF >>   
procedura de actualizare a vectorului fiscal TVA

ordin 1129 2009 ANAF >>   
p
rocedura privind valorificarea prin vânzare la licitaţie a bunurilor sechestrate

ordin 1128 2009 ANAF >>   
certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor
intracomunitare de mijloace de transport noi

ordin 903 2009 ANAF >>   
Declaraţia privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate şi a
Instrucţiunilor pentru întocmirea programului de lucru

ordin 843 2009 ANAF >>   
"Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor"

ordin 452 2009 ANAF >>   
modificare Lista contribuabili declarati inactivi/activati

ordin 392 2009 ANAF >>   
modificare distribuire sume in cont unic;  intra in vigoare 03.04.2009 

ordin 193 2009 ANAF >>   
adeverinta de venit si cerere de eliberare;  intra in vigoare 24.02.2009 

norma tehnica EORI 2009 ANAF >>   
înregistrarea şi identificarea operatorilor economici stabiliţi în România;  intra in vigoare 20.02.2009 
abrogat de ordin 1554 2009 ANAF

ordin 93 2009 ANAF >>   
impozitul pe veniturile dinn activitatile agricole;  intra in vigoare 02.02.2009 

2008

ordin 1747 2008 ANAF   
declaratia 393;  intra in vigoare 29.12.2008 

ordin 1498 2008 ANAF   
declaratia 301;  intra in vigoare 03.11.2008 

ordin 1173 2008 ANAF   
cesiunea creantelor fiscale;  intra in vigoare 08.09.2008 

ordin 6521 2008 ANAF   
modificare norme tehnice;  intra in vigoare 20.08.2008 

ordin 0819 2008 ANAF   
declararea contribuabililor inactivi;  intra in vigoare 29.05.2008 

ordin 0693 2008 ANAF   
modificare declaratie 102;  intra in vigoare 30.04.2008 

ordin 0477 2008 ANAF   
modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite in cont unic;
intra in vigoare 26.03.2008

ordin 0254 2008 ANAF   
decont TVA 301
; intra in vigoare 26.02.2008  

ordin 0222 2008 ANAF   
continut dosar si procedura preturi transfer
; intra in vigoare 19.02.2008
  

ordin 0131 2008 ANAF   
nomenclator obligatii fiscale plata cont unic
; intra in vigoare 01.02.2008
  

ordin 0101 2008 ANAF   
fo
rmulare fiscale, modificat de ordin 0693 2008; intra in vigoare 30.01.2008  

2007

ordin 9647 2007 ANAF   
no
rme tehnice OEA; intra in vigoare 01.01.2008
  

ordin 2310 2007 ANAF   
no
rme tehnice OEA; intra in vigoare 13.12.2007

ordin 1314 2007 ANAF   
metodologie distribuire sume platite in cont unic

modificat de ordin 0477 2008 ANAF

ordin 1294 2007 ANAF   
sume platite de contribuabili într‐un cont unic

modificat de ordin 0131 2008 ANAF

ordin 1415 2007 ANAF   
inregistrarea contractelor cu furnizori prestatori nerezidenti
abrogat
de ordin 2310 2007 ANAF

ordin 6415 2007 ANAF   
modele de formulare în cazul exportului de mărfuri

 

Alte texte legale

        legislatie din Romania 

        ordonante de urgenta 

        legi din Romania 

        hotarari de Guvern 

       ordine ale Ministerului de Finante

        ordine ale ANAF

        ordine ale Ministerului Muncii

       ordine ale CNAS

       ordine ale ANPC