Contributii angajator 2016 - tabel >>

        2016 deducere personala din leu in leu  

        lege 123 2014 cote CAS angajator    L 123/2014

        procente risc incepand cu 01.06.2013    HG 225/2013

 

salariul minim

 

2016
 

Art. 1. — Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră.

temei legal: HG 1017/31.12.2015

 

2015
Art. 1. — (1) Începând cu data de
1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore în medie pe lună în anul 2015, reprezentând 5,781 lei/oră.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore în medie pe lună în anul 2015, reprezentând 6.225 lei/oră.

temei legal: HG 1091/2014 - abrogata cu 01.05.2016  prin HG 1017/31.12.2015 art.3

 

2014
Art. 1. — (1) Începând cu data de
1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059lei/oră.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.

temei legal: HG 871/2013 - abrogata cu 01.01.2015  prin HG 1091/2014 art.4

 

 

2013

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 februarie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,44 lei/oră.

   (2) Începând cu data de 1 iulie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,74 lei/oră.

temei legal: HG 23/2013 art.1 - abrogata cu 01.01.2014  prin HG 871/2013 art.4

 

2012

Începând cu data de 1 ianuarie 2012 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2012, reprezentând 4,13 lei/oră.

temei legal: HG 1225/2011 art.1- abrogata cu 01.01.2012 prin HG 23/2013 art.4

 

2011

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011 reprezentând 3,94 lei/oră.

temei legal: HG 1193/2010 art.1 - abrogata cu 01.01.2011 prin HG 1225/2011 art.4

 

variabilitate ramura

 

(variabilitate ramura)
 

2011

 

Grup de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare : Salariul de bază minim brut negociat la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2011 este de 850 lei, pentru un program lunar complet de lucru, corespunzător coeficientului 1 de ierarhizare.
sursa:    Contract nr. 626 din 07/01/2011, Contract colectiv de muncă unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anul 2011, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 626/14/07.01.2011, Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 3 din 03/02/2011, Intrare in vigoare: 03.02.2011

 

Gospodărie Comunală, Locativă şi Transporturi Locale: Salariul de bază minim pe ramură este de 810 lei de la data de 01.01.2011 şi de 840 lei de la 01.03.2011, corespunzător coeficientului 1 de ierarhizare.
sursa:    ACT ADIŢIONAL Nr. 1/2010 la Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Ramurii Gospodărie
Comunală, Locativă şi Transporturi Locale pe anii 2007-2011, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 872 din data de 21.03.2007, încheiat astăzi, 25.11.2010, înregistrat la M.M.F.P.S.-S.D.S. sub nr. 615 din data
de 3.01.2011, Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 1 din 14/01/2011, Intrare in vigoare: 14.01.2011

 

 

2010

 

Agricultură, piscicultură şi pescuit: Salariul de bază minim brut negociat pentru un program complet de lucru de 170 de ore, în medie, este de 725 RON lunar.
sursa: Contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii agricultură, piscicultură şi pescuit pe anii 2010-2011, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu nr. 120/02/31.03.2010,Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 5 din 15/04/2010, Intrare in vigoare: 15.04.2010
 
 
Chimie-Petrochimie: Salariul minim de bază la nivelul ramurii chimie-petrochimie, începând cu 1 august 2010, este de 700 lei.

sursa: Contract nr. 369 din 05/08/2010, CCM la nivelul ramurii Chimie şi Petrochimie pentru anii 2010-2012, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 369/7 din data de 5.08.2010, MOf V nr. 8 din 24/08/2010, Intrare in vigoare: 24.08.2010

 

Metalurgie: Salariul de bază minim pentru muncitorii calificaţi este de 750 lei, de la data de 1.07.2010.

sursa: Contract nr. 314 din 16/07/2010 CCM la nivelul ramurii metalurgie feroasă, metalurgie neferoasă şi produse refractare pentru perioada 2010-2011 (înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu nr. 314/05/16.07.2010), Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 7 din 05/08/2010, Intrare in vigoare: 05.08.2010

 

Comerţ salariul de bază minim brut este 50 RON mai mare decat salariul minim prevazut in CCMUN.

sursa: Contract nr. 42 din 11/02/2010, CCM la nivelul Ramurii Comert pe anul 2010, MOf V 3 24.02.2010
 

Grupul de Operatori din Serviciile Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Salariul de bază minim brut negociat la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2010 este de 800 lei, valabil până la data de 31.12.2010.

sursa: Act nr. 678 din 06/01/2010, Act Ad.01 la CCM ramura 2009-2010

 

Gospodărie Comunală, Locativă şi Transporturi Locale Salariul de bază minim pe ramură este de 770 lei, corespunzător coeficientului 1 de ierarhizare.

sursa: Act nr. 667 din 14/12/2009, Act Ad.01 la CCM ramura 2007-2011

 

Constructii: salariul de bază minim brut este 650 RON, incepand cu 01.01.2009. sursa: Act aditional la CCMRC pe anii 2008-2010 nr.744/2010 art.50

 

Industria lemnului salariul de bază minim brut este 650 RON, incepand cu 01.07.2008 pentru personalul calificat.
sursa: CCM ramura lemn din 11.04.2008 MO V nr.10/21.05.2008

 

Transporturi salariul de bază minim brut este 700 RON, incepand cu 01.01.2008.

sursa: CCM ramura transporturi 2008-2010 nr.722/2008 art.41(3)a

 

Comert salariul de bază minim brut este 50 RON mai mare decat salariul minim prevazut in CCMUN.

 

Constructii de masini salariul de bază minim brut pentru activitati ce necesita atestare a calificarii este de 690 RON.

 

Agricultura, piscicultura si pescuit salariul de bază minim brut este 648 RON pentru personalul calificat.

 

 

salariul mediu brut / ajutorul de deces in 2016


Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei. [Legea 340/2015 art.15]

Ajutorul de deces = 2.681 lei / asigurat; 1.341 lei/membru familie [Legea 340/2015 art.16]

punctul de pensie si indicele de corectie in 2016


Punctul de pensie = 871,7 lei [Legea 340/2015 art.17]

Indicele de corecţie = 1,09 [Legea 340/2015 art.18]

Baza lunara de calcul al CASS o reprezinta numai partea de venit care depaseste valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul 2016 - dispare plafonul de 740 lei.

 

 

contributii angajator in anii anteriori

        contributii angajator 2015 

        contributii angajator 2014 

        contributii angajator 2013 

        contributii angajator 2012 

        contributii angajator 2011 

        contributii angajator 2010

        contributii angajator 2009

        contributii angajator 2008

        contributii angajator 2007

 

link surse

Sanatate link casa de asigurari de sanatate

Pensii link casa de pensii

ANOFM link agentia pentru ocuparea fortei de munca

 

 


Contributii angajator 2016    

Repertoarul contributiilor pe care angajatorii le datoreaza statului in anul 2016 inclusiv temeiul legal.
Pentru exhaustivitate sunt indicate si contributiile datorate statului in anul 2016 de catre asigurati.
 

 

Salariul brut minim in 2016

 
incepand cu
01 ianuarie 2016
incepand cu
01 mai 2016
Temei legal

1050 RON

 

1250 RON

HG 1017/31.12.2015

vezi variabilitate ramura

Cota aplicata in 2016 incepand cu veniturile aferente lunii care incepe cu

curent

Denumirea contributiei

01 ianuarie 2016

Temei legal

 

BS: Legea 186/2014
intra in vigoare 02.01.2015

 

BASFS: Legea 187/2014
intra in vigoare 02.01.2015

1.

Contributia datorata de ANGAJATOR pentru concedii si indemnizatii, conform O.U.G. nr. 158/2005

0,85% la fondul de salarii

Art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91 din 22 noiembrie 2006, publicata în Monitorul Oficial nr. 958 din 28 noiembrie 2006.


legea bugetului 2009 - L 18/2009


legea bass 2009 - L 19/2009

 

ordin 701/2007 CNAS

 

ordin 491/2009 CNAS

 

BS: Legea 186/2014
 

2.

Contributia de asigurari sociale datorata de ANGAJATOR pentru conditii normale de munca 

 

15,8% la fondul de salarii

L 123/2014 art.1 modifica articolul 296.18 alineatul (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a1, M.O. 687/19.09.2014

3.

Contributia de asigurari sociale datorata de ANGAJATOR pentru conditii deosebite de munca

20,8% la fondul de salarii

L 123/2014 art.1 modifica articolul 296.18 alineatul (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a2, M.O. 687/19.09.2014

4.

Contributia de asigurari sociale datorata de ANGAJATOR pentru conditii speciale de munca

25,8% la fondul de salarii L 123/2014 art.1 modifica articolul 296.18 alineatul (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a3, M.O. 687/19.09.2014

5.

Contributia individuala de asigurari sociale pentru asigurati indiferent de conditiile de munca, conform Legii nr. 19/2000

 

10,5% la venitul salarial,
 din care
 

2015: 5% cota aferenta

2013: 4% cota aferenta

2012: 3,5% cota aferenta

fondurilor de pensii administrate privat - inclusa in cota de contributie individuala

Legea 187/2014  
Art.20 alin(2)

6.

Contributia datorata de ANGAJATOR la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Legii nr. 76/2002

0,5% la fondul de salarii lege BASS 2013  Art.19 alin(1)

7.

Contributia individuala datorata de asigurati la bugetul asigurarilor pentru somaj conform Legii nr. 76/2002

0,5% la fondul de salarii lege BASS 2013   Art.19 alin(1)

8.

Contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru somaj

1% asupra venitului asigurat lege BASS 2013   Art.19 alin(1)

9.

Contributia datorata de ANGAJATOR la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, conform Legii nr. 200/2006

0,25% la fondul de salarii

lege BASS 2013  Art.19 alin(1)

10.

Contributia datorata de ANGAJATOR pentru accidente de munca si boli profesionale în functie de clasa de risc, conform Legii nr. 346/2002

           0,15% - 0.85% la fondul de salarii

lege BASS 2013  Art.19
procente risc incepand cu 01.06.2013 >>

11.

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de asigurati, conform Legii nr. 95/2006

5,5% la venitul salarial impozabil BS: Legea 186/2014
art.10 alin.(5)

12.

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de ANGAJATOR, conform Legii nr. 95/2006

 

5,2% la venitul salarial impozabil BS: Legea 186/2014
art.10 alin.(5)

 

13.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia sa isi asigure sanatatea, conform Legii nr. 95/2006

10,7% la venitul impozabil realizat

BS: Legea 186/2014
art.10 alin.(5)

14.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de lucratorii migranti care îsi pastreaza domiciliul sau resedinta în România, conform Legii nr. 95/2006

10,7%la veniturile obtinute în strainatate

BS: Legea 186/2014
art.10 alin.(5)

15.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care se asigura facultativ, conform Legii nr. 95/2006  

10,7% la valoarea a doua salarii minime.

BS: Legea 186/2014
art.10 alin.(5)

16.

Contributia lunara la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care au obligatia sa se asigure si care nu se încadreaza în categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, conform Legii nr. 95/2006

6,5% la salariul de baza minim brut pe tara.

Art. 259 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006.


ordin 617/2007 CNAS

 

ordin 811/2007 CNAS

 

 

ordin 491/2009 CNAS

 

BS: Legea 186/2014
art.10 alin.(5)

                           

 

 sus ñ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFUL DE RISC - pe sectoare de activitate ale economiei naţionale - clase CAEN incepand cu 01.06.2013

 

Nr. crt. Activitatea din economia naţională Clasa CAEN Clasa de risc Tarif de risc (% BC*)
NC CAEN CC CR TR
1 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase 111 4,25 0,27
2 Cultivarea orezului 112 1 0,15
3 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 113 4 0,26
4 Cultivarea trestiei de zahăr 114 1 0,15
5 Cultivarea tutunului 115 5,75 0,325
6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 116 5,5 0,316
7 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 119 4 0,26
8 Cultivarea strugurilor 121 2,25 0,196
9 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 122 1 0,15
10 Cultivarea fructelor citrice 123 1 0,15
11 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 124 2,5 0,205
12 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 125 4,5 0,279
13 Cultivarea fructelor oleaginoase 126 1 0,15
14 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 127 1 0,15
15 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic 128 1 0,15
16 Cultivarea altor plante permanente 129 5,5 0,316
17 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 130 4 0,26
18 Creşterea bovinelor de lapte 141 4 0,26
19 Creşterea altor bovine 142 2,75 0,214
20 Creşterea cailor şi a altor cabaline 143 3,5 0,242
21 Creşterea cămilelor şi a camelidelor 144 4,75 0,288
22 Creşterea ovinelor şi a caprinelor 145 1 0,15
23 Creşterea porcinelor 146 6,5 0,352
24 Creşterea păsărilor 147 3,25 0,233
25 Creşterea altor animale 149 1 0,15
26 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 150 5,25 0,306
27 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 161 3 0,224
28 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 162 3,5 0,242
29 Activităţi după recoltare 163 5,75 0,325
30 Pregătirea seminţelor 164 1 0,15
31 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii 170 4,25 0,27
32 Silvicultură şi alte activităţi forestiere 210 4,5 0,279
33 Exploatare forestieră 220 7,5 0,389
34 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 230 1 0,15
35 Activităţi de servicii anexe silviculturii 240 1 0,15
36 Pescuitul maritim 311 1 0,15
37 Pescuitul în ape dulci 312 1,5 0,168
38 Acvacultura maritimă 321 1 0,15
39 Acvacultura în ape dulci 322 3,75 0,251
40 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 510 16,5 0,72
41 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) 520 10,5 0,5
42 Extracţia petrolului brut 610 6,75 0,362
43 Extracţia gazelor naturale 620 6,5 0,352
44 Extracţia minereurilor feroase 710 5,75 0,325
45 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu 721 6,5 0,352
46 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 729 9,25 0,454
47 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 811 6 0,334
48 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 812 4,75 0,288
49 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale 891 1 0,15
50 Extracţia turbei 892 1 0,15
51 Extracţia sării 893 5,5 0,316
52 Alte activităţi extractive n.c.a. 899 12,5 0,573
53 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 910 5,75 0,325
54 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 990 11 0,518
55 Prelucrarea şi conservarea cărnii 1011 2,75 0,214
56 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 1012 2 0,187
57 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1013 2,75 0,214
58 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a moluştelor 1020 3,75 0,251
59 Prelucrarea şi conservarea cartofilor 1031 5,75 0,325
60 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 1032 1,5 0,168
61 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 1039 4,5 0,279
62 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1041 3,75 0,251
63 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 1042 6 0,334
64 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 1051 2,75 0,214
65 Fabricarea îngheţatei 1052 3,25 0,233
66 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon 1061 5 0,297
67 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 1062 3 0,224
68 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 1071 3,75 0,251
69 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie 1072 3,5 0,242
70 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului şi a altor produse făinoase similare 1073 4,75 0,288
71 Fabricarea zahărului 1081 6,25 0,343
72 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 1082 1,5 0,168
73 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 1083 2 0,187
74 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 1084 1,25 0,159
75 Fabricarea de mâncăruri preparate 1085 2,5 0,205
76 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 1086 1 0,15
77 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 1,5 0,168
78 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091 2 0,187
79 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1092 1 0,15
80 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 1101 3 0,224
81 Fabricarea vinurilor din struguri 1102 2,25 0,196
82 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe 1103 1 0,15
83 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 1104 1 0,15
84 Fabricarea berii 1105 4 0,26
85 Fabricarea malţului 1106 1 0,15
86 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 1107 4,25 0,27
87 Fabricarea produselor din tutun 1200 2,25 0,196
88 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 1310 5,5 0,316
89 Producţia de ţesături 1320 8,75 0,435
90 Finisarea materialelor textile 1330 1,75 0,178
91 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 1391 3 0,224
92 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1392 2,5 0,205
93 Fabricarea de covoare şi mochete 1393 1 0,15
94 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 1394 2 0,187
95 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 1395 2,25 0,196
96 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 1396 2,75 0,214
97 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 4,25 0,27
98 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1411 1,25 0,159
99 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1412 2,75 0,214
100 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1413 2,25 0,196
101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 2,5 0,205
102 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 1419 3 0,224
103 Fabricarea articolelor din blană 1420 1 0,15
104 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 1431 1,25 0,159
105 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 1439 2 0,187
106 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 1511 1,5 0,168
107 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 1512 1,75 0,178
108 Fabricarea încălţămintei 1520 2,75 0,214
109 Tăierea şi rindeluirea lemnului 1610 5,5 0,316
110 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 1621 4 0,26
111 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1622 2,75 0,214
112 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 1623 5,5 0,316
113 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 2 0,187
114 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite 1629 4,25 0,27
115 Fabricarea celulozei 1711 4,5 0,279
116 Fabricarea hârtiei şi cartonului 1712 2,75 0,214
117 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 1721 5,5 0,316
118 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 1722 1,75 0,178
119 Fabricarea articolelor de papetărie 1723 1,75 0,178
120 Fabricarea tapetului 1724 1 0,15
121 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 1729 1 0,15
122 Tipărirea ziarelor 1811 1,5 0,168
123 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 1812 3 0,224
124 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1813 1 0,15
125 Legătorie şi servicii conexe 1814 1,5 0,168
126 Reproducerea înregistrărilor 1820 1 0,15
127 Fabricarea produselor de cocserie 1910 1 0,15
128 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1920 7,25 0,38
129 Fabricarea gazelor industriale 2011 3,25 0,233
130 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2012 3,5 0,242
131 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2013 8,5 0,426
132 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2014 6,75 0,362
133 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 2015 8 0,408
134 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2016 6 0,334
135 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2017 3,5 0,242
136 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 2020 8 0,408
137 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 2030 8,5 0,426
138 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 2041 3 0,224
139 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 2042 4 0,26
140 Fabricarea explozivilor 2051 3,25 0,233
141 Fabricarea cleiurilor 2052 1 0,15
142 Fabricarea uleiurilor esenţiale 2053 1 0,15
143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 8,25 0,417
144 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 2060 3,25 0,233
145 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 2110 4,5 0,279
146 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 1,75 0,178
147 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 2211 4,5 0,279
148 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 2,75 0,214
149 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 2221 3,25 0,233
150 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222 2,75 0,214
151 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 2223 2,75 0,214
152 Fabricarea altor produse din material plastic 2229 2,25 0,196
153 Fabricarea sticlei plate 2311 5,5 0,316
154 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 2312 1,5 0,168
155 Fabricarea articolelor din sticlă 2313 9 0,444
156 Fabricarea fibrelor din sticlă 2314 6 0,334
157 Fabricarea de sticlărie tehnică 2319 2,25 0,196
158 Fabricarea de produse refractare 2320 9,25 0,454
159 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 2331 5 0,297
160 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 2332 4,25 0,27
161 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 2341 4 0,26
162 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2342 6,75 0,362
163 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 2343 4,75 0,288
164 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2344 4 0,26
165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349 7,75 0,398
166 Fabricarea cimentului 2351 7,25 0,38
167 Fabricarea varului şi ipsosului 2352 6,25 0,343
168 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 2361 4 0,26
169 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 2362 4,25 0,27
170 Fabricarea betonului 2363 4 0,26
171 Fabricarea mortarului 2364 2,25 0,196
172 Fabricarea produselor din azbociment 2365 8,25 0,417
173 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 2369 1,25 0,159
174 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 2370 7,25 0,38
175 Fabricarea produselor abrazive 2391 4 0,26
176 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 2399 9,75 0,472
177 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje 2410 9,5 0,463
178 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel 2420 10,5 0,5
179 Tragere la rece a barelor 2431 8,25 0,417
180 Laminare la rece a benzilor înguste 2432 6,25 0,343
181 Producţia de profile obţinute la rece 2433 5 0,297
182 Trefilarea firelor la rece 2434 4,5 0,279
183 Producţia metalelor preţioase 2441 1 0,15
184 Metalurgia aluminiului 2442 10,25 0,49
185 Producţia plumbului, zincului şi cositorului 2443 12 0,555
186 Metalurgia cuprului 2444 7,5 0,389
187 Producţia altor metale neferoase 2445 10,75 0,509
188 Prelucrarea combustibililor nucleari 2446 5,75 0,325
189 Turnarea fontei 2451 10,75 0,509
190 Turnarea oţelului 2452 7,25 0,38
191 Turnarea metalelor neferoase uşoare 2453 6,5 0,352
192 Turnarea altor metale neferoase 2454 3 0,224
193 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 2511 4,5 0,279
194 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2512 2,75 0,214
195 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 2521 5,25 0,306
196 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 2529 5,5 0,316
197 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 2530 3,75 0,251
198 Fabricarea armamentului şi muniţiei 2540 7,5 0,389
199 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 2550 4,5 0,279
200 Tratarea şi acoperirea metalelor 2561 3,5 0,242
201 Operaţiuni de mecanică generală 2562 5 0,297
202 Fabricarea produselor de tăiat 2571 3,5 0,242
203 Fabricarea articolelor de feronerie 2572 4 0,26
204 Fabricarea uneltelor 2573 5,75 0,325
205 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel 2591 2,5 0,205
206 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 2592 1,75 0,178
207 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 2593 2,25 0,196
208 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 2594 4 0,26
209 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599 4,5 0,279
210 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2611 2,5 0,205
211 Fabricarea altor componente electronice 2612 1,25 0,159
212 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 2620 2 0,187
213 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 2630 1,25 0,159
214 Fabricarea produselor electronice de larg consum 2640 2,5 0,205
215 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 2651 2,25 0,196
216 Producţia de ceasuri 2652 5,75 0,325
217 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 2660 1,5 0,168
218 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 2670 1,5 0,168
219 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 2680 1 0,15
220 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 2711 8 0,408
221 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii 2712 3,25 0,233
222 Fabricarea de acumulatori şi baterii 2720 8 0,408
223 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 2731 1 0,15
224 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 2732 4,25 0,27
225 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 2733 1 0,15
226 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2740 3 0,224
227 Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 5,25 0,306
228 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2752 7,5 0,389
229 Fabricarea altor echipamente electrice 2790 6,5 0,352
230 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete) 2811 7,5 0,389
231 Fabricarea de motoare hidraulice 2812 7,25 0,38
232 Fabricarea de pompe şi compresoare 2813 8,75 0,435
233 Fabricarea de articole de robinetărie 2814 11 0,518
234 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 2815 5,25 0,306
235 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 2821 5,5 0,316
236 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2822 8 0,408
237 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 2823 1,5 0,168
238 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 2824 2 0,187
239 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2825 1,75 0,178
240 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală 2829 3 0,224
241 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 2830 9,25 0,454
242 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2841 4,25 0,27
243 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2849 6,75 0,362
244 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 5,5 0,316
245 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2892 8,25 0,417
246 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 2893 5,75 0,325
247 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 2894 1,75 0,178
248 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 2895 1 0,15
249 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 2896 1 0,15
250 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 2899 4,75 0,288
251 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2910 10 0,481
252 Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorci 2920 2,75 0,214
253 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi motoare de autovehicule 2931 2,25 0,196
254 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 2932 5,25 0,306
255 Construcţia de nave şi structuri plutitoare 3011 8,75 0,435
256 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 3012 1 0,15
257 Fabricarea materialului rulant 3020 8,25 0,417
258 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 3030 7,25 0,38
259 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 3040 1 0,15
260 Fabricarea de motociclete 3091 1 0,15
261 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 3092 2,25 0,196
262 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3099 1 0,15
263 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3101 3,75 0,251
264 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3102 3,25 0,233
265 Fabricarea de saltele şi somiere 3103 1,75 0,178
266 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109 4,75 0,288
267 Baterea monedelor 3211 1 0,15
268 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 3212 1 0,15
269 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 3213 1 0,15
270 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 6,5 0,352
271 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 1,5 0,168
272 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 3240 1,25 0,159
273 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 3250 2 0,187
274 Fabricarea măturilor şi periilor 3291 4,5 0,279
275 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3299 4 0,26
276 Repararea articolelor fabricate din metal 3311 2,5 0,205
277 Repararea maşinilor 3312 7,75 0,398
278 Repararea echipamentelor electronice şi optice 3313 2,25 0,196
279 Repararea echipamentelor electrice 3314 3,75 0,251
280 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 3315 5,5 0,316
281 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale 3316 4,5 0,279
282 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. 3317 6 0,334
283 Repararea altor echipamente 3319 7,75 0,398
284 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 3320 3,25 0,233
285 Producţia de energie electrică 3511 7 0,371
286 Transportul energiei electrice 3512 2 0,187
287 Distribuţia energiei electrice 3513 3 0,224
288 Comercializarea energiei electrice 3514 2,5 0,205
289 Producţia gazelor 3521 2 0,187
290 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte 3522 3,25 0,233
291 Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte 3523 1,75 0,178
292 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 3530 5,25 0,306
293 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 3600 2,75 0,214
294 Colectarea şi epurarea apelor uzate 3700 2,75 0,214
295 Colectarea deşeurilor nepericuloase 3811 4,5 0,279
296 Colectarea deşeurilor periculoase 3812 4,75 0,288
297 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 3821 2 0,187
298 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 3822 8 0,408
299 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3831 3,5 0,242
300 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3832 4,25 0,27
301 Activităţi şi servicii de decontaminare 3900 4,5 0,279
302 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110 3,25 0,233
303 Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4120 4,25 0,27
304 Lucrări de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor 4211 3,75 0,251
305 Lucrări de construcţii ale căilor ferate de suprafaţă şi subterane 4212 5,75 0,325
306 Construcţia de poduri şi tuneluri 4213 9,5 0,463
307 Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide 4221 5,75 0,325
308 Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 4222 4 0,26
309 Construcţii hidrotehnice 4291 6 0,334
310 Lucrări de construcţii ale altor proiecte inginereşti n.c.a. 4299 3 0,224
311 Lucrări de demolare a construcţiilor 4311 4,25 0,27
312 Lucrări de pregătire a terenului 4312 4,75 0,288
313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4313 4,5 0,279
314 Lucrări de instalaţii electrice 4321 4 0,26
315 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 4322 4 0,26
316 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 4329 2,75 0,214
317 Lucrări de ipsoserie 4331 1,75 0,178
318 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 4332 3 0,224
319 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4333 4 0,26
320 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4334 2,25 0,196
321 Alte lucrări de finisare 4339 4 0,26
322 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 4391 3,25 0,233
323 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4399 4,25 0,27
324 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 4511 2,25 0,196
325 Comerţ cu alte autovehicule 4519 1,25 0,159
326 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4520 3 0,224
327 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4531 2 0,187
328 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 4532 1,75 0,178
329 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente, întreţinerea şi repararea motocicletelor 4540 1 0,15
330 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 4611 2,75 0,214
331 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 4612 1 0,15
332 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 4613 4,5 0,279
333 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale nave şi avioane 4614 3 0,224
334 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 4615 1 0,15
335 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 4616 1,25 0,159
336 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 4617 1,25 0,159
337 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a. 4618 1,75 0,178
338 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619 1,75 0,178
339 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 4621 2,75 0,214
340 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 4622 1,5 0,168
341 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 4623 1 0,15
342 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 4624 1,75 0,178
343 Comerţ cu ridicata al fructelor şi al legumelor 4631 2,25 0,196
344 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 4632 3,25 0,233
345 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 4633 2,5 0,205
346 Comerţ cu ridicata al băuturilor 4634 2 0,187
347 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 4635 1,25 0,159
348 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 4636 1,25 0,159
349 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 4637 1,5 0,168
350 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 4638 2,75 0,214
351 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 4639 3 0,224
352 Comerţ cu ridicata al produselor textile 4641 1,5 0,168
353 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 4642 1,5 0,168
354 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 4643 1,25 0,159
355 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de întreţinere 4644 2,5 0,205
356 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 4645 1,5 0,168
357 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 4646 1,75 0,178
358 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al articolelor de iluminat 4647 2,75 0,214
359 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 4648 1 0,15
360 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4649 1,25 0,159
361 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui 4651 2,25 0,196
362 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 4652 1,25 0,159
363 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 4661 2,75 0,214
364 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 4662 1,75 0,178
365 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 4663 1,75 0,178
366 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 4664 2 0,187
367 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 4665 1 0,15
368 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 4666 1 0,15
369 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 4669 2 0,187
370 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 4671 3,5 0,242
371 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4672 2,75 0,214
372 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 4673 2,5 0,205
373 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 4674 1,5 0,168
374 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 4675 2,25 0,196
375 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 4676 1 0,15
376 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 4677 4 0,26
377 Comerţ cu ridicata nespecializat 4690 2,25 0,196
378 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 4711 2 0,187
379 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4719 1 0,15
380 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 4721 3 0,224
381 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 4722 2 0,187
382 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 4723 1,5 0,168
383 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 4724 2,25 0,196
384 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4725 1 0,15
385 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4726 1 0,15
386 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 4729 1,5 0,168
387 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate 4730 2,25 0,196
388 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui, în magazine specializate 4741 2,25 0,196
389 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor pentru telecomunicaţii în magazine specializate 4742 1,25 0,159
390 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 4743 1 0,15
391 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 4751 3 0,224
392 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi al celor pentru vopsit, în magazine specializate 4752 2,25 0,196
393 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 4753 1 0,15
394 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 4754 2 0,187
395 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 4759 2,25 0,196
396 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 4761 2 0,187
397 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 4762 2,25 0,196
398 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate 4763 1 0,15
399 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 4764 1,5 0,168
400 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 4765 1 0,15
401 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 4771 1,25 0,159
402 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 4772 1,75 0,178
403 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 4773 1 0,15
404 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 4774 1 0,15
405 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 4775 1 0,15
406 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate 4776 1 0,15
407 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 4777 1,25 0,159
408 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4778 2 0,187
409 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 4779 2,25 0,196
410 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 4781 1 0,15
411 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 4782 1 0,15
412 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 4789 1 0,15
413 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 4791 1 0,15
414 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 4799 2 0,187
415 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată 4910 6 0,334
416 Transporturi de marfă pe calea ferată 4920 3,25 0,233
417 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 4931 10 0,481
418 Transporturi cu taxiuri 4932 2,5 0,205
419 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4939 3,5 0,242
420 Transporturi rutiere de mărfuri 4941 3,5 0,242
421 Servicii de mutare 4942 2,25 0,196
422 Transporturi prin conducte 4950 3,25 0,233
423 Transporturi maritime şi costiere de pasageri 5010 3,75 0,251
424 Transporturi maritime şi costiere de marfă 5020 1 0,15
425 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 5030 4,5 0,279
426 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 5040 4,5 0,279
427 Transporturi aeriene de pasageri 5110 6,25 0,343
428 Transporturi aeriene de marfă 5121 5 0,297
429 Depozitări 5210 5,25 0,306
430 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 5221 3,25 0,233
431 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă 5222 4 0,26
432 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 5223 2,25