Hotarari de Guvern

2016

        HG 1/2016 norme aplicare Cod Fiscal 2016

2013

        HG 23/2013 salariu minim 2013

2012

       HG 902 2012  Taxe si tarife la Reg. Comertului

2011

        HG 1169/2011 supravegherea sănătății lucrătorilor

2010

        HG 1397 2010

HG 791 2010

Hotărâre nr. 791 din 02/08/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 542 din 3 august 2010

HG 768 2010

Hotărâre nr. 768 din 23/07/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 534 din 30/07/2010, Intrare in vigoare: 30.07.2010

HG 510 2010

Hotărâre nr. 510 din 02/06/2010 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiațiile optice artificiale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 25/06/2010, Intrare in vigoare: 25.06.2010

HG 37 2010

Hotărâre nr. 37 din 15/01/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea și completarea registrului general de evidență a salariaților, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 20/01/2010

 

2009

HG 1620 2009

Hotărâre nr. 1620 din 29/12/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 927 din 31/12/2009

HG 1060 2009

Hotărâre nr. 1060 din 23/09/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 06/10/2009

HG 1059 2009

Hotărâre nr. 1059 din 23/09/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (România) și Unitatea de Analiză a Informațiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 06/10/2009

HG 1016 2009

Hotărâre nr. 1016 din 09/09/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 02/10/2009

HG 1012 2009

Hotărâre nr. 1012 din 09/09/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 15/10/2009  

HG 956 2009 taxe locale

Hotărâre nr. 956 din 19/08/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 24/09/2009

HG 968 2009

Hotărâre nr. 968 din 26/08/2009 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 14/09/2009

HG 870 2009

Hotărâre nr. 870 din 29/07/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 528 din 30/07/2009

HG 684 2009

Hotărâre nr. 684 din 10/06/2009 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 15/07/2009

HG 616 2009

Hotărâre nr. 616 din 20/05/2009 pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 referitoare la Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 351 din 26/05/2009, Intrare in vigoare: 26.05.2009

HG 488 2009

Hotărâre nr. 488 din 28/04/2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 30/04/2009, Intrare in vigoare: 30.04.2009

 

HG 192 2009

Hotărâre nr. 192 din 25/02/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 09/03/2009, Intrare in vigoare: 09.03.2009

HG 185 2009

Hotărâre nr. 185 din 25/02/2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilități pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN Rev. 2, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 27/02/2009, Intrare in vigoare: 27.02.2009

HG 109 2009

Hotărâre nr. 109 din 18/02/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 02/03/2009, Intrare in vigoare: 02.03.2009

modificata de HG 968/2009

HG 105 2009

Hotărâre nr. 105 din 18/02/2009 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 105 din 20/02/2009, Intrare in vigoare: 20.02.2009

HG 50 2009

Hotărâre nr. 50 din 29/01/2009 privind modificarea Normelor metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 03/02/2009, Intrare in vigoare: 03.02.2009

 

2008

HG 1682 2008

Hotărâre nr. 1682 din 10/12/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 23/12/2008,
Intrare in vigoare: 23.12.2008

HG 1339 2008

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricției de circulație pe unele sectoare de autostrăzi și de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 29/10/2008, Intrare in vigoare: 13.11.2008

HG 1063 2008

pentru aprobarea Declarației privind colaborarea interinstituțională dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală din România și Agenția de Stat de Administrare Fiscală din Spania, semnată la București la 19 mai 2008, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 din 18/09/2008
Intrare in vigoare: 18.09.2008

HG 1051 2008

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 12/09/2008
Intrare in vigoare: 01.10.2008

HG 1016 2008

privind cuantumul taxelor de licențiere și autorizare în pescuit și acvacultură, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 08/09/2008
Intrare in vigoare: 08.09.2008

HG 996 2008

pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 09/09/2008,

Intrare in vigoare: 09.09.2008

HG 742 2008

privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 541 din 17/07/2008

Intrare in vigoare: 17.07.2008

HG 594 2008

privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 13/06/2008

Intrare in vigoare: 14.06.2008

HG 322 2008 recodif CAEN gratuit

recodificare la CAEN 2.0 fara plata taxelor la ONRC
intra in vigoare 27.03.2008

HG 149 2008

norme metodologice Lege 76/2002; intra in vigoare 18.02.2008

HG 144 2008

Norme metodologice de calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale; intra in vigoare 18.02.2008

 

2007

        HG 1579/2007

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 28/12/2007, Intrare in vigoare: 28.12.2007

HG 1187 2007

desfiintarea Camerei de Comert si Industrie a Municipiului

Bucuresti; intra in vigoare 10.10.2007

HG 1164 2007

ajutoare de minimis; intra in vigoare 11.10.2007

HG 213 2007

norme Legea 571/2003; intra in vigoare 02.03.2007

 

anterioare anului 2007

HG 1860 2006

privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1046 din 29/12/2006, intra in vigoare: 01/01/2007

HG 2398 2004

completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

HG 1777 2004

privind introducerea restricției de circulație pe unele sectoare de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1029 din 08/11/2004, Intrare in vigoare: 08.12.2004

 

        HG 831/2004

HG 518 1995

stabileste drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 19/07/1995, Versiune consolidată în 06/01/2005, Intrare in vigoare: 19/07/1995

 

Alte texte legale

        legislatie din Romania 

        ordonante de urgenta 

        legi din Romania 

        hotarari de Guvern 

       ordine ale Ministerului de Finante

        ordine ale ANAF

        ordine ale Ministerului Muncii

       ordine ale CNAS

       ordine ale ANPC