legislatie case (aparate) de marcat fiscale


[neemitere bonuri fiscale]

comunicat ANAF din 02.03.2015

aici poti citi textul original al comunicatului dat de ANAF-DGAF

        ordin 159 2015     anunt obligatie clienti

nu este necesara casa de marcat pentru:

01. comert ocazional cu produse agricole efectuat de producatorii agricoli individuali in piete, targuri, oboare sau alte locuri publice autorizate.

02. livrari de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciilor de parcari auto a caror contravaloare se incaseaza prin automate, precum si activitatile de jocuri de noroc desfasurate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

03. transportul public de calatori pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum si cu metroul.

04. activitati pentru care incasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa tiparite conform legii bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri si oboare, gradini zoologice si gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc si altele similare.

05. activitati de asigurari si ale caselor de pensii, precum si activitati de intermedieri financiare, inclusiv activitatile auxiliare acestora.

06. activitati desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale.

07. vanzarea obiectelor de cult si serviciile religioase prestate de institutiile de cult.

08. comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine si unitatile de alimentatie publica, pe baza de comanda.

09. serviciile de instalatii, reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului.

10. vanzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de catre agentiile de turism.
11. furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobila, de posta si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet.

12. efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si intretinere de locuinte.
13. servicii medicale cu plata prestate la domiciliul sau la locul de munca al clientului.

 

casa de marcat - rezumat obligatii agenti economici

01. Obligatia de a poseda si folosi casa de marcat fiscala revine tuturor agentilor economici care efectueaza tranzactii cu persoane fizice(exceptie: societati de asigurari). Daca lucrati exclusiv cu persoane juridice, puteti emite facturi si chitante catre acestia fara a fi nevoiti sa cumparati casa de marcat.

02. Fiscalizati casa de marcat inainte de a incepe activitatea punctului de lucru.

03. Prezentati Administratiei Financiare de care apartine punctul de lucru o Declaratie de Instalare eliberata de unitatea de service, pentru a vi se inregistra fiscalizarea in termen de 24 de ore de la fiscalizarea casei de marcat.

04. Programati in casa de marcat toate denumirile produselor si serviciilor pe care le comercializati - bonurile emise catre clienti trebuie sa contina descrierea exacta a produselor sau a serviciilor platite.

05. Emiteti raport de golire la sfarsitul fiecarei zile in care ati folosit casa de marcat (raport Z) care se depune la contabilitate si se evidentiaza in registrul de casa.

06. [obligatie eliminata prin legea 52/2009 incepand cu 10 aprilie 2009] Depuneti lunar un raport fiscal la Administratia Financiara pentru totalul vanzarilor lunii precedente. Acest raport care se emite de catre personalul societatii cu care aveti contract de service pentru casa de marcat. In practica, ultimul raport Z lunar care se depune la organul fiscal este cel aferent lunii august 2007 cu termen de depunere 25 septembrie 2007.

07. Afisati la vedere textul "Va rugam solicitati si pastrati bonul fiscal".

08. Pastrati integral rola martor si arhivati-o astfel incat inscrisul sa poata fi citit pe un termen minim de 10 (zece) ani.

09. Anuntati prin fax unitatea de service indata dupa defectarea casei de marcat.

10Predati catre Administratia Financiara, dupa incetarea activitatii unui punct de lucru sau in orice alta situatie care necesita aceasta, memoria fiscala a casei de marcat si raportul total. Acest raport care se emite de catre personalul societatii cu care aveti contract de service pentru casa de marcat.
 

Obligatiile, normele, precizarile etc. se gasesc in textele legale mentionate in continuare

 

PFA - potrivit OUG 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, persoanele fizice autorizate să desfășoare o activitate economică în mod independent sunt obligate să se doteze cu aparate de marcat electronice fiscale

 

duty-free
prin
OUG 54/2010 intrat in vigoare la 23.06.2010 se precizeaza la Art.9:

9.
După articolul 9 se introduc șapte noi articole, articolele 91-97, cu următorul cuprins:
   
"Art. 91. - (1) Mărfurile sunt comercializate în regim duty-free numai în ambalaje și în cantități destinate uzului personal, astfel cum acestea sunt definite la art. 2.
   
(2) Prețurile mărfurilor destinate comercializării în regim duty-free vor fi exprimate în euro și vor fi afișate la vedere.
   
(3) Comercializarea mărfurilor către cumpărători se face numai în condițiile emiterii de bonuri sau de facturi.
   
(4) Bonurile trebuie să conțină următoarele date:
    a) denumirea persoanei juridice autorizate, sediul acesteia și codul fiscal;
    b) numărul bonului - numerele se dau în ordine crescătoare;
   
c) identitatea cumpărătorului: numele și prenumele, felul și numărul documentului de trecere a frontierei de stat, autoritatea emitentă a actului de identitate;
   
d) numărul cursei, în cazul transportului aerian;
   
e) felul produsului vândut;
   
f) unitatea de măsură;
   
g) cantitatea;
   
h) valoarea unitară și totală;
   
i) data vânzării.
   
Art. 92. - (1) Aparatele de marcat electronice fiscale din dotarea magazinelor duty-free și duty-free diplomatice vor fi conectate on-line la un server din cadrul biroului/punctului vamal în a cărui rază de competență se află magazinul duty-free.
   
(2) Aplicația informatică trebuie să permită din punct de vedere tehnic semnalarea deconectării sau neconectării aparatelor de marcat electronice fiscale.
   
(3) Cheltuielile necesare realizării acestui sistem de monitorizare vor fi suportate de fiecare operator economic autorizat.

 

        pozitia  MF ref. bonuri fiscale/contabilitate

prin HG 105/2009 au fost abrogate prevederile HG 831/1997 iar pe cale de consecinta si prevederile OMFP 293/2006 pentru modificarea OMFP 1714/2005 privind aplicarea prevederilor HG 831/1997.

         decizie 950/2010 CC

        decizie 215/2009 CC

        decizie 42/2009 CC

        decizie 1255/2008 CC

        decizie 361/2008 CC

 

 

lege 264/2008 modificare OUG 28/1999 >>

pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 14/11/2008, intrare in vigoare: 17.11.2008

HG 2398/2004 >>

privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 21/01/2005, Intrare in vigoare: 01,01,2005

lege 116 2004 >>

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 22/04/200, Intrare in vigoare: 25.04.2004

OUG 28/1999 >>

privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 21/01/2005, Intrare in vigoare: 21,01,2005

norme metodologice case de marcat fiscale >>

pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 319 din 12/05/2003, Intrare in vigoare: 12,05,2003

 

Alte texte legale

        legislatie din Romania 

        ordonante de urgenta 

        legi din Romania 

        hotarari de Guvern 

       ordine ale Ministerului de Finante

        ordine ale ANAF

        ordine ale Ministerului Muncii

       ordine ale CNAS

       ordine ale ANPC